Calcium-Sandoz Fort Efervesan Tablet

EFTELYA

Yönetici
Co Admin
Mesajlar
25,356
Puanları
353
Konum
Cappadocia/Kayseri
Tepkime puanı
4,184
CALCİUM-SANDOZ Forte Efervesan Tablet Ağızdan alınır.
• Etkin Madde: Her efervesan tablet; 300 mg kalsiyum karbonat, 2940 mg kalsiyıım laktat glukonat (toplamda 500 mg iyonize kalsiyuma eşdeğer) içerir.
• Yardımcı Maddeler: Portakal esansı, sodyum sakkarin, polietilen glikol 4000, sodyum bikarbonat, susuz sitrik asit, sakkaroz kristali_
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. CALCİUM-SANDOZ nedir ve ne için kullanılır?
2.CALCİUMSANDOZ^u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALCİUM-SANDOZ nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5.CALCİUM-SANDOZ*un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.
1. CALCİUM-SANDOZ nedir ve ne için kullanılır?
CALCİUM-SANDOZ, mineral desteği olarak kullamlan kalsiyum karbonat ve kalsiyum laktat glukonat içerir.
CALCİUM-SANDOZ, Her biri 300 mg kalsiyum karbonat ve 2940 mg kalsiyum laktat glukonat içeren (toplamda 500 mg iyonize kalsiyımia eşdeğerdir) 10 efervesan tabletler halinde kullanıma sunulmuştur.
CALCİUM-SANDOZ, aşağıdaki durumlardan biri için reçete edilebilir;
• Kalsiyum eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde
• Değişik kaynaklı kemik erimelerinde (menopoz sonrası dönem, yaşlılık, kortikosteroidler olarak adlandırılan bir grup ilacın kullanımı, midenin kısmen veya tamamen ameliyatla alınması veya hareketsizlik nedeniyle) sıklıkla tamamlayıcı tedaviyle kombine olarak
• Menopoz öncesi ve sonrası kemik demineralizasyonunun (mineral kaybının) önlenmesi
• Raşitizm (çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı gelişen kemik hastalığı) ve osteomalazide (yetişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı gelişen kemik hastalığı) özel tedaviye (vitamin D3 tedavisine) ek olarak
• Kadınlann hamilelik ve emzirme dönemleri ile çocukların büyüme ve gelişme devrelerinde artan kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında
2. CALCtUM-SANDOZ'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler CALCİUM-SANDOZ'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• CALCİUM-SANDOZ'un aktif maddeleri olan kalsiyum karbonat, kalsiyum laktat glukonat ya da içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşın duyarlılık
• Kan kalsiyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (ör. paratiroid bezinin fazla çalışması, aşın dozda D vitamini alımı, plazmositoma gibi kalsiyum miktannı azaltıcı tümörler, kemik metastazlan (yayılma))
• Şiddetli hiperkalsiüri (idrarda çok yüksek miktarda kalsiyum atılımı)
• Ağır böbrek yetmezliği, nefrokalsinoz (böbrekte kalsiyum birikimi), nefrolitiyaz (böbrek taşı oluşumu)
CALCİUM-SANDOZ'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, kalsiyum tuzları; kan kalsiyum ve fosfat seviyeleriniz izlenerek tıbbi gözetim altında verilmelidir (Bkz. Bölüm 3. Böbrek/Karaciğer yetmezliği).
Yüksek dozlarda ve özellikle D vitamini ile birlikte uygulanması durumunda, uygulamayı takip eden dönemde böbrek fonksiyon bozukluklanna neden olabilecek hiperkalsemi riski vardır. Bu gibi durumlarda serum kalsiyum seviyeleri takip edilmeli ve renal fonksiyonlar izlenmelidir. Kalsiyum tedavisi gördüğünüz sürece, doktorunuz tarafından özellikle belirtilmediği takdirde yüksek doz D vitamini ve türevlerini almaktan kaçınmalısınız.
