II. Selim

YouMyCure

Kayıtlı Üye
Katılım
Mart 24, 2019
Mesajlar
498
Puanları
43
Konum
Dublin
Tepkime puanı
219
Ünvanı: 11. Osmanlı Padişahı ve 76. İslam Halifesi
Saltanatı: 1566-1574
Babası:Kanuni Sultan Süleyman
Annesi:Hürrem Haseki Sultan
Doğumu: 28 Mayıs 1524
Vefatı: 15 Aralık 1574Şehzadeliğinde harika tek tahsil ve terbiye gördü.
Devlet idaresini ve teşkilatını iyice öğrenmesi için Anadolu'nun muhtelif yerlerine vali olarak yollandı.
Bu süre içerisinde tahsiline devamla malumat ve kültürünü artırdı.
Babası Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'ın fethi esnasında vefat etmesi üstüne Kütahya'dan İstanbul'a gelerek 30 Eylül 1566'da tahta çıktı.

Osmanlı Devleti'ndeki saltanat değişikliğinden istifade etmek isteyen devletler barış yapabilmek için elçilerini İstanbul'a gönderiyorlardı.
Selim Han uzun görüşmelerden ardından Avusturya ile sekiz seneliğine antlaşma imza attı (17 Şubat 1567).
Buna göre, Kanuni'nin Zigetvar seferinde zaptettiği yerler Osmanlı Devleti'ne kalacak ve Avusturya imparatoru her yıl Osmanlı Devleti'ne 30000 Macar altını vergi verecekti.
İran ile uygulanan tek antlaşma ile de Amasya sulhü yenilendi.

Bu sırada Yemen'de devasa tek başkaldırı çıkmış ve Zeydi imamlarından Topal Mutahhar, Aden, San'a ve çevresini ele geçirmişti.
1568'de Yemen'e serdar olarak gönderilen Sinan Paşa, Süveyş Donanması kumandanı Kurdoğlu Hızır Reis'in desteği sayesinde başkaldırısı hızlıca bastırdı.
Mutahhar'ın eline geçmiş olan tüm yerler alındı.
Osmanlı Devleti, Suriye ve Mısır'ı alıp, Kuzey Afrika'nın en mamur bölümüne sahip olduktan ardından yol üstünde tespit edilen ve korsan gemilerinin barınağı vaziyetine gelen Kıbrıs adasının alınması tek zaruret durumunu almıştı.
Bu haysiyetle II.
Selim Han tüm hazırlıklarını tamamladıktan ardından Lala Mustafa Paşa'yı Kıbrıs Serdarlığına belirleme etti.
Lala Mustafa Paşa tüm Avrupa devletlerinin takviye etmelerine karşın 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ın fethini bitirdi.
Ancak Osmanlı Donanması 7 Ekim 1571'de Haçlı donanmasına karşı giriştiği muharebeyi kaybetti.
Savaşta gemilerinin devasa kısmını kaybeden Osmanlılar, sonrası yıl denize henüz devasa tek donanma indirmeyi başardılar.
Bu sebeple Avrupalılar başarılarının meyvelerini toplayamadılar.

Osmanlıların 1569'da Don-Volga kanalını açmak emeliyle giriştikleri teşebbüslerden Rusların kışkırtmaları ve karşı koymaları üstüne tek sonuç elde edilememişti.
Bu sebeple Selim Han, 1571 baharında Kırım Hanı'nı Ruslar üstüne akına memur etti.
Devlet Giray Han, 120,000 kişilik silahlı gücü ile Rus ordularını on binlerce zayiat verdirerek dağıttı ve Moskova'ya girdi.
150,000 esirle Kırım'a dönen Devlet Giray, bu zaferi üstüne Taht-alan lakabıyla anıldı.

1574'te Boğdan voyvodasının isyani üstüne Osmanlı kuvvetleri eşliğinde hareket eden Kırım kuvvetleri kısa vakitte vaziyete hakim oldular.
Tunus sorunu ile de ilgilenen Selim Han, Kıbrıs'ın fethi esnasında İspanyolların eline geride bıraktığımız kalenin fethine Kılıç Ali Paşa ile Koca Sinan Paşa'yı memur etti.
İspanyolların senelerdir tahkim ederek, hiçbir suretle zaptedilmez diye öğündükleri Halk-ul-vaad, Osmanlı silahlı gücüne fakat otuz üç gün direnç edebildi ve 24 Ağustos'ta zaptedildi.
13 Eylül'de ise Tunus tamamiyle Osmanlıların eline geçti.
Selim Han, Tunus sorununun hallinden ardından defa geçmeden 15 Aralık 1574'te rahatsızlanarak vefat etti.
Mimar Sinan'a Ayasofya Camii avlusuna yaptırdığı türbeye defnedildi.

II.
Selim Han, uzuna yakın orta boylu, açık alınlı, ela gözlü ve sarışındı.
Avcılık ve yay çekmeye oldukça meraklı idi.
Şehzadeliğinde savaşlara katılmakla beraber padişahlık süresince özellikle iştirak etmedi.
Tecrübeli ve malûmatlı tek vezir olan Sokullu Mehmet Paşa'yı hükümet işlerinde serbest bırakmakla en isabetli hükmü vermiş ve sekiz yıl muvaffakiyetli tek devir geçirmiştir.
Divan sahibi kıymetli tek şair olan Selim Han, bu arada imarcı tek padişahtı.
Kısa süren saltanat döneminde Türk ve dünya sanatının şaheseri kabul edilen Edirne Selimiye Camii'ni inşa ettirdi.
Ayasofya Camii'ni tahkim ettirerek şu zamana kadar kadar gelmesini sağladı.
Bunlardan farklı, Mekke-i Mükerreme'nin su yollarının tamiri, Mescid-i Haram'ın mermer kubbeler ile tezyini, Lefkoşe Selimiye Camii ve Aziz Efendi tekkesi başka hayratları arasındadır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst