sohbet odaları

Ekoloji Değerlendirme Soruları

Vague

Yönetici
Yönetici
Katılım
9 Şubat 2015
Mesajlar
7,877
Puanları
93
Konum
Land of Loony
Tepkime puanı
1,969
Ekoloji Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ekoloji ile ilişki içersinde olan bilim dallarından biri değildir?
A) Sosyoloji B) Paleografi C) Meteoroloji D) Botanik

2. Canlıların ve yaşam alanlarının karşılıklı etkileşimlerine ne denir?
A) Ekoloji B) Fotosentez C) Biyolojik çeşitlilik D) Ekosistem

3. Aşağıdaki ekosistem ögelerinden hangisi cansız varlıklar grubuna girmektedir?
A) Atmosfer B) Ağaç C) Çiçek D) Hayvan

4. Organik maddeleri toprakta parçalayarak bitkilere veren canlı varlıkların genel adı nedir?
A) Ayrıştırıcılar B) Bakteriler C) Hetetroflar D) Ototroflar

5. Bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayan en önemli çevre elemanı hangisidir?
A) Toprak B) Sıcaklık C) Güneş ışığı D) Su

6. Toprağın en üst tabakasının hangi maddeden zengin olması verimi arttırır?
A) Kayaç B) Humus C) Su D) Solucan

7. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Bir tarladaki tüm böcekleri yok etmek B) Erozyonu önlemek için tarım alanlarını yüksek verimde çalıştırmak C) İnsan ve hayvan dışkısının toprağa karışması D) Kuraklık ve fırtına gibi doğal afetler

8. Madde döngüleri ile ekosistemdeki enerji akışı arasındaki fark nedir?
A) Enerji akışı canlı varlıklar arasında, döngüler ise cansız varlıklar arasında devam eder.
B) Enerji akışı, madde döngülerinin tersine tek yönlü gelişir.
C) Bakteriler, döngülerde önemli görevler gerçekleştirseler de enerji akışında çalışmaz.
D) Enerji akışı, ekosistemlerde hayati önem taşırken aynı durum döngüler için geçerli değildir.

9. Canlılar, aminoasit ve protein ihtiyaçlarını hangi döngü sayesinde karşılar?
A) Su döngüsü B) Fosfor döngüsü C) Azot döngüsü D) Oksijen döngüsü

10. Ekosistemin hangi üyesi, su döngüsünü solunum yaparak sürdürür?
A) Hayvanlar B) Denizler C) Bitkiler D) Akarsular

11. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki canlı çeşitliliğinin en az olduğu biyomlardandır?
A) Tropikal yağmur ormanlar B) Kozalaklı ağaç ormanları C) Çöller D) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar

12. Aşağıdaki hangi hayvan grubu, tundra karasal biyomunda yaşar?
A) Ren geyiği, ayı, kurt B) Yılan, kertenkele, çekirge C) Deve, akrep, yarasa D) Fil, zürafa, timsah

13. Türkiye hangi karasal biyoma girmektedir?
A) Tundra B) Tropikal yağmur ormanları C) Çöller D) Yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar

14. İnsanlar, tarım alanı olarak hangi karasal biyomu kullanırlar?
A) Tundra B) Otlak C) Tropikal yağmur ormanları D) Bataklık

15. Dünyanın hangi bölgesinde canlı çeşitliliğine daha fazla rastlanır?
A) Ekvator B) Kuzey Kutup bölgesi C) Oğlak Dönencesi D) Güney Kutup bölgesi

16. Deniz biyomlarındaki canlıların beslenmesine büyük katkısı olan organizma nedir?
A) Yosun B) Balık C) Sünger D) Mercan

17. Aşağıdakilerden hangisi en büyük tatlı su biyomudur?
A) Dere B) Çay C) Okyanus D) Göl

18. Aşağıdakilerden hangisi, akarsu ve göl arasındaki farktır?
A) Akarsular, göllere göre daha fazla canlı çeşitliliğine sahiptir. B) Göller, akarsulara göre daha derindir. C) Göller, akarsulara göre daha durgundur. D) Akarsuların sıcaklığı, göllerinkinden fazladır.

19. En derin su biyomu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bataklık B) Deniz C) Okyanus D) Nehir

20. Aşağıdakilerden hangisi denizlerde suda asılı kalan organizmalara girmektedir?
A) Balık B) Mikroorganizma C) Mercan D) Yosun

Cevaplar
 1. B
 2. D
 3. A
 4. A
 5. C
 6. B
 7. C
 8. B
 9. C
 10. A
 11. C
 12. A
 13. D
 14. B
 15. A
 16. D
 17. D
 18. C
 19. C
 20. B
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 4)

Üst