sohbet odaları

javaya hazırlanalım

GölgeLord~

Kayıtlı Üye
Katılım
24 Şubat 2015
Mesajlar
54
Puanları
6
Yaş
44
Tepkime puanı
0
Şekil-1.8. Java dosya düzenlenmesi
1.17.3. JAVA Kodlarını Derleme ve Çalıştırma
Elimizdeki Merhaba.java dosyasını nasıl derleyeceğiz? Cevabı aşağıdaki gibidir:
$ javac Merhaba.java
Artık elimizde Merhaba.class dosyasının oluşmuş olması gerekir. Şimdi sıra geldi bu dosyayı çalıştırmaya,
$ java Merhaba
Ekrana çıkan yazın:
Merhaba Barış!
Ne yapıldığını tekrarlanırsa, elimizde bulunan Merhaba.javakaynak dosyasını javac uygulamasını kullanarak derledik ve Merhaba.class dosyamız oluşmuş oldu. Daha sonradan Java komutunu kullanarak uygulamamızı çalıştırdık. ()
1.18. Nedir bu args[], Ne İşe Yarar ?
Tek başına çalışabilir Java uygulamasına, komut satırından (konsoldan) nasıl çalıştığını anladıktan sonra komut satırından Java uygulamamıza parametre göndermeyi öğrenebiliriz. Diğer bir uygulama örneği, ()
Örnek: ParametreUygulamasi.java ()
public class ParametreUygulamasi {
public static **** main(String[] args) {
System.out.println("Merhaba Girdiginiz Parametre = " +args[0]);
}
}
Anımsanırsa Java’da dizilerin indis sıfırdan başlarlar. Şimdi ParametreUygula.java kaynak dosyası incelenirse,
$ javac ParametreUygulamasi.java
Elimizde ParametreUygulamasi.class dosyası oluştu; şimdi uygulamamızı çalıştırabiliriz, yalnız farklı bir şekilde,
$ java ParametreUygulamasi test
Uygulamamızı çalıştırma tarzımız değişmedi, burada ki tek fark, en sona yazdığımız test kelimesini uygulamaya parametre olarak gönderilmesidir. İşte programın çıktısı:
Merhaba Girdiginiz Parametre = test
Tek başına çalışabilir Java uygulamasına konsoldan birden fazla parametreler de gönderebiliriz. ()
Örnek: ParametreUygulamasi2.java ()

public class ParametreUygulamasi2 {
public static **** main(String[] args) {
System.out.println("Merhaba Girdiginiz ilk Parametre = " + args[0]);
System.out.println("Merhaba Girdiginiz ikinci Parametre = " + args[1]);

}
}

Uygulamamızı öncelikle derleyelim:
$ javac ParametreUygulamasi2.java
ve şimdi de çalıştıralım:
$ java ParametreUygulamasi2 Test1 Test2
Ekranda görülen:
Merhaba Girdiginiz ilk Parametre = Test1
Merhaba Girdiginiz ikinci Parametre = Test2
Peki bu uygulamaya dışarıdan hiç parametre girmeseydik ne olurdu ? Deneyelim:
$ java ParametreUygulamasi
Sansürsüz şekilde karşılaştığım görüntü:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
at ParametreUygulamasi2.main(ParametreUygulamasi2.jav a:5)

Hımm, sorun nedir? Sorun şu, Java uygulamamız bizden kesin olarak iki adet parametre girmemizi bekliyor. Beklediğini aşağıdaki kısımlarda görebiliyoruz: ()
Gösterim-1.20:

System.out.println("Merhaba Girdiginiz ilk Parametre = " + args[0]);
System.out.println("Merhaba Girdiginiz ikinci Parametre = " + args[1]);

