sohbet odaları

Efes Celsus Kütüphanesi

Mastor

Özel Üye
Katılım
11 Nisan 2013
Mesajlar
20,624
Puanları
93
Yaş
28
Konum
Terra Mater
Tepkime puanı
2,376

Efes Celsus Kütüphanesi

Efes Antik Kentinin simgesi haline gelen Celsus kütüphanesi, 1905 yılında keşfedilir. Efes’in tam merkezinde bulunan kütüphane, 1969 yılında çevrede bulunan yaklaşık 750 adet parça toplanınca, kütüphanenin üçte ikisinden fazlasının günümüze kaldığı anlaşılır. Celsus kütüphanesi restorasyon çalışmaları 1970-1978 yılları arasında yapılır. Bulunan yazıtlarla da kütüphane ile ilgili yeterince bilgi edinilir.

Giriş kapısının sağ tarafında, üç kare blok üzerine yazılmış bir kısmı kırık yazıtta “Asia Proconsul’ü Tibernus Julius Celsus Polemaeanus için; oğlu Consul, Tiberius Julius Aquila Polemaeanus kendi serveti ile Celsus kütüphane binasını, bütün dekorasyonu, sanat eserleri ve kitapları ile birlikte kurdu” yazılıdır.

Aynı yazı cephenin birinci katındaki arşitravda da tekrarlanmaktadır. Başka bulunan Yunanca ve Latince yazıtlarda baba-oğul konsüllerin yaptıkları görevleri, ünvanları yazılıdır. Kütüphanenin baba Celsus tarafından başlatıldığı, oğlu tarafından bitirildiği; veya Celsus’un ölümünden sonra tamamen oğlu tarafından yapılıp bitirildiği konusunda arkeologlar anlaşamazlar. (Traianus yapısıyla benzerliklerinden, ve başka verilerle 2.şık daha ağır basmaktadır.)

Sardesli ve Efesli bir aileden gelen, askerlik ve hukuk eğitimi görmüş Celsus, İmparator Domitianus zamanında İ.S.92’de konsül, daha sonra Roma’da imar işleri başkanı (bakanı) olmuş, İ.S. 105’de Asya Eyalet Prokonsülü (valisi) olmuştur. 60 yaşında politikaya dönmüş ve İ.S.114 yılında ölmüştür.


Celsus Kütüphanesinin Mimarisi

Efes kütüphanesinin cephesinin doğuya bakması Vitrivius’un belirttiği, Antik çağ kütüphanlerinde uygulanan mimariye uymaktadır. Oldukça zengin olan cephe 21m. genişlikte ve 16-17 metre yüksekliktedir. 9 basamaklı bir merdivenle çıkılan bir podium üzerine oturtulmuştur. Merdivenin iki tarafında kütüphaneyi yaptıranların; Celsus ve oğlu Aquila’nın heykelleri vardı (Celsus heykeli İst. Arkeoloji Müzesindedir). Cephede kare şeklinde kaideler (postament) üzerinde in situ durumda bulunan 8 sütun yer alır. Sütunlar arasındaki 3 kapı ile kütüphane salonuna girilirdi. İkişerli 4 çift sütunun aralıkları aynı, kapıların bulundukları sütun aralıkları daha geniştir. Ön cephede 3 kapı ve kapılar üzerinde 3 pencere yer alır. Kapılar ve pencereler aynı zamanda üst yapı elemanlarını taşırlardı. Kapıların üstündeki pencereler ışığı sağlıyordu.

Kapı yanlarındaki nişlerde kaideler üstünde elbiseli kadın heykelleri vardı. Viyana’ya kaçırılmış bu heykellerin orjinallerinin yerine kopyaları (mulaj) konmuştur. Bunlar Episteme-Bilim, Sophia-Akıl, Arete-Erdem, Ennoia-Kader’i temsil ederler. Bunların Celsus’un kişiliğini belirten, inandığı niteliklerdir. Kapılar boncuk dizisi, yumurta şeridi, ve akanthus yapraklarından oluşan zengin motiflerle süslüdür. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bu sütunlar yekpare, yivsiz, siyah damarlı mermerden oyulmuşlardır.


Çatı kısmındaki her üç alınlığın ortasında birer büyük medusa başı vardır. Alt katta bırakılan ışık boşluklarıyla yetinilmemiş, üst kata da bu pencerelerden konmuş ve demir parmaklıklarla kapatılmıştır. Üst katta da şimdi sadece kaideleri kalmış 4 heykel vardı.

Celsus Kütüphanesi İç Bölümü

Yapının iç kısmından, in situ durumda duvar kaidesi, ve sütun kaidesinden başka bir şey kalmamıştı. Buna karşın iç düzen konusunda arkeologlar önemli sonuçlara varabilmiştir. Cepheden 11m. derinlikte ve 16.50 m. genişlikte (181.5 m2) bir salona girilir. Tam karşıda bir apsis yer alır. Bu apsiste Athena’nın bir heykeli bulunurdu. İç kısım duvarları neme karşı çift duvardan yapılıdır. Salonda düzgün aralıklı, dikdörtgen şeklinde toplam 10 adet niş vardır. 2,80 m. yükseklikte ve 1 m. enindeki bu nişlerin iç kısmı kireçle sıvalı ve çerçeveleri mermer kaplıydı. Bu nişlerin içine kitap ruloları için tahta raflar yerleştirilmişti. Nişlerin hemen altında, salonu baştan başa çeviren, beyaz mermerle kaplı bir podium vardır. Bu podium okuyucu ile kitaplar arasında mesafe bırakmak için konulmuştu. Kütüphane çalışanları buraya çıkarak istenen kitabı getirirlerdi.

