sohbet odaları

Eski Ahit'in Bölümleri

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Eski Ahit


Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır.

Hristiyanların metni yorumlayış biçimleri farklı teolojik temellere sahip olduğu için Musevilikle büyük ölçüde farklılık arz eder. Kitapların çoğu İbranice, bir kısmı Aramice olarak yazılmıştır.

M.Ö. 1200 ile M.Ö. 100 yılları arasında, Yahudi din adamları ve alimleri tarafından yazıldığı kabul edilmektedir.[1]

İbrahimi dinlerde tanrının Musa[2] ile bir ahit yaptığı kabul edilir.

Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar. Yahudiler İsa'nın Mesih'liğini veya peygamberliğini kabul etmezler.

Yeni Ahit'i kutsal kitap kabul etmez, Tanah'a Eski Ahit denmesini uygunsuz bulurlar. Eski Ahit ile Tanah arasındaki başlıca fark kitapların sıralanışı ve isimleridir.

Bölümleri

Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes'in [3] ilk bölümünü oluşturan 39 kitaba verilen isimdir. Tevrat ve Zebur'u da kapsar. Eski Ahit ve Yeni Ahit'in toplamı, Kitab-ı Mukaddes'i oluşturur. Eski Ahit'i oluşturan bölümler:

Musa’nın Beş Kitabı (Tora veya Tevrat) [4]: Tekvin (Yaratılış), Çıkış (Mısır'dan Çıkış), Levililer, Sayılar (Çölde Sayım), Tesniye (Yasa'nın Tekrarı);

Yeşu, Hakimler ve Rut kitapları;

Samuel'in ve Krallar'ın ikişer kitapları;

Paralipomenon ismi verilen iki adet Tarihler kitapları;

Ezra (Üzeyir), Nehemya, Ester ve Eyüp (Eyub) kitapları;

Davut'un Mezmurları (Zebur);

Süleyman'ın üç kitabı: (Süleyman'ın) Özdeyişler (Süleyman'ın Meselleri), Vaiz ve (Süleyman'ın) Ezgiler Ezgisi (Neşideler Neşidesi veya Süleyman'ın Ezgisi);

Büyük peygamberler: İşaya (Yeşaya), Yeremya, Ağıtlar Kitabı (Yeremya peygambere ait; Yeremya'nın Mersiyeleri), Hezekiel (Hezekyel), Daniel (Danyal) kitapları;

Küçük peygamberler: Hoşea, Yoel, Amos, Obadya (Ovadya), Yunus, Mika, Nahum, Habakuk (Habakkuk), Sefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki kitapları.

Dipnotlar

^ Oxford İngilizce Sözlük, Old Testament

^ Hristiyan ve Yahudi metinlerinde çoğunlukla Musa yerine Moşe ismi kullanılır. Ancak Musa ismi Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş, Türkçe bir kelimedir.

^ İncil kelimesi, Türkçe'de yaygın bir şekilde hatalı olarak Kitab-ı Mukaddes anlamında kullanılır.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri Yeni Ahit'in bölümleridir ve Kitab-ı Mukaddes'in küçük bir kısmını oluştururlar.

^ Musa'nın beş kitabı diye bilinen, "Tora - Pentateuch" Türkçe'de Tevrat olarak bilinir.

İlgili filmler

The Ten Commandments (On Emir), (1923) Fragman

'Samson and Delilah', (1923)

'Noah's Ark', (1928)

'Esther' (1948)

'Samson and Delilah', (1949)

The Ten Commandments (On Emir), (1956) Fragman

'Solomon and Sheba', (1959) Fragman

'David and Goliath', (1960)

'Esther with The King', (1960)

'Sodom and Gomorah', (1962)

'The Bible', (1966) Fragman

'The Thirteenth Day: The Story of Esther' (1979)

'King David', (1985)

'Esther' (1986)

'Abraham', (1994) Richard Harris

'Joseph', (TV, 1995) Ben Kingsley Fragman

'Moses', (TV, 1995) Ben Kingsley

'Samson and Delilah', (TV, 1996) Dennis Hopper

'The Prince of Egypt', (Anime, 1998) Fragman

'Noah's Ark', (TV, 1999)

'Esther' (TV, 1999)

'Joseph: King of Dreams', (Anime, 2000) Fragman

'One Night With The King', (2006) Fragman

'The Ten Commandments' (Anime, 2007) Fragman

 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Tanah Nedir - Tanah Hakkında Bilgi - Tanah

Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı.

Hıristiyanlarca da kutsal kabul edilir, bununla birlikte Hristiyanlar Tanah'ı Eski Ahit olarak anar ve farklı şekillerde yorumlarlar.

Eski Ahit, Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes'in ilk kısmını meydana getirir.

