sohbet odaları

Bilgisayar Terimleri Sözlüğü(3.page)

Mehmet

Yönetici
Üst Yönetici
Katılım
11 Haziran 2011
Mesajlar
7,973
Puanları
93
Konum
Kocaeli.
Tepkime puanı
1,730
Digital Audio: Sesi daha yüksek kalite sağlmak amacıyla bir sayısal dizi şeklinde kodlayarak saklanan bir ses alma tekniği.
________________________________________
Digital Computer : Sayısal bilgisayar.
________________________________________
Digital Date: Bilgisayarda kullanılan ve işlemi yapılan sayısal bilgiler
________________________________________
Digital : Sayısal.
________________________________________
Digitize: Bir audio veya video sinyalini analog halinde bilgisayar cinsi dijital kod numaralarına dönüştürmek.
________________________________________
Digitizer: Analog bir video görüntüsünü dijital bilgisayar grafiğine dönüştüren bir cihaz.
________________________________________
DA Conversion: Bilsayarın hafızasında herhangi bir şekilde depolanmış örnekler sayısal olarak işlenip analog sinyallere çevrilir. Bu sinyallerinde uygun bir cihaza iletilmesiyle hafızadaki o verinin temsil ettiği sesi duyarız.Sentezleme yoluBilgisayar ses kartına veya içerdiği ses düzeneğine nota bilgisini yollar. O düzenekte bu bilgiye analog sinyaller üretir.En uygun iki tür sentezleme metodu FM ve dalga tablosu sentezlemeleridir.MIDI Yardımıyla Nota bilgisi bir midi aracısıyla midi standartını destekleyen müzik aletlerine bilgisayardan yollanır. Bu müzik aletleri de gelen bilgiye göre müzik üretir. Burada gerçekleşen olay kısaca şudur Bilgisayar çeşitli müzik aletleriyle belli bir aracı sayesinde iletişim kurabilmektedir.CD-ROM Sürücünün Denetlenmesi Bilgisayar bir CD sürücüsünü kontrol ederek bir CD' deki depolanmış müziği okutabilir.Ses kartlarının bilgisayar dünyasında anlayabileceği sayılar dijital halinde ifade etmenin temelinde analog/dijital çevirme işlemi bulunmaktadır. Örneklemenin kalitesi alınan örneklerin ne kadar sıklıkla alındığı ve her bir örneğin ne kadar bit'le anlatıldığıyla doğru orantılıdır. Örnek olarak l6 bitlik 44 Khz.lik bir örneklemenin anlamı bir doğal sesi bir/44000 sinyalde bir değerini ölçmek ve elde edilen değeri 2 üzeri l6 değerden birisine (2^16)eşitlemektedir. Günümüzde l6 bitlik örneklemeler yaygındır. Fakat değişik çözünürlüklerde vardır.Adlib Gold l000 l2 bitlik Genoa Audiobahn l0 bitlik örnekleme kullanılır.ADPCM PCM`in değişik bir çeşidi olup daha çok sıkıştırma olanağı sağlar. Bunun bedeli de ses kalitesinin PCM de olduğundan daha az olmasıyla ödenir.FM Sentezleme Yukarıda bahsedilen bu sentezleme metodunda ses verisi: dalga şekli üretebilen işlemciler tarafından yaratılır. Bunu da bazı basit dalga şekillerini kullanarak bunları çeşitli şekilde belirleştirerek yapmaya çalışırlar. Temel olarak Sinüs kareüçgün testere dişi şeklindeki bazı basit dalga şekillerini birleştirip ezip büzüp gerçek bir ses datasına yaklaşmaya çalışırlar.Bu tabi ki çok zordur. Etrafımızda duyduğumuz doğal sesleri yapısında o kadar fazla Sinüs dalgası vardır ki bunlar sayı olarak taklit edilmesi bile şekil olarak taklit edilmeleri imkansıza yakındır. FM sentezleme yoluyla gerçekci sesler elde etmek zordur. Zaten FM sentezleme ile elde edilmiş sesleri dinlerken elektronik devreleri bu işte bir parmağı olduğu hissine kapılırız. Gerçek sese yaklaşmak için gelişigüzel dalga birimlerinin de kullanıldığı olur. Fakat daha çok işlemci kullanmak kaliteli ses elde etmek için daha uygun bir yöntemdir. Adlib FM sentezlemeyi kullanan ilk kartı. Bu kart'da iki işlemcili bir yamaha YM 3812 FM çipi bu görevi üstlenmişdir. Bir çok Adlip uyumlu kartlarda FM sentezlemeyi kullanırlar. FM sentezleme yapan daha yeni kartlar yamaha SBPro daha mantıklı bir seçim olacaktır.
