sohbet odaları

Cd-Rom Aç/Kapa

RüzGaR'

Kayıtlı Üye
Katılım
16 Haziran 2011
Mesajlar
803
Puanları
16
Yaş
26
Tepkime puanı
0
Bir buton oluşturun. Butona çift tıklayıp

mciSendString('Set cdaudio door open',nil,deger,handle); kodunu yazın. deger değişkenini integer=0 olarak atayın.
Başka bir buton daha oluşturun bu kapama butonu olacak onada
mciSendString('Set cdaudio door closed',nil,deger,handle); kodunu yazın. Unit çıktısı aşağıdaki gibi olması lazım.


unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, MPlayer, ExtCtrls, Gauges,MMSystem, ToolWin;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
const
deger:integer=0;
begin
mciSendString('Set cdaudio door open',nil,deger,handle);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
deger:integer=0;
begin
mciSendString('Set cdaudio door closed',nil,deger,handle);
end;
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 2)

Üst