sohbet odaları

Atatürk diyor ki:

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
Atatürk diyor ki:

''Meclisimiz ve meclisimizin hükümeti, savaşçı ve maceracı olmaktan uzaktır.

Aksine, sulh ve selameti tercih eder. Bilhassa insani, medeni ideallerin
gerçekleşmesine fevkalade taraftardır. İşte bu esaslar dairesinde gerek
şark (doğu) ve gerek garp (batı) alemleriyle daima iyi münasebat ve dostça
rabıtaları ararlar.'' (1921)

Mustafa Kemal Atatürk

''Türkler, bütün medeni milletlerin dostudur.'' (1924)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
* Ne mutlu Türküm diyene!

* Bir Türk dünyaya bedeldir!

* Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

* Türklük esastır. Bu varlığı, tarih içinde araştırmak birbirine bağlı bir tarih içinde tespit edilecek Türk medeniyeti ile öğünmek, yerinde olur. Fakat, bu öğünmeye layık olmak için, bugün çalışmak, lazımdır. Her alanda, özellikle medeniyet dünyasına eser vermek için çalışkan olmayı hedef tutmak lazımdır.

* Atilla büyük bir ırkın, Türk ırkının evladıdır!

* Bu mukaddes yurdun öz varisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz varisi o büyük, yüksek, asil Türk kavminin bugünkü genç ve dinç çocuklarıdır; bizlerdir.

* Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.

* Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün Türk’tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır.

* Türk! Övün. Çalış. Güven!

* Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır.

* Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyetine, Türklüğün geleceğine ait görevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.†Bu sözler, bir kişinin değil, Türk ulusunun duygusunun ifadesidir. Bunu her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere devamlı tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

* Biz milliyet fikirlerini uygulama da çok gecikmiş ve çok ihmal etmiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla çalışmak suretiyle gidermeye çalışmalıyız. Bilirsiniz ki, milliyet teorisinin, milliyet idealinin yok olmasına nazariyatın dünya üzerinde kabiliyeti tatbikiyesi bulunamamıştır. Çünkü, tarih, vukuat, hadisat ve müşahedat hep insanlar ve millet arasında, hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir. Ve milliyet prensibi aleyhindeki büyük mikyasta fiili tecrübelere rağmen yine milliyet hissinin öldürülmediği ve yine kuvvetle yaşadığı görülmektedir.

* Çalışan teorinin dünya üzerinde uygulanma imkanı bulanamamıştır. Çünkü, tarih, olaylar, ve gözlemler insanlar ve milletler arasında hep milliyetin egemen olduğunu göstermiştir. Ve milliyet prensibi aleyhindeki büyük çapta gerçek tecrübelere rağmen yine milliyet hissinin öldürülemediği, kuvvetle yaşadığı görülmektedir.

* Büyük devletler kuran ecdadımız büyük, şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için vazifedir.

* Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.

* Türk çocuklarında kabiliyet her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudret-inin tarihteki başarıları meydana çıktıkça, bütün Türk çocukları kendileri için lazım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerininde aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir.

* Büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk ulusunun gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum.

* Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır.

* Taş kırılır , tunç erir ama Türklük ebedidir.

* Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor, buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız.

* Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
* Yaratılışımdaki en büyük üstünlük Türk olarak dünyaya gelmiş olmamdır . ...

İŞTE EY TÜRK EVLÂDI EĞER BİRŞEYLER YAPMAK İÇİN GÜÇ ARIYORSAN ARADIĞIN KENDİNDE ATALARINDAN MİRAS KALAN ASİL KANDADIR.
ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNDEN OLAN BU DERLEME BİRAZCIK KANINIZI KAYNATIYOR SİZE "NE MUTLU Kİ TÜRK'ÜM DEDİRTEBİLİYORSA, BU YAZIYI E-POSTA YADA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE TANIDIKLARINIZA TANIMADIKLARINIZA, SEVDİKLERİNİZE SEVMEDİKLERİNİZE GÖNDERİN Kİ "TÜRKLÜĞÜNE FRANSIZ KALANLARI" BU GAFLET UYKUSUNDAN BİRLİKTE UYANDIRALIM !
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?


Mustafa Kemal Atatürk.
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
"eğer bir gün sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin"

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. "

"Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. "
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

M.Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı vak'asını anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil siperler arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına kâmilen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuranı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelimei şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.

Mustafa Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
Ben, şimdiye kadar millet ve memleket iyiliğine ne gibi hamleler, inkılâplar yapmış isem hep böyle halkımızla temas ederek, onların ilgi ve sevgilerinden gösterdikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yaptım. Hedefimiz, gayemiz hep millet ve memleketimizin kurtuluşu, mutluluğu ve gelişmesidir.

Mustafa Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
"Siz vatanı için, milleti için, namusu için canını ortaya koyan böyle insanları bu kadar mı tanıyorsunuz?
Eğer onları tanımazsanız; geleceğinizi göremezsiniz,hedeflerinizi bilemezsiniz."

Mustafa Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
"Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar."

Mustafa Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
Uçurumun kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaşâ€¦ Ondan sonra içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için amansız devrimler… İşte Türk genel devriminin kısa bir anlatımı…

M.Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
"Bizim dinimiz en tabii ve mâkul dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dînin tabii olmasi için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lâzımdır. Bizim dînimiz bunlara tamamen uygundur."


Mustafa Kemal Atatütk.
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

Mustafa Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
Aklı eren, yurdunu seven, gerçekleri gören kimselerden düşman çıkmaz.

Mustafa Kemal Atatürk
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,864
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
470
"Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve öğretim görmek için, ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur."

M.Kemal Atatürk
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 28)

Üst