________________________________________
Directory (dizin) : Depolama bölümü için her dosyaya ait adı yeri boyutu yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo.
________________________________________
Disket : Software veya data kaydetmeye yarayan düz eğilebilir magnetik materyal ile kaplı ve koruyucu zarf içindeki çevre birimi.
________________________________________
Display size: Bir monitörde kullanıcının çalışabileceği gerçek ekran alanı
________________________________________
Display: Bir görüntünün elektriksel işaretlerden optik işaretlere çevrildiği düzen.
________________________________________
DCE: Dağıtılmış İşlem OrtamıStandart programlama arabirimleri yöntemleri ve hizmet birimi işlevlerinden oluşan ve aynı uygulama programlarını değişik mimariye sahip bilgisayarlar üzerinde kullanabilmeye olanak sağlayan mimari. Digital IBM ve Hewlet Packard tarafından öncülük edilen Açık Yazılım Kurumu (OSF-Open Software Foundation) tarafından desteklenmekte ve gelişmeler kontrol edilmektedir.
________________________________________
Distorsiyon : Bozulma değişikliğe uğrama girişe uygulanan ya da üretilen sinyalin orijinal dalga şeklinde bulunmayan özelliklerin çıkışta meydana gelmesi. Distorsiyon haberleşme sistemlerinde önemli bir problemdir. Arzu edilmez. Çeşitleri: Genlik Atenüasyon Geçiş Gecikme Sapma Harmonik İçmodülasyon Lineer olmayan Faz Optiksel Aralık distorsiyonlarıdır.
________________________________________
Distorsiyon : Orijinal sinyalin faz frekans genlik ve dalga şekli bakımından bozulmaya uğraması.
________________________________________
Distortion: Bir devrede giriş karakteristiğinin çıkışta tam olarak yeniden elde edilmemesi şekil bozukluğu deformasyondistorsiyon sesin güçlendirilmesi sırasında oluşan bozulma miktarı. Oran yüzde 1'den küçük olmalıdır. Müzik seti alırken broşüründe bu oranın düşük olmasına dikkat etmek gerekir.
________________________________________
Distributed database: Dağıtılmış veritabanıKullanıcıya tek bir veritabanı gibi gözüken fakat ayrı yerlerdeki veritabanlarından oluşan veritabanı. Buna iyi bir örnek olarak Alan Adı Sistemi'ni (DNS-Domain Name System) verebiliriz.
________________________________________
Dizüstü bilgisayarlar: Multimedya tasarımı bir dizüstü bilgisayarın sabit diskine kopyalanır ve mevcut ekranından gösterilir. Prezantasyon birebir veya birkaç kişiye yapılacaksa kullanılır.
________________________________________
DNS: Alan İsmi Sistemi (Domain Name Server).
________________________________________
DNS : Bağlanılan sunucu ismini açık Internet adresine çevirmek için kullanılan bir mekanizmadır. Internet üzerinde aynı adlı iki veya daha fazla sunucu isminin olmaması da yine DNS sistemi sayesinde gerçekleşmiştir.
________________________________________
DNS : Internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem.
________________________________________
DOCUMENT : Bir HTML dosyasının tüm içeriğine birden döküman denir.DOLinamik seslerin fizyolojik düzeltimi.
________________________________________
Domain: AlanAlan terimi Internet'te oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu terim Yönetimsel Alan mevzusunda ve Alan İsmi mevzusunda geçmektedir. Yönetsel Alan (Administrative Domain) Alan İsmi Sistemi (Domain Name System).
________________________________________
DOMAIN NAME: Internet sitesini tanımlayan isimdir. Bir "Domain Name" noktalarla ayrılan iki ya da daha çok parçadan oluşmak zorundadır. Bir makinenin birden çok ismi olabilir fakat bu adreslerin hepsi aynı makineyi işaret eder. Ortada gerçek bir bilgisayar olmamasına karşın bir "domain name" olabilir. Bu Internet'te bir Web sayfası olmasını isteyen firmalar tarafından sıklıkla kullanıllan bir yöntemdir.Bu erişimi sağlayan firmalar genellikle "Internet Erişim Sağlayıcılarıdır. Web sayfasına gelen postalar öncelikle ana makina tarafından alınıp sonradan sanal "domain name"e sahip makinaya iletilir.
________________________________________
Domain Name System : Alan Adı SistemiDNS genel amaçlı dağıtılmış (distributed) kopyalanmış (replicated) veri sorgulama (data query) hizmetidir. Temel kullanımı bir sistem ismi vererek bu sistemin IP adresini bulunmaktır. Internet üzerinde kulllanılan sistem isimleri alan adı (domain name) olarak anılmaktadır çünkü yazım şekilleri DNS tarzına uygundur. Bazı önemli alanlar arasında .COM (ticari-commercial) .EDU (eğitim-educational) .NET (ağ işletimi-network commercial) .GOV (hükümet) ve .MIL (askeri-military) alanlarını sayabiliriz. Ayrıca bir çok ülkenin kendine ait alan adı vardır; .TR Türkiye .AU Avustralya gibi. Alan Adı Sistemi STD 13 RFCs 1034 and 1035'te tanımlanmıştır. Tam Tanımlı Alan İsmi (Fully Qualified Domain Name).