CALCİUM-SANDOZ sitrik asit içerdiğinden şiddetli böbrek bozukluğunuz varsa, özellikle de alüminyum içeren ilaçları kullanıyorsanız, bu tıbbi ürünü dikkatle kullanmalısımz.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.
CALCİUM-SANDOZ'un yiyecek ve içecek ile kullanılması
İspanak, ravent, kepekli yiyecekler ve tahıllar kalsiyumun mide-barsak kanalından emilimini, dolayısıyla ilaçtan sağlayacağımz yaran azaltabilir. Bu gıdaların tüketilmesini takiben ilk iki saat içinde CALCİUM-SANDOZ'u almamalısımz.
Hamilelik
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CALCİUM-SANDOZ kalsiyum eksikliği durumunda hamilelik süresince kullamlabilir.
Normal hamilelikte günlük 1000-1300 mg kalsiyum kullammı uygundur.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İlave kalsiyum anne sütüne geçmesine rağmen, konsantrasyonu emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir yan etki oluşturabilecek düzeyde değildir.
CALCİUM-SANDOZ kalsiyum eksikliği durumımda emzirme dönemi süresince kullamlabilir. Normal emzirme döneminde günlük 1000-1300 mg kalsiyum kullanımı uygundur.
Araç ve makine kullanımı
CALCİUM-SANDOZ'un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki gösterme olasılığı yoktur.
CALCİUM-SANDOZ'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün, her dozunda 270 mg sodyum ihtiva eder (22 mg sodyum sakkarin, 1000 mg sodyum bikarbonat içermektedir). Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.
Bu tıbbi ürün sakkaroz kristali içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CALCİUM-SANDOZ estramustin (prostat kanserinde kullanılır), etidronat (hiperkalsemi ve paget hastalığında kullanılır) ve muhtemelen diğer bifosfatlann (kemik erimesi tedavisinde kullanılır), fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır), kinolon grubu (bakterilere karşı etkili ilaç) veya flor preparatlanmn (kemik bozukluklannın tedavisinde kullamlır) emilimini azaltabilir. Eğer bunlarla birlikte kullamlıyorsa en az 3 saatlik aralar verilmelidir.
CALCİUM-SANDOZ ile birlikte kullanıldığında ağız yoluyla alman tetrasiklinlerin (bakterilere karşı etkili ilaç) emilimi azalabilir. Bu nedenle tetrasiklinleri ilacınızı aldıktan 2 saat önce veya 4-6 saat sonra kullanmalısınız.
Sistemik kortikosteroidler (tüm vücuda dağılarak etki eden, hormon kaynaklı bir ilaç grubu) kalsiyum emilimini azaltabilir. Birlikte kullanımı sırasında CALCİUM-SANDOZ'un dozunu artırmak gerekebilir.
D vitamini ve türevleriyle birlikte kullanıldığında, kalsiyumun emiliminde artış görülür.
D vitamini ve türevleri ile birlikte yüksek dozda alındığında; kalsiyum, verapamil ve muhtemelen diğer kalsiyum kanal blokerlerine olan yamtı azaltabilir.
Ispanak, ravent, kepekli yiyecekler ve tahıllar kalsiyumdan sağlayacağınız yaran azaltabilir (bkz. CALCİUM-SANDOZ'un yiyecek ve içecek ile kullanılması)
Dijital glikozitleri (kalp rahatsızlıklan için kullanılır) tedavisi görüyorsamz, CALCİUM-SANDOZ'u dikkatle kullanmanız gerekir. EKG (elektrokardiyogram) ve kan kalsiyum seviyeleriniz kontrol edilerek izlemelidir.
Tiyazid diüretikleri (idrar söktürücü olarak veya yüksek tansiyon tedavisinde kullamlır) idrarla kalsiyum atılımmı azaltırlar. Bundan dolayı CALCİUM-SANDOZ'la birlikte kullanıldığında kanda kalsiyumun normal seviyelerin üstüne çıkması (hiperkalsemi) riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Levotiroksinin (tiroid fonksiyon bozukluklannda kullanılır) kalsiyum karbonat ile birlikte kullammımn levotiroksinin emilimini azalttığı belirlenmiştir.
