sohbet odaları

Kütle Merkezi

S

She`

Guest
KÜTLE MERKEZİ

Kendisinden belli bir düzlem geçirildiğinde, bir cismi ya da bir sistemi oluşturan parçacıkların bu düzleme göre kütle momentleri (yani parçacıkların kütleleriyle bunların bu düzlemden olan dik uzaklıklarının çarpımları) toplamı sıfır veren nokta.
Pratikte kütle merkeziyle ağırlık merkezi eşanlamlıdır; çünkü ağırlık merkezi varsa, bu nokta, kütle merkeziyle çakışıktır.


Kütle: Değişmeyen madde miktarıdır.(Hacmi dolduran atom sayısıdır.) m= gram, kg
Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
Ağırlık: Cismin kütlesi ile yer çekim ivmesinin çarpımına denir.
G = m.g g = Yerçekimi ivmesi = 9,81  10 metre/saniye2
m = kütle G =ağırlık

Yerçekimi ivmesi(g): Kütlelerin farkından dolayı cisimlerin veya yerin cisimler üzerine uyguladığı kuvvete denir. Yerçekimi ivmesi dünya yüzeyinde: yer merkezinden uzaklaştıkça azalır, yaklaştıkça da bu değişim çok küçüktür. Kutuplardaki yerçekimi ivmesi ekvatordaki yer çekim ivmesinden daha büyüktür.

Büyük bir cisim düşünelim. Bir ucu ekvatorda diğer ucu kutuplarda olsun. Kütle merkezi ekvatorla kutup ortasında iken Ağırlık merkezi kutuplara yakın olur. Küçük cisimler için K.M ile ile Ağırlık merkezi aynı yerde alınabilinir.
Kütle Ağırlık
1-m ile gösterilir. 1-G ile gösterilir.
2-Birimi kg’dır. 2-Birimi gr’dır.
3-Eşit kkollu terazi ile ölçülür. 3-Dinamometre ile ölçülür.
4-Yerçekimine bağlı değildir. 4-Yerçekimine bağlıdır.
5-Yerçekimi değişmez. 5-Yerçekimine bağlıdır.

Not: Ağırlık dinamometre ile(yaylı el kantarı) ölçülür.

Soru: Dünyadaki kütlesi 60 kg olan bir adamın ;

a) Dünyadaki kütlesini ( g Dünya=10m / s2 alınız. )
b) Dünyadaki ağırlığını bulunuz?


a) m= 60 kg (kütle değişmez)
b) G =m.g 60.10 = 600 N

Soru: m =60 kg yerçekimi ivmesi dünyanın g dünya / 6 yere götürülürse(Aya);

a) m= ? 60 kg(değişmez)
b) G= ? G=m.g = 60 * 10 / 6 = 100 N


EŞİT KOLLU TERAZİ
1-Moment prensibi:
Kuvvet x kuvvet kolu = Yük x yük kolu
X.AO = Y.BO+M.n
AO = N = BO = Bölme sayısı
m:binicinin kütlesi
n: binicinin yeri X = Y+m/N
x: ölçen kütle, y: ölçülen kütle
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 1)

Üst