________________________________________
Domain: Bir Internet adresinde kullanıcı adının sağındaki kısım. Mesela; cc.İTÜ.edu.tr
________________________________________
DOS : Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu. Dos İşletim Sistemi.
________________________________________
DOSKEY : Komut isteminde girilen komutları tekrar kullanmak için bazı klavye kısa yol tuşlarını kullanır. Yukarı ok tuşunu kullanarak bilgisayarı açtıktan sonra girdiğiniz komutları yeniden çağırabilirsiniz.Dot address (dotted decimal notation):Noktalı adres (noktalı sayısal gösterim)Nokta adres terimi A.B.C.D gibi gösterilen IP adreslerini nitelemek için kullanılır her biri harf toplam dört byte'lık IP adresinin onluk düzende gösterilen bir byte'lık kısmını oluşturur.
________________________________________
DOT Pitch: Monitör ekranında beliren beneklerin arasındaki mesafenin ölçüsü.
________________________________________
Double density : Standart tek yoğunluklu disketlere göre iki katı depolama kapasitesi olan disket çeşidi.
________________________________________
Double precission : Her sayıyı ifade etmek için iki bilgisayar kelimesi kullanma işlemi. Hesaplama işlemlerinde fazladan hassasiyet gerektiğinde bu teknik normal durumun iki katı hane sayısı kullanılır.
________________________________________
Double sided : Her iki yüzüne de bilgi yazılabilen disket çeşidi.
________________________________________
Dove: DOS ve WİNDOWS ortamları için harici ve dahili faks/modem cihazları
________________________________________
Downlink: Uydudan dünyaya sinyal nakli
________________________________________
Download: Program ve / veya bilgilerin dosyalarını bir bilgisayarndan bir başka cihaz veya bilgisayara geçirmek.
________________________________________
Download: Bir bilgisayardan ona bağlı diğer bir cihaza (genellikle bir hizmet biriminden bir PC'ye) program ya da veri aktarmak.
________________________________________
Downsampling: Photoshop'da bir resmin boyutlarının piksel atılarak küçültülmesi.
________________________________________
DPI: Dot per Inches. Film çıkış cihazlarının bir inç karelik alana (2.5 cm x 2.5 cm.) pozlayabildiği nokta sayısını belirtir. Bir döküman çıkışa gönderilirken Dpi değeri Lpi değerinin en az 16 katı olmalıdır. Daha fazla da olabilir.
________________________________________
Drag and Drop: Bir ekran nesnesini (ikon) seçip işaretleyerek bir başka ekran nesnesinin içine koymak anlamında kullanılan bir GUI deyimi.
________________________________________
Drain (dreyn) : FET transistörün taşıyıcıları toplayan bipolar transistördeki kollektör elektrodunun karşılığıdır.
________________________________________
Drift : Sürüklenmek yığılmak birikmek tıkanmak
________________________________________
Drive : Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU'nun işlem yapabilmesini sağlayan araç. (sürücü)
________________________________________
Driver: Harici teçhizatı kontrol etmek veya diğer programları yürütmek için kullanılan bilgisayar programı.
________________________________________
DSP: Sayısal sinyal işleme.
________________________________________
Dual : İkili çift.
________________________________________
Düğüm: Bilgisayar ağına bağlı ve adresi verilerek erişilebilen cihaza verilen isim. anasistem (host) yöneltici (router).
________________________________________
Dump: Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek yazmak veya depolamak
________________________________________
Duotone: Bir resmin bir veya dört ayrı spot renk ile basılmasını sağlayan eskinin dubleks tekniğinde efekt üretmemizi sağlayan mod.


E-mail (E-posta): Elektronik mektup. Internet üzerinde kişisel mektupların bir noktadan bir diğerine yollanması için kullanılan yöntem.
________________________________________
E-MAIL: Internet'e bağlı makineler birbirlerine elektronik-posta atmak suretiyle haberleşebilirler. Elektronik-postalar'a tarihsaat gönderen kişi postayı alması gereken kişi ve postanın konusu mutlaka yazılmalı sade ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
________________________________________
E-posta adresi: Belirli bir hedefe elektronik posta göndermek için kullanılan alan adı tabanlı adres ya da UUCP adresi. Örneğin: İlhami net. com.com gibi.ünlemli makine adresi (bang path) Unix'ten Unix'e Kopya (UNIX-to-UNIX CoPy).