Kalsiyum demirin emilimine engel olabilir. Demir eksikliği tedavisi görüyorsanız, demir ve kalsiyumu aynı anda almaktan kaçınmalı sımz. Günün farklı saatlerinde uygulamalı sımz.
3. CALCİUM-SANDOZ nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Elementel kalsiyumun olağan 500-1000 mg günlük dozu, önerilen günlük gereksinimin asgari % 70'ini karşılar. Ağır durumlarda bu miktar tedavinin ilk haftalarında 2500 mg'a kadar çıkar.
Uygulama yolu ve metodu:
CALCİUM-SANDOZ oda sıcaklığında bir bardak içme suyunda eritilmeli (yaklaşık 200 mİ) ve hemen içilmelidir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklar: Günde 500-1000 mg
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak böbrek fonksiyonlannda azalma olan hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Hafif hiperkalsiüri (idrarda kalsiyum atılımı) (300 mg= 7.5 mmol/24 saatten fazla), böbrek fonksiyonlannızda hafif -orta derecede bozukluk veya idrar taşı gibi rahatsızlıklanmz varsa veya daha önceden geçirdiyseniz idranmzda kalsiyum atılımının ve kan kalsiyum ve fosfat seviyelerinizin izlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerektiğinde dozu azaltabilir veya tedaviye son verebilir.
İdrar yolunda taş oluşumuna meyilli hastalann bol miktarda sıvı almalan önerilir.
Eğer CALCİUM-SANDOZ'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla CALCİUM-SANDOZ kullandıysanız:
Doz aşımı idrarda ve kanda aşırı kalsiyum artışına neden olabilir.
Belirtileri; bulantı, kusma, susama, çok su içme, sık idrara çıkma, su kaybı ve kabızlıktır. Kronik (uzun süreli) doz aşımının neden olduğu hiperkalsemi damar ve organlarda kalsiyum birikimine neden olabilir,
CALCİUM-SANDOZ'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
CALCİUM-SANDOZ'u kullanmayı unutursanız
CALCİUM-SANDOZ'u almayı unuttuğunuzu farkederseniz, mümkün olan en kısa sürede ilacımzı alınız. Eğer bir sonraki dozu almamza çok az zaman kalmışsa, unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki doz zamamna kadar bekleyiniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
CALCİUM-SANDOZ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuz CALCİUM-SANDOZ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi CALCİUM-SANDOZ'un da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, CALCİUM-SANDOZ'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar
• Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzm şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.
• Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.
Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yaygın olmayan (her 100 hastadan Tinden daha azında, 1.000 hastadan Tinden daha fazlasında görülür):
• Kan kalsiyum seviyelerinde artma
• İdrarda atılan kalsiyum miktanmn artması
Seyrek (her 1.000 hastadan Tinden daha azında, 10.000 hastadan Tinden daha fazlasında görülür):
• Aşın duyarlılık reaksiyonlan (kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker)
• Gaz-şişkinlik
• Kabızlık
• İshal
• Bulantı
• Kusma
• Kann ağnsı
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. CALCİUM-SANDOZ'un saklanması
CALCİUM-SANDOZ'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CALCİUM-SANDOZ 'u kullanmayınız.
25°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayımz ve nemden uzak tutunuz.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CALCİUM-SANDOZ'u kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:
Sandoz İlaç San. Ve Tic. A. Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad.
N:2 34750 Kadıköy / İstanbul
üretim yeri:
Sandoz Grup Sağlık Ürünleri İlaçlan San. ve Tic. A.Ş. GOSB, Ihsan Dede Cadde, 900 Sokak TR-41480 Gebze/Kocaeli
alıntı
 
Üst Alt