sohbet odaları

Kuvvet-Denge

S

She`

Guest
KUVVET – DENGE

Büyüklük
.........._______________........ doğrultu
yön
• Bileşke bulma yöntemleri
1. Uç uca ekleme 2. Paralelkenar yöntemi

• Özel durumlar
 _______ __________ doğrultu ve yön aynı olduğunda;
A B R=A+B olur.
 _____ ___________ doğrultu aynı yönleri farklı oldugunda;
A B R=B-A olur.
 Büyüklükleri aynı iki vektör arasındaki açı:
 Aralarındaki açı 60o olduğunda R= 3A olur.
 Aralarındaki açı 90o olduğunda R= 2A olur.
 Aralarındaki açı 120o olduğunda R=A olur.
NOT: 3 kuvvette dengede olan bir cisimde 2 kuvvetin bileşkesi 3. kuvvetle aynı büyüklükte ve ters yöndedir. Küçük açının karşısındaki kuvvet en büyüktür.
Bir cisme aynı doğrultuda ve büyüklükte fakat ters yönde iki kuvvet etki ediyorsa, cisim duruyordur veya sürtünmesiz ortamda sabit hızla hareket ediyordur. Bu duruma denge denir. Denge durumu bir cisme hiç kuvvet uygulanmıyorsa da olur.
Herhangi iki vektörün bileşkesi bu iki vektörün büyüklükleri toplamından büyük, farkından küçük olamaz.

ÖRNEKLER
1. Dinamometrenin gösterdiği
değerler M>L>K olduğuna göre
Gx, Gy ve Gz arasındaki ilişki nedir?
Gx+ Gz> Gy+ Gz> Gx+ Gy
Gx> Gy, Gz> Gx
Gz> Gx> Gyolur.
2. Büyüklükleri 5 ve 7N olan iki kuvvetin bileşkesi aşağıdakilerden hangi(leri) olamaz?
I. 6N II. 5N III. 1N IV. 15N
a)hiçbiri c) II ve IV
b)I. Ve II. (d) III ve IV
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlışıtır?
a) Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir.
b) Her kuvvetin bir uygulama noktası, doğrultusu, yönü ve şiddeti vard
c) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
d) Kuvvet uygulandığı cismin ağırlığını değiştirir.
4. F1=F F2=2F Hangisi yanlıştır?
______ _____________
a) Kuvvetler aynı doğrultudadır.
b) Kuvvetler zıt yönlüdür.
c) Bileşke F2 yönündedir.
d) Bileşke F1’e eşittir.
 Bileşke F1’e eşit degildir çünkü, büyüklüğü aynı olmasına rağmen yönleri farklıdır.
5. T1, T2, T3’ü sırala.
T1=G, T2=G/2, T3=G/ 2
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 1)

Üst