________________________________________
E-zine (Electronic magazine): Internet üzerinde periyodik sürelerle yayınlanan dergiler. Bazıları ücretli olup değişik ilgi alanlarında çıkar.
________________________________________
EARN: Avrupa Akademi ve Araştırma Kurumları Arası Bilgisayar Ağı (European Academic and Research Network)
________________________________________
Echo: Yankı
________________________________________
EDTV: İngiltere'de IBM (Independent Broadcasting Auttorih) tarafından geliştirilen televizyon sistemi Ekranın yükseklik ve en oranı HDTV ile aynıdır (16.9). Ancak satır sayısı yine 625'tir.
________________________________________
EEPROM: Elektriksel olarak sürekli silinip yazılabilen EPROM denilebilir. Silme işlemi ultraviole ışık yerine elektrik akımıyla yapılmaktadır.
________________________________________
EFF: Electronic Frontier Foundation
________________________________________
EFFECT PROCESSOR : Stüdyoda eko derinlik ve değişik dinleme hacimlerinin etkilerini yaratan sistemler.
________________________________________
EHT : Ekstra (fazladan) yüksek gerilim.
________________________________________
ELA: Amerika Birleşik Devletlerinde öngörülen audio ve video standartlarının tespit eden kuruluş.
________________________________________
Elapsed time: CD'de çalınan bölümlerin süresine gösteren hane.
________________________________________
Electronic Editing: Program bölümlerini video bandına fiziki anlamda kesilmeden yerleştirmek ya da monte etmek.
________________________________________
EFF: Bilgisayar kullanımının dolayısıyla iletişim ve bilgi dağılımının gitgide artamasının toplumda yarattığı sosyal ve hukuksal etkileri saptamak için oluşturulmuş bir kurum.
________________________________________
Electronic Mail (email): Elektronik Posta (e-posta)Bir bilgisayar kullanıcısının aralarındaki iletişim ağı vasıtasıyla diğer bilgisayar kullanıcıları ya da kullanıcı grupları ile mesaj alışverişi yapıtığı sistem. Elektronik posta Internet'in en popüler kullanım alanlarından birini oluşturmaktadır.
________________________________________
Electronic : Elektronik: Elektronun hareketini boşlukta ve yarı iletkende kontrol eden bilim dalı.
________________________________________
ELEKTRONİK YAYINCILIK: Multimedyanın ana kullanım alanlarından biridir. İletişim teknolojisinin ulaştığı son nokta multimedya ve Internet'dir. Bu nedenle medya kavramını oluşturan tüm birimlerin (Televizyon ansiklopedi katalog kitap dergi gazete vs.) yüksek teknolojiyi kullanarak daha iyi hizmet vermek ve bu yolla rakiplerini de teşvik etmek ve bir yerde toplumsal sorumlulukları altına girmektedir.Günümüzde ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle multimedya medyanın tüm işlevlerini yerine getirememektedir. Bu ekonomik olanaksızlıklar sebebiyle multimedya henüz alternatif bir yayıncılık olarak uygulanmaktadır. CD-ROM kullanabilme imkanı olmayan kesim gözönünde bulundurularak genellikle yazılı metaryalin ekinde gönderilmektedir.Avantajlarıirden fazla ansiklopedi bir CD-ROM içinde yer alabilir. CD-ROM içindeki bilgiler ve seslerfotoğraflar ve filmlerle desteklenebilir. CD-ROM baskı maliyeti kağıt baskı maliyetinden çok daha düşük olduğu gibi iyi korunduğu takdirde 100 yıl kullanılması mümkündür. On ciltlik bir ansiklopedi yerine 100gr.'lık bir CD-ROM'un dağıtımı çok daha kolay ve ekonomiktir. CD-ROM'un güncelleştirilmesi daha basit ve az maliyetlidir. Etkileşim faktörü son kullanıcıya büyük zaman ve kullanım kolaylığı kazandırır.
________________________________________
Emisyon : Katı sıvı yüzeyden ya da genellikle bir metalden elektronların elektromanyetik radyasyon yoluyla veya elektronların ısı yoluyla açığa çıkarılması.
________________________________________
Encoder : Kodlayıcı.
________________________________________
Enhance: Temel bir imgeyi daha iyi dizayn standartlarına ve görüntüsel anlatma ulaştırma için yapılan işlemler.
________________________________________
Entegre devre : Bir çok devrenin veya devre kısımlarının bir muhafaza içinde bir araya getirilmesi (toplayıcı).
________________________________________
EP: Video veya kamerada hızın düşürülerek bant kapasitesinin iki misline çıkarılması
________________________________________
EPS: (Encapsulated PostScript) Sınırlandırılmış PostScript diyebiliriz. Bir dökümanın PostScript dilinde kaydedilmesi.