İslamiyet'te Tanah'ın sadece Tevrat ve Zebur bölümleri kutsal kabul edilir, ancak bunların Tanrı tarafından -sırası ile- Musa ve Davud peygamberlere indirildiğine ve insanlar tarafından tahrif(değiştirmek) edildiğine inanılır.

Tanah'ı meydana getiren kitapçıkların (bölümlerin) çoğu İbranice olarak, bir kısmı ise Aramice olarak yazılmıştır.

M.Ö. 1200 ila M.Ö. 100 yılları arasında yazıldığı kabul edilmektedir.[1]

İbrahimi dinlerde Tanrı'nın Musa (Moşe) ile bir ahit yaptığı kabul edilir.

Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar.

Yahudiler İsa'nın Mesih'liğini veya peygamberliğini kabul etmezler. Yeni Ahit'i kutsal kitap kabul etmez, Tanah'a Eski Ahit denmesini uygunsuz bulurlar. Eski Ahit ile Tanah arasındaki başlıca fark kitapların sıralanışı ve isimleridir.

Etimoloji

"TaNaH" (תנ"ך) sözcüğü, Yasa (Tora), Peygamberler (Neviim), ve Yazılar (Ketuvim) bölümlerinin baş harflerinin (TNK) bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Bölümleri

Tanah, Musevilikte şu üç ana kısma ayrılır:

1. Tora (תורה) (Tevrât): Şeriat, Yasa veya Pentateuk olarak da bilinir. Beş kitaptan meydan gelir: Tekvin (Bereşit, Yaratılış), Çıkış (Şemot, Mısır'dan Çıkış), Levililer (Vayikra), Sayılar (Bamidbar), Tesniye (Devarim, Yasa'nın Tekrarı).

2. Neviim (נביאים)(Peygamberler): İlk ve son peygamberler denilir. 21 kitaptan meydana gelir. İlk Peygamberler; Yeşu, Hakimler, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar. Son Peygamberler; Yeşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya (Ovadya), Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tsefanya (Sefanya), Hagay, Zekeriya, Malaki.

3. Ketuvim (כתובים) (Yazılar): Bilgesel, tarihsel ve şiirsel bölümler. 13 kitaptan meydana gelir. Mezmurlar (Zebur), Süleyman'ın Özdeyişleri , Eyüp, Ezgiler Ezgisi, Rut, Yeremya'nın Mersiyeleri (Ağıtlar), Vaiz, Ester, Daniel, Ezra (Üzeyir), Nehemya, 1. Tarihler, 2. Tarihler.
11. yüzyıla ait bir Tanah sayfasıİlgili filmler

The Ten Commandments (On Emir), (1923) Fragman

'Samson and Delilah', (1923)

'Noah's Ark', (1928)

'Esther' (1948)

'Samson and Delilah', (1949)

The Ten Commandments (On Emir), (1956) Fragman

'Solomon and Sheba', (1959) Fragman

'David and Goliath', (1960)

'Esther with The King', (1960)

'Sodom and Gomorah', (1962)

'The Bible', (1966) Fragman

'The Thirteenth Day: The Story of Esther' (1979)

'King David', (1985)

'Esther' (1986)

'Abraham', (1994) Richard Harris

'Joseph', (TV, 1995) Ben Kingsley Fragman

'Moses', (TV, 1995) Ben Kingsley

'Samson and Delilah', (TV, 1996) Dennis Hopper

'The Prince of Egypt', (Anime, 1998) Fragman

'Noah's Ark', (TV, 1999)

'Esther' (TV, 1999)

'Joseph: King of Dreams', (Anime, 2000) Fragman

'One Night With The King', (2006) Fragman

'The Ten Commandments' (Anime, 2007) Fragman
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9
Eski Ahit'in BölümleriMusa'nın Beş Kitabı

Yaratılış - Mısır'dan Çıkış - Levililer - Çölde Sayım - Yasa'nın Tekrarı

Tarihî Kitaplar

Yeşu - Hakimler - Rut
1. Samuel - 2. Samuel
1. Krallar - 2. Krallar
1. Tarihler - 2. Tarihler

Ezra - Nehemya - Tobiyas
Yehudit - Ester

1. Makabeler - 2. Makabeler
3. Makabeler - 4. Makabeler
Bilgelik Kitapları

Eyüp - Mezmurlar - Süleyman'ın Özdeyişleri - Vaiz - Ezgiler Ezgisi
Büyük Peygamberler

Yeşaya - Yeremya - Ağıtlar
Hezekiel - Daniel
Küçük Peygamberler

Hoşea - Yoel - Amos - Ovadya - Yunus - Mika - Nahum - Habakkuk - Sefanya - Hagay - Zekeriya - Malaki
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Çıkış (Tevrat)

Çıkış, Mısır'dan Çıkış, Eksodos ya da Şemot, Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın ikinci kitabı. Toplam 40 baptan oluşur.

