Mitolojik İsimler ve Anlamları

BuYuCu

Ji Te Dur im
Yılın EN’i
Katılım
Ağustos 22, 2016
Mesajlar
21,361
Puanları
93
Konum
Ankara & Diyarbakır
Tepkime puanı
8,260
Bu yazımızda mitolojik isimler ve anlamları nedir?, tanrı isimleri tanrıça isimleri kadın mitolojik isimleri, erkek mitolojik isimleri, mitolojik isimler sözlüğü, denizle ilgili mitolojik isimler ve yunan mitolojik isimler konusu hakkında çok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımız ise Türk mitolojik isimler hakkında olacaktır.

A Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler​

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.
Agamemnon: Yunan krallarının en önemlilerinden birisidir. Troya savaşında, Yunan ordularının baş komutanı olarak savaşmıştır.
Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.
Athena: Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır.
Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.
Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden birkaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.
Ariadne: Dionysos’un karısı.
Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.

Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in erkek kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.
Anubis: Mısır’ın ölüler tanrısı.
Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu.
Aleksandros: Kahraman Paris’in bir ismi.
Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.
Acca Larentia: Çoban Faustukus’un karısıdır. Kendi on iki çocuğuyla beraber Romulus ve Remus’u benimser ve büyütür.
Admetos: Pherai kentinin kralıdır.
Aedon: Miletli Panderos’un kızıdır ve sanatçı Polytekhnos’un karısıdır.
Adrastos: Argos kralıdır.
Aello: İsminin anlamı Kasırga’dır.
Aerope: Griit kralı Katreus’un kızıdır.
Agamedes: Yunanistan’ın en ünlü mimarlarından birisidir.
Agdistis:
Aias:
En belirgin özelliği çok hızlı koşmasıdır. Lokri’nin oğludur.
Agron: MÖ 3. yüzyıl İllirya kralı
Agenor: Yunan mitolojisinde ve tarihte Tire’nin Fenike kralı.
Aidoneus: Persephone’nin kocası olarak temsil edilen Epirus’daki Molossians’ın efsanevi kralı.
Aigisthos: Aegisthus Yunan mitolojisinde bir figürdür.
Aigle: Arkadia dağlarında yaşayan Hepserid adı verilen su perilerinden birisinin adıdır.
Antenor: Yunan mitolojisinde Priamos’a ait Troya’nın kral danışmanlığını yapmıştır.
Anticlea: Yunan mitolojisinde Autolycus ve Amphithea’nın kızı ve tanrı Hermes’in torunudur.
Arete: Yunan mitolojisinde Scheria adasının kraliçesidir.
Autolycus: Yunan mitolojisinde tanrı Hermes ve Chione’nin oğludur.
Atreus:Yunan mitolojisinde Pelops ve Hippodamia’nın oğludur ve Mycenae kralıdır.
Althaea: Yunan mitolojisinde, Kral Thestius ve Eurythemis kızı ve eşi olmuştur.
Alcyone: Yunan mitolojisinde Aeolus ve Enarete veya Aegiale’nin kızıdır.

B Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri​

Baal: Asur Tanrısı
Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
Bianos: Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Brankhos: Anadolu’da Miletos‘lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
Boreadlar: Kuzey rüzgârının çocuklarına verilen ad.
Bosphoros: İstanbul boğazının eski adı. Sığır geçidi anlamına gelir.
Brithynoos: Apollon’un adlarından biri.
Brykhia: Aphrodite’in adlarından biri.
Bendis: Trakyalıların ay tanrıçası.
Busiris: Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
Broteas: Yunan mitolojisinde bir avcıdır.
Biton: Biton, kardeşi Cleobis ile birlikte bir efsanede ortaya çıkan Yunan mitolojisinde efsanevi bir figürün ismidir.
Baucis: Baucis ve kocası Philemon, Yunan ve Roma mitolojisinde az bilinen bir efsanede ortaya çıkan yaşlı bir çifttir.

C Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler​

Cubido: Aşk tanrısı Eros’un bir diğer adı.
Concordia: Romalıların barış tanrıçası.
Camilla: Volskiler kralı Metabus’un amazonlara benzeyen kızı.
Ceres: Toprak tanrıçası Demeter’in bir diğer adı.
Carmenta: Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
Caelus: Uranos’un Latince karşılığı
Cacus: Herakles tarafından öldürülen bir dev.
Cubido: Aşk Tanrısı olan Eros’un bir başka ismidir.
Clio: Latinlerin Epos ve Tarih Musası kahraman destanına verilen isimdir.
Camilla: Amazonlara benzeyen bir kızdır.
Clytemnestra: Agamennon’un karısı ve Troyalı Helen’in kız kardeşidir.
Cleopatra: Mısır Tanrıçası olarak bilinir. Ancak kendisinden öncekiler unutulduğu için 7. Cleopatra olarak da bilinmektedir.
Cyble: Anadolu kökenli bir Ana Tanrıçadır.
Capaneus: Capaneus, oldukça güçlü bir ölümlüdür. Hipponous ve Astynome’un oğludur. Sthenelus adında bir oğlu olduğu Laneira ile evlenmiştir.
Cassandra: Yunan mitolojisinde Troya’nın efendileri olan Kral Priam ve Kraliçe Hecuba’nın kızıdır.
Cassiopeia: Veya Cassiepeia olarak bilinir., Yunan mitolojisinde birkaç karaktere verilen isimdir.
Bununla birlikte, Yunan mitlerinde yaygındır. Takımyıldız, Cassiopeia’nın cezalandırılması için kullanılan işkence sandalyesine benzeyen adını böyle almıştır.
Celeus: Yunan mitolojisinde, Metaneira ait Eleusis alan kraldı. Aynı zamanda, Eleusis Gizemleri kültünü de kuran Tarım Tanrıçası Demeter’in ilk rahiplerinden biriydi.
Creon: Yunan mitolojisinde, rakamların farklı adıydı.
Cyrene: Yunan mitolojisinde Lapiths Kralı Hypseus’un kızıdır. Bazı kaynaklar onun yerine nehir tanrısıPeneus’un kızı olduğunu ve kendisinin bir perisi olduğunu belirtiliyor.
Cecrops: Yunan mitolojisinde Atina’nın efsanevi kurucusu ve kralıdır.
Chaos: Kaos anlamına gelen çoğu Yunan kozmolojisi bize anlatır. Her şeyden önce, her şeyin başlangıcıydı, zamanın başlangıcındaki boş, anlaşılmaz uzaya denir.
Cronus: Uranüs ve Gaea’nın en küçük oğludur.
D Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri​

Daedalion: Sabah yıldızı Eoshoros’un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daktylos: İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler Rhea’dan doğmuştur.
Danaidler: Danaos’un elli kızına verilen ad.
Daphnis: Çoban şiirlerinin mucidi, Sicilyalı bir çoban.
Demeter: Toprak tanrıçasıdır.
Dejanıra: Herakles’in karısıdır.
Diana: Artemis’in Latince adı.
Dionysos: Şarap tanrısıdır.
Doros: Apollon ile Phthie’nin oğludur.
Dryas: Ares’in oğullarından biridir.
Dryops: Apollon ile Dia’nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan’ı doğurmuştur.
Dido: Antik Yunan ve Roma mitolojisine göre Dido, Kartaca şehrinin kurucusu ve ilk kraliçesidir.
Demophon: Yunan mitolojisinde iki farklı karaktere atıfta bulunan bir isimdir. Bunlardan biri Kral Celeus ve Kraliçe Metanira’nın oğludur.
Diğer Demophon, Theseus ve Phaedra’nın oğludur ve Atina kralıdır.
Daedalus: Yunan mitolojisinde Icarus ve Iapyx adında iki oğlu olan bir zanaatkar ve sanatçıdır.
Danae: Yunan mitolojisinde Acrisius’a ait Argos ve Kraliçe Eurydice’a kızıdır.
Deianira: Yunan mitolojisinde Deianira isimli iki karakter vardır . İsim “kocasının yok edicisi” anlamına geliyor. Az bilinen karakteri olan Amazon tarafından öldürülmüştür.
İkinci ve en iyi bilinen Deianira, Herakles’in ikinci karısıdır.
Dysnomia: Yunan mitolojisinde Eris’in kızıdır ve kanunsuzluğun ruhu olarak kabul görürdü.

E Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler​


Europa: Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus’tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.
Euphemos: Poseidon’un oğlu, Arganaut’lardan birisidir. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.
Eurybie: Yer ile denizin kızı, Astraos’un annesidir.
Eurygania: Oidipus’un karısıdır.
Eurylokos: Odysseus’un arkadaşı ve kız kardeşinin kocasıdır.
Eunike: Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızıdır.
Eteokles: Oidipus ile İokaste’nin oğlu, Thebai kahramanlarından birisidir.
Erekhteous: Atina’nın ünlü kahramanı.
Erebos: Khaos ile Nyks’in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.
Erato: Dokuz ilham perisinden birisidir.
Epopeus: Bir kahramanın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenir.
Evadne: Poseidon ile Pitane’nin kızıdır.
Echo: Yunan mitolojisdinde Kithairon Dağı’nda yaşayan bir dağ perisidir.
Eileithyia: Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. Zeus ve Hera’nın kızı ve doğumu temsil ediyordur.
Eirene: Yunan mitolojisinde barışın kişileştirilmesidir. Mevsim ve zaman tanrıçası olan Horae’ye aittir.
Elpis: Yunan mitolojisinde ilkel tanrı Nyx’in kızı olan Elpis, umudun kişileştirilmesi olarak betimlenmekteydi.
Endeis: Kral karısıdır.
Enyo: Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. Savaş tanrısı Ares’in kız kardeşi, yoldaşı ve Zeus ile Hera’nın kızıdır.
Erebus: Yunan mitolojisindeki ilksel boşluk Kaos’tan doğan ilkel tanrılardan birisidir.
Eris: Yunan mitolojisinde; kaos, çekişme ve anlaşmazlığın tanrıçasıydı. Zeus ve Hera’nın kızıdır; diğer efsanelere göre, Nyx’in (karanlık gece) yalnız kızıdır.
Euphrosyne: Yunan mitolojisinde Euphrosyne, Üç Charite veya Üç Güzel’den birisidir.
 

BuYuCu

Ji Te Dur im
Yılın EN’i
Katılım
Ağustos 22, 2016
Mesajlar
21,361
Puanları
93
Konum
Ankara & Diyarbakır
Tepkime puanı
8,260

F Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri​

Furrına: Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıdır.
Flora: Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçasıdır.
Fatum: Talih tanrısı.
Fama: Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer’in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağzı vardır. Çok hızlı uçardı.
Faunus: Latinlerin ıssız tabiat tanrısıdır.
Fraude: Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandır.
Forkis: Yunan mitolojisinde Titans Pontus ve Gaea’nın oğludur.
Flora: Roma’da çiçek tanrıçasıdır.
Fortuna: Roma’da servet tanrıçasıdır.

G Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler​

Gaia: Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıçadır. Kocasız olarak Uranus’u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı olmuştur.
Galates: Herakles’in bir prensesten olma oğlu.
Genius: Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius’u olduğuna inanılırdı.
Griffon’lar: Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon’un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Geras: İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etmiştir.
Geryoneus: Üç başlı kocaman bir dev, Herakles tarafından öldürülmüştür.
Gyges: Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu, yüz kolu ve elli başı vardır.
Geras: Yunan mitolojisinde yaşlılık tanrısıdır. Gece tanrıçası Nyx ve karanlık tanrısı Erebos’un oğludur.
Graeae:
Medusa’yı öldürmek için üç sihirli nesnenin nerede olduğunu bulmaya çalışan Perseus efsanesinde ortaya çıkmışlardır. Yunan mitolojisinde aralarında bir göz ve bir diş paylaşan üç kız kardeşlerdir. Bu kardeşlerin isimleri Deino, Enyo ve Pemphredo’dur.
Griffonlar:
Aslan gövdeli, kartalın ise kafası ve kanatlarına sahip mitolojik bir yaratıktır.

H Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri​Hades: Kronos’un oğludur. Cehennemlerin; karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısıdır.
Harmonia: Aphrodite ile Ares’in kızı, Kadmos’on karısıdır. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.
Hebe: Zeus ve Hera’nın kızıdır. Gençliğin ve güzelliğin sembolüdür.
Hektor: Troyalıların en büyük kahramanıdır. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
Helena: Menelaos’un karısıdır. Troya prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troya’ya saldırdılar. Zeus ile Leda’nın kızı olduğuna inanılırdı.
Helenos: Priamos’un oğludur. Troya’lıların kahinidir. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etmiştir.
Heosphoros: Eos’un oğlu sabah yıldızıdır.

Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes’in oğludur. Salmikis adlı göl perisi ona aşık olmuştur. Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemiştir. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hem de erkek kişiliğini taşımıştır.
Hermes: Tanrıların ulağı ve habercisidir. Kanatlı ayakkabıları en bilindik özelliğidir.
Hesperos: Akşam yıldızıdır. Atlas’ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.
Himalia: Bir peri kızıdır. Zeus’tan üç çocuğu olmuştur. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi).
Himeros: Aşkın sembolü Eros’a arkadaşlık ederdi.
Hippolyte: Amazonların kraliçesidir. Ares’in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürülmüştür.
Hippomedon: Dev cüsseli bir kahraman, Thebai’ye karşı savaşan Yedililerden biridir.
Hyad’lar: Atlas’ın kızları. Zeus’u Dodon’da onlar büyütmüştür.
Hydra: Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılandır.
Hypnos:
Yunan mitolojisinde uykunun kişileştirildiği ilkel bir tanrıdır.
Hecate: Yunan mitolojisinde büyü ve büyücülük tanrıçası olarak kabul edilmiştir.
Heliadae: Tenage kardeşleri arasında en becerikli olanıdır.
Heliades: Kardeşleri, babasının güneş arabasını kontrol etmeye ve gökyüzüne sürmeye çalışırken düşmüş ve ölmüştür.
Helios: Eos ve Selene’nin erkek kardeşi olan Titanlar’dan birisidir.
Hemera: Yunan mitolojisinde Nyx ve Erebus’un kızıdır.
Hesperides: Yunan mitolojisinde gün batımı perileridir.
Hesperus: Sabah Yıldızı olarak adlandırılan yıldız tanrısıdır.
Horae: Olympus Dağı’nın kapılarındaki bekçilerin yanı sıra düzen ve adalet tanrıçaları olarak bilinirler.
Horkos: Yeminlerini bozanların başına gelecek lanetin betimlemesidirler.
Hyas: Efsaneye göre avı tarafından öldürülen mükemmel bir okçudur.
Hygeia: Yunan mitolojisinde sağlık, temizlik ve hijyen tanrıçasıdır. Asklepios ve Epione’nin kızıdır.

İ Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri​
İakkhos: Eleusis Mysteria’larının tanrısıdır. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inanıyor olsalar da asıl inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu kanaatindedir.
İamos: Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahindir. Apollon ile Evadne’nin oğludur. Kahinliği babası Apollon’dan öğrenmiştir.
İapetos: Prometheus’un babası.
İdaeos: Paris ile Helene’nin oğludur.
İkarios: 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos’u evinde misafir etmiştir. 2. Penelope’nin babasıdır. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etmiştir. Müsabakayı Odysseus kazanmıştır.
İkaros: Daidalos’un oğludur.
İlithya: Zeus ile Hera’nın kızıdır. Doğum tarıçalığı yapmıştı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirmiştir.
İobes: Herakles’in Kerthe’den olan oğludur.
İphigeneia: Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızıdır.
İphiklos: Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğludur. Çok usta ve hızlı bir koşucudur. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştır.
İris: 1. Anlamı: Yeşil ırmağın eski adı. 2. Anlamı: Thaumas ile Elektra’nın kızıdır. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirine bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.
İsis: Güneş tanrısı Horos’un annesidir.
İskender: Bir kahramandır. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.
İtalos: Girit kralı Minos’un torunudur. İtalya’ya adını veren kahramandır.
İuno: Heranın latince adı.
İupitter: Zeus’un latince ismidir.
İasion: Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus ve perisi Electra’nın oğludur.
İris:
Thaumas ve Electra’nın kızıdır. Hermes yokken tanrıların tek habercisi o idi. Hermes de bu işi üstlendiği zaman Hera’nın sadık hizmetkârı olmuştur. Bazı kaynaklarda kendisine gökkuşağının Yunan tanrıçası da denilmektedir.

J Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler​

Julus: Aeneos’un oğlu Askanius’un bir diğer ismidir.
Jasius: Abas’ın oğludur. Dardanos’un kardeşidir.
Jaso: Esklapios ile Epinoe’nin kızı. Hastalıklar tanrıçasıdır.
Junon: Romalıların baş tanrıça Hera’ya taktıkları isimdir.
Jupiter: Romalıların baş tanrı Zeus’a verdikleri isimdir.
Juturne: Romalıların su kaynakları tanrıçasıdır.
Janus:
Jasion:
Jason:
Julii
Julius:
Julus
Juno:
Juturna:
Junon:
K Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler​


Kaanthos: Okeanos’un oğludur. Apollon kız kardeşi Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u peşlerinden göndermiştir. Kardeşini Apollon’un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe vermiştir. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürmüştür.
Kadmilos: Finikelilerin tanrılarından biridir.
Kaekulus: Yanardağların tanrısı Vulcain’in oğludur. Efsaneye göre annesi ocak başında otururken göğsüne sıçrayan bir kıvılcımdan ona hamile kalmıştır.
Kairos: Fırsat tanrısıdır. Zeus’un en genç oğludur. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları vardır.
Kalkhas: Thestor’un oğlu ünlü bir kahindir.
Kampania: İtalya da en eski Yunan kolonisidir.
Karya: Lakonia’lı güzel bir kız sonradan fındık ağacına çevirilmiştir.
Kassiepeia: Kepheus’un karısıdır. Andromeda’nın annesidir.
Kaunos: Byblis’in ikiz kardeşi Miletos’un oğludur. Kız kardeşini sevdiği için kaçmıştır ve Karia’ya giderek Kaunos şehrini kurmuştur.
Keramos: Attika’lı bir kahramandır. Çömlekçilerin mucididir.
Kerberos: Ölüler diyarının kapısını bekleyen köpektir.
Khaos: Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluktur.
Khrysopelea: Bir ağaç perisidir. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Kokytos: Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adıdır.
Kronos: Yunan mitolojisinde bir Titandır. Gaia ve Uranüs’ün çocuğudur. Birinci nesil Olimposluların babasıdır. Zeus, Poseidon ve Hades tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
Kyklop’lar: Alınlarının ortasında tek gözleri olan devlerdir.
Kynosura: İda dağında bulunan bir peri kızıdır. Zeus’a süt annelik etmiştir.
Kraken: Efsanevi Kraken, hayal edilen en korkunç canavarlardan biridir. daha çok dev mürekkep balığı olarak biliniyordur.
Kibele:
Anadolu kökenli bir Ana Tanrıçadır.
Keres: Yunan mitolojisinde ölmekte olan askerleri aramak için savaş alanlarının üzerinde gezindikleri söylenmektedir. Ayrıca; Nemesis, Oizys, Geras ve Apate gibi diğer tanrıların kız kardeşidir.
Keto:
Pontus ve Gaea Titanlarının kızıdır. Denizin oluşturduğu bütün tehlikelerin betimlenmesidir. Phorcydes eşi olarak bilinir ve çocuklarının hepsinin Phorcys canavar olduğu söylenir. Bu çocukların Euryale, Stheno ve Medusa olduğu söylenmektedir.
Kratos: Dört Titan kardeşlerinden birisidir. Diğerleri; Pallas, Styx ve Oceanid’dir.
 

Ponyo

Bronz Üye
Katılım
Mayıs 11, 2020
Mesajlar
1,356
Puanları
93
Tepkime puanı
1,428
Keepers of the light oracle destesinde bazılarını çok güzel çizmişler mesela Isis, Gaia ve Diana çok hoş
 
Üst