________________________________________
EQUALIZATION : Ton kontrol (Bas-orta-Tiz) seslerin işlenmesi düzeylendirilmesi ve bu prensiplere verilen isim.
________________________________________
Equalize: Videoda görüntü sinyallerinin karakteristiklerini kontrollü bir şekilde değiştirmek.
________________________________________
Erase : Magnetik bir bilgiyi yenilemek veya silmek.
________________________________________
Error mesajı : Hardware veya software uygulamalarında uygun olmayan bir data girişinin yapıldığını belirten görülebilir veya duyulabilir uyarı.
________________________________________
Ethernet: Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen daha sonra Digital Intel ve Xerox (DIX) tarafından düzenlenen 10Mb/s iletişim ağı standardı. Eşmerkezli (coaxial) bir kabloya bağlanan tüm sistemler kabloyu kullanmak için (CSMA/CD denilen bir yönteme göre mücadele ederler. Yerel Alan (Local Area Network).
________________________________________
EXCITE: Adres: My Excite ne istediğinizi bulamıyorsanız Excite'ın gelişmiş yardımcı teknolojisi sayesinde ne istediğinizi bulabilirsiniz.Her hafta yenilenen 11.5 milyon tam text sayfası Konularında oldukça bilgili olan yazarlar ve makaleleri Use Net haber grupları saatlik haberler yorumlar ve INTERNET üzerindeki ilk interaktif çizgi film gösterisi.
________________________________________
Extension : Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek. Extension dosya adının belirleyicisi veya ayırıcısı olarak görev yapar. Dosya adından (.) ile ayrılır. .DOS .AVI .WRI .BAS vb.
________________________________________
Exterpolation: Bilinen iki noktanın dışındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunmasına dayalı matematiksel işlem türü. Tersiİnterpolasyon'dur

Fade in/out: Görüntünün yavaş yavaş açılması/kararması Video kamerada fader düğmesine basıldığı zaman devrye girer. Görüntünün karanlıktan yavaş yavaş belirmesini istiyorsanız objektin yandaki FADER düğmesine basarsanız kayıt düğmesini kapatıp kaydı bitirirdiğinizde görüntü yavaş yavaş kararacaktır. Eğer fader düğmesine iki kez basarsanız görüntü mozaik biçimi kararıp kaybolacaktır. Bu özellik de monitör ekranından görülebilir. Görüntünün normal açılıp kapanmasında FADER yazısımozaik kararma ise M.FADER yazısı görülür. Bu özelliği kullanmaktan vazgeçtiyseniz tekrar FADER düğmesine basınız. Ekrandaki yazı da silinecektir.
________________________________________
FAQ: Sıkça Sorulan Sorular (SSS).
________________________________________
Fast motion: Hızlı hareket.
________________________________________
Feasibility Study : Olurluk İncelemesi (Fizibilite etüdü)Bu terimin bir başka söylenişi de ön-incelemedir ve aşağıdaki üç alan ile ilgilidir:1- Mevcut sistemin veya sistemin içinde işlediği çevrenin karakteristikleri ve özellikleri2- Yeni bir sistemin geliştirilmesinin mi yoksa mevcut sistemin gözden geçirilerek düzenlenmesinin mi uygun olacağının incelenmesi3- Önerilen sistemin incelemeyi yaptıran kuruluş veya organizasyon için gerçekleştirilebilir olup olmadığının incelenmesi.
________________________________________
Feather: Erime. Select Feather.
________________________________________
FCC: İletişim ve yayıncılıkta hava dalgalarının kullanılmasını kontrol eden hükümet dairesi.
________________________________________
Feding : Alıcıda ses dalgalarının hava ve coğrafi şartalara göre değişmesi olayı.
________________________________________
Feedbck: Bir mikrofonun kendi Hoparlörlerinden çıkan ses vasıtasıyla yeniden ses yaratma işlemi. Zil sesi ya da diğer tiz sesleri gibi.
________________________________________
Fetch : Bilgisayarda emirlerin getirilmesi.
________________________________________
Fidelite : Kalite
________________________________________
Field : Belirli kategorideki datalar için ayrılmış kayıt bölümleri.
________________________________________
Filcker: Televizyon ekranıda ışık kırpışması.
________________________________________
File protection : Depolama cihazında mesela diskette; beklenmedik data silinmelerini önlemek için kullanılan işlem veya cihaz.
________________________________________
File Server (Dosya Hizmet Birimi): Uzaktaki kullanıcılar (istek birimleri) için dosyalara erişim sağlayan bilgisayar.
________________________________________
File system : Dosya sistemi.