On Emir bu kitabın 20. babında yer almaktadır.

İsrailoğulları'nın Musa önderliğinde Mısır'daki kölelikten kaçışlarını, Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye bölmesini, Kızıldeniz'i geçmelerini ve On Emir'in gelişini anlatır.

Çıkış aslında bir özgürlük olarak nitelendirilir.
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Sayılar (Tevrat)

Sayılar veya Çölde Sayım; Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın dördüncü kitabı. Toplam 36 baptan oluşur.

Latince'de "sayı" anlamına gelen Numerus kelimesinden gelir.

İbranice adı olan Ba-Midbar "çölde" anlamına gelir.

İsrailoğulları'nın Musa önderliğinde Mısır'dan kaçtıktan sonra çölde başlarına gelenleri anlatır.
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Levililer (Tevrat)

Levililer, Kitab-ı Mukaddes'in ilk bölümü olan Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın üçüncü kitabı. Toplam 27 baptan oluşur.

Yunanca'da "Levililer" anlamına gelen Levitikos kökünden gelir.

İbranice adı olan Va-Yikra "Ve çağırdı" anlamındadır.

Yahudi gelenekleri, insan ilişkileri, ebeveyn-çocuk ilişkileri, bayramlar, oruç günleri ve kurbanlarla ilgili kurallar anlatılır.
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Levi

Levi (Beni İsrail) - Yakup'un on iki oğlundan biri.

Levi kabilesi - Levi (Beni İsrail)'in kurduğu on iki İsrail kabilesinden biri.

Levililer (Tevrat) - Tevrat'ın beş kitabından üçüncüsü.

 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Eski Ahit'in BölümleriMusa'nın Beş Kitabı

Yaratılış - Mısır'dan Çıkış - Levililer - Çölde Sayım - Yasa'nın Tekrarı

Tarihî Kitaplar

Yeşu - Hakimler - Rut
1. Samuel - 2. Samuel
1. Krallar - 2. Krallar
1. Tarihler - 2. Tarihler
Ezra - Nehemya - Tobiyas
Yehudit - Ester
1. Makabeler - 2. Makabeler
3. Makabeler - 4. Makabeler

Bilgelik Kitapları

Eyüp - Mezmurlar - Süleyman'ın Özdeyişleri - Vaiz - Ezgiler Ezgisi

Büyük Peygamberler

Yeşaya - Yeremya - Ağıtlar
Hezekiel - Daniel

Küçük Peygamberler

Hoşea - Yoel - Amos - Ovadya - Yunus - Mika - Nahum - Habakkuk - Sefanya - Hagay - Zekeriya - Malaki

Tesniye veya Yasa'nın Tekrarı, Tanah'ın ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın beşinci kitabı.

Toplam 34 baptan oluşur.

Etimoloji

Tesniye Arapça kökenli bir sözcüktür ve "iki parçadan oluşan" anlamına gelir.

İbranice adı Devarim "sözler" anlamına gelir ve adını Musa'nın sözlerinden alır.

Yunanca karşılığı Deuteronomy Yunancada "İkinci" anlamına gelen Deuteros ve "yasa" anlamına gelen -nomos kelimelerinden türemiştir.

Kapsam

On Emir'in önemli noktalarını tekrar vurgular ve diğer Musevi yasalarını kapsar.
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9

Eski Ahit'in BölümleriMusa'nın Beş Kitabı

Yaratılış - Mısır'dan Çıkış - Levililer - Çölde Sayım - Yasa'nın Tekrarı

Tarihî Kitaplar

Yeşu - Hakimler - Rut
1. Samuel - 2. Samuel
1. Krallar - 2. Krallar
1. Tarihler - 2. Tarihler
Ezra - Nehemya - Tobiyas
Yehudit - Ester
1. Makabeler - 2. Makabeler
3. Makabeler - 4. Makabeler

Bilgelik Kitapları

Eyüp - Mezmurlar - Süleyman'ın Özdeyişleri - Vaiz - Ezgiler Ezgisi

Büyük Peygamberler

Yeşaya - Yeremya - Ağıtlar
Hezekiel - Daniel

Küçük Peygamberler

Hoşea - Yoel - Amos - Ovadya - Yunus - Mika - Nahum - Habakkuk - Sefanya - Hagay - Zekeriya - Malaki

Tesniye veya Yasa'nın Tekrarı, Tanah'ın ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın beşinci kitabı.

Toplam 34 baptan oluşur.
 

Rigor Mortis

Gümüş Üye
Katılım
4 Ocak 2017
Mesajlar
7,961
Puanları
63
Tepkime puanı
284
Tevrat'ta Hz.Davut, Hz.Süleyman, Hz.Lut ve Hz.Eyyüp hakkında asla kabul edemeyeceğimiz iftiralar var. İnsan okurken bu kadar da olmaz diyor.
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 1)

Üst