args[0] ve args[1], ancak biz dışarıdan iki adet parametre girersek bu dizinin ilk iki elemanı veri ile dolacaktır. Eğer dışarıdan parametre girmezsek dizinin birinci ve ikinci elamanları oluşmayacaktır. Oluşmamış bir dizi elemanına ulaşmaya çalıştığımızda ise yukarıdaki hata ile karşılaşılır. Java’nın çalışma anında dizi eleman erişimini kontrol etme özelliği uygulamanın sağlamlığını arttırmaktadır; fakat, diğer tarafından bu özelliğe karşı ödenmesi gereken fatura ise hızdır. ()
1.19. Javadoc = Yorum ile Dokümantasyon Oluşturmak
Uygulamalar yazılırken büyük bir oranla dokümantasyon işi ikinci plana itilir veya unutulur veya en kötüsü hiç yapılmaz. Dokümantasyon kodu yazan kişiler için çok ağır iştir (yazarımızda bu fikri katılıyor...). Java, dokümantasyon hazırlama işini daha kolay ve sevimli bir hale getirmiştir. Bu özelliğe "JavaDoc" denir. JavaDoc kodun içersine yazılmış olan yorum satırlarını alarak bunları HTML biçimine dönüştürmektedir. Fakat yorum satırını yazarken bazı kurallara uymamız gerekmektedir. ()
1.19.1. Sözdizimi Kuralları (Syntax)
Bizim yazdığımız yorum satırlarının Javadoc tarafından dikkate alınması için:
/** ile başlaması ve */ ile bitmesi gerekmektedir. Javadoc mekanizmasını kullanmanın iki etkili yolu vardır. Bunlardan birincisi gömülü html (embedded html), ikincisi ise doc tags. ()
Doc tag “@” ile başlarlar. Sınıfa, global değişkenlere ve yordamlara ait üç adet yorum dokümanı tipi vardır. Verilen örnek şablon bunu açıklamaktadır. ()
Gösterim-1.21

/** A sınıf ait yorum */

public class DocTest {

/** i global değişkenin yorumu */

public int i;
/** isYap() yordamunun yorumu */

public **** isYap() {}
}

Unutulmaması gereken başka bir nokta ise Javadoc varsayılan (default) public ve protected olan üyelerin dokümanını üretir. private ve friendly üyelerin dokümantasyonu yapmaz. Bunların sebeplerine ilerleyen konularda değineceğiz. Eğer private üyelere ait bilgilerinde yazılmasına istiyorsak o zaman komut satırından,
$ javadoc a –private ……
ekini vererek bunu başarabiliriz. ()
1.19.2. Gömülü HTML (Embedded Html)
JavaDoc mekanizmasında kendinize ait HTML komutları kullanılması mümkündür:
Gösterim-1.22:

/**
* <pre>
* System.out.println("Selamlar");
* </pre>
*/

Gösterim-1.23:

/**
* Çok güzel <em>hatta</em> liste bile yerleştirebilirsiniz:*<ol>
* <li> madde bir
* <li> madde iki
* <li> Madde üç* </ol>
*/

<h1> <hr> gibi etiketlerini (tag) kullanmayın çünkü Javadoc bunları sizin yerinize zaten yerleştirmektedir. Gömülü HTML özelliği sınıf, global değişkenler ve yordamlar tarafından desteklenir. ()
1.19.3 Ortak Kullanılan Yorum Ekleri
·@see: Başka bir sınıfın, global değişkenin veya yordamın dokümantasyonunu göstermek için kullanabilirsiniz.
(sınıf, global değişken, ve yordam) dokümantasyonlarında, @see etiketini (tag) kullanabilirsiniz. Bu etiketin anlamı, “ başka bir dokümantasyona gönderme yapıyorum” demektir. ()
Gösterim-1.24:

@see classismi
@see classismi#yordam-ismi

JavaDoc, gönderme yaptığınız başka dokümantasyonların var olup olmadığını kontrol etmez. Bunun sorumluluğu size aittir. ()
1.19.3.1. Sınıflara Ait JavaDoc Etiketleri
Sınıflara ait etiketler arayüzler içinde kullanılabilir.
· @version: Uyarlama numaraları dokümantasyonlamada yaşamsal bir rol oynar. Uyarlama etiketinin görünmesini istiyorsanız:
$ javadoc –version
Parametresi ile çalıştırmamız gerekmektedir. Versiyon etiketini kodumuza yerleştirmek için; ()
Gösterim-1.25:

@version versiyon-bilgisi


· @author: Sınıfı yazan yazar hakkında bilgi verir. author etiketi Javadoc tarafından dikkate alınmasını istiyorsanız:
$ javadoc –author
Parametresini koymanız gerekir. Bir sınıfa ait birden fazla author etiketi yerleştirebilirsiniz. author etiketini kodumuza yerleştirmek için: ()
Gösterim-1.26:

@author author-bilgisi

·Since: Bir sınıfın belli bir tarihten veya belli bir uyarlamadan itibaren var olduğunu belirtmek için kullanılır. since etiketini kodumuza yerleştirmek için: ()
Gösterim-1.27:

Since 05.03.2001

1.19.3.2. Global Değişkenlere Ait JavaDoc Etiketleri
Global değişkenlere ait dokümantasyonlarda sadece gömülü html veya @see etiketi kullanılabilir. ()
1.19.3.3. Yordamlara Ait JavaDoc Etiketleri
Yordam dokümantasyonunda gömülü html veya @see etiketini kullanabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki etiketleri kullanabilirsiniz. ()
·@param: Yordamın aldığı parametrenin açıklamasını belirtir. param etiketini kodumuza yerleştirmek için: ()
Gösterim-1.28:

@param parametre-ismi açıklaması

·@return: Yordamın döndürdüğü değerin açıklamasını belirtir. return etiketini kodumuza yerleştirmek için: ()
Gösterim-1.29:

@return aciklama

·@throws: İstisnalar (exception) konusunu ilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz. İstisnalar kısa olarak açıklarsak, yordamlarda hata oluşursa oluşturulan özel nesnelerdir. throws etiketini kodumuza yerleştirmek için: ()
Gösterim-1.30:

@throws class-ismi açıklaması

·@deprecated: Önceden yazılmış fakat artık yerine yenisi yazılmış bir yordam deprecated olur (tedavülden kaldırılır). deprecated yordamı kullandığınız zaman derleyici tarafından uyarı alırsanız. deprecated etiketini kodumuza yerleştirmek için: ()
1.19.4. Dokümantasyon Örneği
Örnek: SelamDoc.java ()

/** İlk Java Kodumuzun Dokümantasyonu
* Ekrana Selamlar diyen bir uygulama
* @author Altug B. Altintas (altug.altıntaş@koubm.org)
* @version 1.0
* Since 09.01.2002
*/

public class SelamDoc {

/**sayıyı artırmak için değişkenler için bir örnek*/

public int sayac = 0;

/** sınıflarda & uygulamalarda giriş noktası olan yordam
* @param args dişarıdan girilen parametreler dizisi
* @return dönen değer yok
* @exception Hic istisna fırlatılmıyor */

public static **** main(String[] args) {
System.out.println("Selamlar !");
}
}

Oluşturulan bu kaynak koduna ait doküman çıkartmak için komut satırına aşağıdaki yazılı komutun yürütülmesi yeterlidir:
$ javadoc -d javadoc SelamDoc.java
Bu komut sayesinde HTML dokümanları bulunduğumuz dizinin altındaki javadoc dizininin içinde oluşturulmuş oldu. Javadoc’un komutlarıyla daha fazla bilgiyi,
$ javadoc –help
yazarak ulaşabilirsiniz. ()
1.20. Sınıf İsimleri ve Yordam İsimleri
Sınıf isimleri uzun olursa alt çizgi ile ayrılmamalıdır. Sınıf isimleri fiil cümlesi içermemelidir. ()
Gösterim-1.31:

public class EnKısaYolBulmaAlgoritması {
}

Yordamlar fiil cümlesi içermelidirler. İlk kelime küçük harf ile başlamalıdır. ()
Gösterim-1.32:

public **** yolBul() {
}

Bu bölümde Java’yı tanıyıp, Java ile nelerin yapılabileceğini gördük. Nesne ile sınıflar arasındaki farktan bahsettik. Nesnelerin ve onlara ait referansların nerelerde durduğu gördük. Java’nın en önemli özelliklerinde biri çöp toplayıcısıdır bu sayede kodu yazan kişiler daha az risk üstlenir. Bu rahatlığında bir bedeli vardır, bu bedelin ne olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. ()
1.21. Fiziksel Dosya İsimleri
Önemli olan bir başka husus ise, fiziksel bir dosya içerisinde iki veya daha fazla sayıda sınıf yazabiliyor olmamızdır. Örneğin, yukarıdaki uygulamamızın yer aldığı fiziksel dosyanın ismi neden SelamDoc.java’dır? Bunun sebebi, Java programlama dilinde fiziksel dosyaların ismi her zaman public sınıf isimleri ile birebir aynı olma gerekliliğidir. Eğer fiziksel dosyanın içerisinde herhangi bir public erişim belirliyicisine sahip bir sınıf yoksa, fiziksel dosyanın ismi herhangi bir şey olabilir. Erişim belirliyiciler 4. bölümde incelenmektedir. ()
Bu dökümanın her hakkı saklıdır.
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 5)

Üst