________________________________________
File transfer: Dosya aktarmaBir bilgisayardan diğer bir bilgisayara dosya aktarma işlemi Dosya Aktarma Protokolü (File Transfer Protocol) Kermit.
________________________________________
File Transfer Protocol (FTP): Dosya Aktarma ProtokolüBir sistemdeki kullanıcının iletişim ağı üzerinden diğer bir sisteme erişme-sini ve oradaki dosyaları kendine veya kendi dosyalarını oraya aktarmasını sağlayan protokol. Ayrıca FTP kullanıcıların bu protokolü kullanmalırını sağlayan programa verilen isimdir. Protokolün tanımı STD 9 ve RFC 959'da yapılmıştır. anonim FTP (anonymous FTP).
________________________________________
File : Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen birbirleri ile ilgili data gruplarının toplandığı program.Filitre: Süzgeçsüzme
________________________________________
Fill Pattern: Yazılımda bulunan esas renk ve dizayn. Bir tablo ya da çizimin bölümlerine biçim vermek için kullanılır.
________________________________________
Film strip: Yatay pozisyonu 18mm x 24mm'lik bir görüntü olan bir devamlı film bandında durağan imgeler.
________________________________________
Filter: Bir audio veya video sinyalinin frekansında bant veya disk hızına oranla görülen ani değişim.
________________________________________
Finger: Belirli bir kullanıcı hakkında bilgi veren programdır ayrıca kendi sisteminizde veya uzak sistemde giriş yapmış kullanıcıları listelemek için de kullanılır. Genelde kullanıcının tam adını ne kadar zamandır işlem yapmadan beklediğini hangi terminal hattından bağlandığını ve terminalin yerini gösterir. Bunlara ilaveten eğer mevcutsa kullanıcıya ait .plan ve .project dosyalarını görüntüler.
________________________________________
Finger: Sizin bağlı bulunduğunuz ağdaki kullanıcılar hakkında bilgileri bulmanızı sağlayan bir protokol. Bazı ağlar dışarıdaki sistemlerden arama yapılmasına izin vermez bazıları ağ içinden de izin vermez.
________________________________________
Fixed disk : Data depolaması için kullanılan çevre etkilerinden korunmak için sıkı kalıplara alınmış hard disk.
________________________________________
Flame: (Hiddetten dolayı) parlamaElektronik posta mesajında bir şey hakkında sert eleştiri ve düşüncelerin tahrik edici bir şekilde ifade edilmesi. Kişiler birbirlerine parlamamaları gerektiği konusunda parlamaya başlarsa parlama savaşları ya da bir başka deyişle parlama festivalleri oluşur. Elektronik Posta (Electronic Mail).
________________________________________
Flame War: Canlı olarak yapılan zaman zaman nezaket kurallarının unutulduğu hararetli ve heyecanlı tartışma.
________________________________________
FLCFLI: Animasyon formatı. İlk olarak Autodesk tarafından kullnılmaya başlanılan bu format günümüzde bir çok grafik yazılımında kullanılmaktadır.
________________________________________
FLI/FLC : FLI ve buna bağlı olarak sonradan çıkan FLC formatı PC'deki animasyonlar için standardı belirliyorlar. Autodesk tarafından Autodesk-Anima-tor ile birlikte geliştirildi ve bir süre sonra da FLC formatı ve Animator Pro olarak genişletildi. FLI320X200 çözünürlüğünü FLC ise 256 renk 1024X768'e kadar olan tüm çözünürlükleri destekliyor. FLI/FLC formatının değişik mutasyonları 15/16/24 bit renk derinliği sunuyorlar ancak bunlar standarttan sapıyorlar ve özel bir Player gerektiriyorlar.
________________________________________
Floating point aritmetic : Programın radix noktası (virgülün bulunduğu yer) otomatik olarak hesaplayıp kaydettiği hesaplama çeşididir. Programlayıcı bunu hesaplamaya uğraşmaz.
________________________________________
Flowchart : Programdaki işlemi grafik metodla gösterme.
________________________________________
Focal Blur : Raytracing ile hesaplanan resimlerde önden arkaya kadar her şey tam olarak keskin değil. Bu ise hiçbir şekilde görme alışkanlıklarına uygun değil. Çok yakında duran bir cisme bakıldığında arkadaki her şey keskin görünmez. Bazı Raytracerlar bu efekti simüle ediyorlar ve böylece resimler çok daha doğal görünüyor.
________________________________________
Font: Romen italik Helvetica vs. cinsinden yazı karakterleri.
________________________________________
FOOTER: HTML dökümanının "dip" bölümüdür. Bu bölümde genellikle tarih yapımcı ve döküman hakkında bilgiler bulunur.