Ana salonu at nalı gibi çeviren nişlerin üst kısmında üst üste konulmuş iki kat galeri vardı. Bu podiumda görünen sütun kaidelerinden üstteki galeriyi taşıyan sütunların bu kısma oturtulduğu ve üst katı taşıdıkları anlaşılmıştır. Yukarıdaki galerilere ahşap merdivenle çıkılırdı. Toplam sütun adedi 20’dir, (apsisin içinde de iki sütun izine rastlandı). Kitapların yer aldığı niş duvarları ile yapının esas dış duvarları arasında 120 cm. geniliğinde dar bir koridor vardır. Neme karşı yapının sadece doğuya bakmasıyla yetinilmemiş, bu koridorla da içeride bir hava akımı sağlanmıştır. Ayrıca nemden korumak için salonun bombeli bir temel üzerine inşa edilmiş olduğu belirlenmiştir. Salon zemini tümden çok değerli mermerle kaplıydı. Yapının damı düzdü, yağmur suları yandaki yapıların üstüne yönlendirilmişti, tabandan akan yağmur suları üzeri açık kanallara akardı.


Apsisin tam altında iki küçük pencereli mezar odası yeralır. 8 metrekarelik bu dar odada beyaz mermerden, ince işçilikli halen yerinde olan bir lahit içinde, Celsus’un iskeleti bulunuyordu. Kamuya açık ve kent içine gömülmüş olması Celsus’un politik gücünü gösterir. İnşaat başlamadan önce mezar odasının yapıldığı sanılmaktadır. Celsus ölümünden sonra da, kütüphanenin bakımı ve yeni kitap alımı için gerekli paranın bazı vakıflarla karşılanmasını sağlamıştı.

Kütüphanede yaklaşık 10.000 ile 12.000 arasında kitap rulosu bulunduğu tahmin edilmektedir.

150 yıl kadar hizmet vermiş olan bu kütüphane zamanı belli olmayan bir tarihte çıkan yangınla tamamen tahrip omuştur. Kitaplar yanmış ama cephe ayakta kalmıştır. 5.yy’da kentte kapsamlı imar faaliyetine girişilmiş ve bu sırada kütüphanenin kapıları duvarla örülmüş, okuma salonu onarılmış, merdiven basamaklarının önüne bir çeşme yapılmıştır. Kütüphanenin bugünkü cephesi kolossal, heykel, kabartmalarla süslenmiş ve arka cephe olarak kullanılmıştır. Merdivenlerden akan sular çeşmeye akıyor ve cephenin güzel dekorasyonu suya aksediyordu. Buradaki kabartmaların Marcus Aurelius’a ilşkin rölyefler olduğu belirlenmiştir. (Bugün Viyana Ephesos Müzesinde). Çok sonraları bunlar Ayasuluk tepesindeki binaların yapımında kullanılmıştır. Kütüphane, Ortaçağda gerçekleşen bir deprem sonucunda büyük hasar görmüştür.

Celsus Kütüphanesi’nin mimarisi, zamanında, Yunan veya Roman sanatının bir harikası idi. Muhteşem görünümüyle bugün hala Türkiye’nin hayranlık uyandıran en ünlü antik yapılarındandır. Türkiye’ye bu yapıyı, onararak yeniden kazandıran Avusturya kazı ekibini, gönülden kutlamak gerekir.

NOTLAR:

* Toplumların gelişmesi için servetini kütüphane kurmaya adamış Celsus’a ve oğluna saygı duymamak, hayran kalmamak elde değil (o zamanki anlamı daha büyük).

* 2006 yılında 6 sıfırın atılmasıyla tedavülden kaldırılan 20.000.000 (yirmi milyon) TL’lerin arka yüzünde Hadrian Tapınağıyla beraber Celsius kütüphanesinin resmi vardı. (Şimdi ona karşılık çıkan 20 TL ‘lerin arkasında Mimar Kemaleddin portresi vardır.)

* Kütüphanenin süslü ve çok katlı cephesi Efes Tiyatrosunun sahne binası cephesine ve Miletos Nympheum’undaki iki katlı cephelerine benzer.

* Kolophon: Yunanca zirve, son nokta’ veya ‘son rötuşlar’ anlamına gelen kolophon kelimesinden gelmektedir. Ahmetbeyli’deki adı zirve’den geliyor olmalı.

* Yeni bulunan ön cephe süslemelerinin az bir kısmı Efes Müzesindedir.

* Heykeller: ΠΙΣΤΗΜΗ: Episteme-Bilim, İng.science, Alm.Wissenschaft

ΣΟΦΙΑ: Sophia-Akıl, İng.Wisdom, Alm.Weisheit

ΑΡΕΤΗ, Arete-Erdem, İng.Virtue, Alm.Tugend

ΕΝΝΟΙΑ: Ennoia-Kader, İng.Destiny, Alm.Schicksal

ΦΙΛΙΠΠΟΥ:Filippou- Muhakeme

ΚΕΛΣΟΥ: Kelsou-Celsus​
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 3)

Üst