________________________________________
For Your Information (FYI): Bilginiz İçinRFC'lerin TCP/IP ve Internet konusunda bilgi veren teknik standartlar ve protokol tanımları içermeyen bir alt grubudur. Request For Comments STD.
________________________________________
Fore front Venüs: 486DX2/66 tabanlı aktif matris renkli ekrana sahip güçlü bir notebook. Bellek 812 ve 20MB'a yükseltilebiliyor. Ayrıca harici disk sürücü PCMCIA yuvasına takılan Faks/Modem ve harici batarya şarj cihazı takılabiliyor (ve şimdi de Pentiumlara uyumlu).
________________________________________
FORM: HTML sayfalarında Web servisine bağlanan kullanıcıdan Web tarayıcısı sayesinde bilgi almak için kullanılır. Daha sonra bu bilgiler sunucu makinede kurulu olan özel bir programla değerlendirilir.Web sayfaları üzerinde formlar yaratmak için CGI programlamayı bilmek gerekir. CGI hakkında daha çok bilgi edinmek için http://the-inter.net/www/future21/html.html sayfasına bir göz atabilirsiniz. Bu adreste Web sayfası yaratmak ve CGI ile formlar yaratmak hakkında güzel bilgiler bulacaksınız.
________________________________________
FPU: (Floating Point Unit. Kayan Nokta Ünitesi.) CPU üzerinde bulunan ve çok hassas işlemlerin yapılmasında görev alan ünite.
________________________________________
FQDN: Tam Tanımlanmış Alan İsmi (Fully Qualified Domain Name).
________________________________________
Freenet: Ücretsiz ağE-posta bilgi hizmetleri etkileşimli iletişim ve konferans gibi işlevleri olan halke açık sistemlere verilen isim. Freenet'ler kişiler ve gönüllüler tarafından finanse edilir. A.B.D. freenet'leri bilgisayarla iletişimi halka açık kütüphaneler gibi yaygın hale getirmeye çalışan NPTN (National Public Telecomputing Network) üyesidirler.
________________________________________
Freeware: Ücretsiz kullanılabilen yazılım. Bu programları hiçbir ödeme yapmadan kullanmak mümkündür. Programın satılması ise ancak izin verilmiş ise mümkündür. Dağıtılması ise serbesttir.
________________________________________
FTP (File Transfer Protocol): Sadece bir protokol değildir bu protokol Internet üzerinde veri yollamanın ve almanın en çok kullanılan biçimidir. FTP kullanılarak başka bir Internet sitesine "login" olunur ve buradaki dosyalara "site sorumlusu"nun hak tanıdığı kadar erişim sağlanır.
________________________________________
FTP: Dosya Aktarma Protokolü (File Transfer Protocol).
________________________________________
FTP (File Transfer Protocol): Çeşitli sistemler arasında dosya aktarımı yapılmasını sağlamak için kullanılan bir protokol.
________________________________________
Full-Motion Video: Gerekli sayıda imge (saniyede 30 Frame) yarattıkları için televizyonda görülenleri envüle eden video sekansları.
________________________________________
FQDN: Tam Tanımlanmış Alan Adı:FQDN bir sistemin tüm alan adını içeren adresine denir. Örneğin asiyan bir sistem adıdırasiyan.cc.boun.edu.tr FQDN'dir anasistem (hostname) Alan İsmi Sistemi (Domain Name System).
________________________________________
Function keys : Keybord üzerindeki belirli tuşlardır ve basıldığında bilgisayara belli bir işi yapma talimatı verir. Fonksiyon tuşları kullanılan uygulama programına bağlı olarak belirlenebilir.
________________________________________
Function : Özel talimatlar aracılığı ile belirlenen bilgisayar işlemidir. (Alt) Bazı GWBASIC fonksiyonlar COS EOF LEFTS TAN

Galley View : Nota yazımının daha seri bir şekilde yapılması için düzenlenen sayfa.
________________________________________
GAME LAN: Adres: http://www.gamelan.com/Bu günlerde popüler olan Java uygulamalarından bir derleme. katigorilere göre sıralanmış.
________________________________________
GAMES DOMAIN: Adres: http://www.gamesdomain.com/Favori oyununuz hakkında arama yapmanıza olanak sağlayan bu sayfa oyun meraklıları için tasarlanmış.
________________________________________
Gamma (Düzeltme) : Dijital resimlerin kaydedilmesi sırasında (256 renkten daha az içeren resimler dışında) resmin aydınlığı (ışığı) 256 basamakta kaydedilir. 255 maksimum aydınlık 0 ise minimum aydınlığa (ışığa) karşılık gelir (siyah). Aydınlık ='dan 255'e doğru doğrusal olarak artar.Bilgisayar monitörü renkleri elektronlar tarafından uyarılan ve böylece aydınlanan fosforlarla gösterir. İdeal duruma karşılık fosforun aydınlatma eğilimi doğrusal değildir. Piksel değerinin monitördeki gerçek aydınlıktan sapan faktörü de hesaba katılmalıdır. Bu değere Gamma değeri denir.
________________________________________
Gamma: Orta tonlar. Ekranınızın Gamma ayarını Photoshop klasöründeki Goodies'de bulunan Calibration'daki Gamma'yı Sistem Klasörü'ne atarak yapabilirsiniz. Standardı 1.8'dir. Renk sapmalarını Balance'daki RGB sürgülerle giderebilirsiniz.
________________________________________
Gamut: Tarayıcıların film çıkış cihazlarının vb. kabul ettiği renk sınırlama tanıma limiti.
________________________________________
GATEWAY: Gateway teknik olarak aynı türden olmayan iki protokol'ün anlaşılmasını sağlayan donanım ya da yazılım anlamına gelir. Örneğin Compuserve'ün kendi mesaj formatı ile Internet "e-mail" formatı arasında değişimi sağlayan bir "geçiş kapısı" vardır.Ama bu terim Internet üzerinde genellikle bir sistemden diğer bir sisteme geçiş sağlayan bir mekanizmayı anlatır.

________________________________________
Gateway: GeçitAynı işlevlere sahip fakat farklı yapılardaki ağlar arasında verileri aktaran cihaz ya da programlara verilen isim. mail gateway router protocol converter.
________________________________________
Gateway: İki ağ arasındaki geçit. Bu şekilde bir ağdan diğerine veri iletimi yapılır.
________________________________________
GCC: GCC ürün grubunda postscript laser yazıcıların yanısıra ColorFast Digital Film Kayıt cihazı ile ColorTone Dye-Sublimation renkli fotorealistik yazıcı üniteleri yer almaktadır.
________________________________________
GCR: Gray Component Replacement. Orta tonlardan faydalanarak Siyah'ın üretilmesini sağlayan bir teknik. GCR'de koyu bölgelerde her renkte de tram vardır.
________________________________________
Ghost: Ekranda gölge kayma görüntünün çift görünmesi (=double image).
________________________________________
GIF: Grafik dosyalarını sıkıştırmak ve böylece veri aktarma zamanından tasarruf etmek amacıyla Compuserve tarafından yaratılmış birer grafik formatıdır. Web dokümanlarında sık sık kullanılır.
________________________________________
GIF: WWW üzerindeki görüntü dosyaları için kullanılan standart bir format. GIF dosya formatı dosya büyüklüğünü azaltan bir sıkıştırma yöntemi kullandığı için oldukça popülerdir.Gigabyte (G veya GB)ir milyar bayt.
________________________________________
Global search : Bir değişkeni referans alarak (karakter veya komut olabilir) text içerisindeki her türlü görünümünü vererek araştırma şekli.
________________________________________
GNN SELECT: Adres: http://gnn.com/gnn/wic/wics/index.htmlINTERNET'in size sunabileceği en iyi servisler. Eğlenceden ulaşım'a her şey GNN'de var.
________________________________________
GOPHER: Internet üzerinde hypertext kullanmadan değişik menölerdeki materyallere ulaşmayı sağlar.
________________________________________
Gopher: Internet üzerindeki bilgilere hiyerarşik menöler halinde erişimi sağlayan dağıtılmış bilgi hizmetidir. Gopher kullanıcının bir kullanıcı programı (client) kullanarak tüm gopher dağıtıcılarındaki (servers) bilgilere ulaşmasını sağlar. Tüm dağıtıcılardaki bilgilerin toplamı gopher uzayı oluşturur. Kullanıcı ve dağıtıcı programları Internet üzerinde ücretsiz olarak mevcuttur. Archiearşiv makinesi (archive site) Geniş Alan Bilgi Hizmet Birimi (Wide Area Information Servers).
________________________________________
Grab Utilitiy: Herhangi bir programdan bir ekran görüntüsünü kapatarak bir diğer program vasıtasıyla imgeleme veya yapım maksadıyla bir diğer file veya çıkışa nakleden küçük bir RAM- Dayanıklık programı.
________________________________________
GRAFİK: İletişim; kelimelere bağımlı kalmaktansa değişik şekiller boyutlar ve renkler kullanılarak zenginleştirilmektedir.Multimedya grafik kavramının içinde tanıdığımız iki unsur bulunur. Bunlardan birincisi fotoğraf ikincisi resimdir. Bu iki unsur multimedyaya anlaşılırlık ve görsel zevk katarlar. Yerinde kullanılan nitelikli bir grafik yazı veya sözle verilebilecek mesajlar taşıyabilir.Teknik Bilgiözünürlük: Grafiğin ekranda hangi büyüklükte ve ne kadar
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 3)

Üst