sohbet odaları

Müslümanları davet

teksas tombis

Bronz Üye
Katılım
25 Temmuz 2015
Mesajlar
4,373
Puanları
38
Yaş
36
Tepkime puanı
1
Elif. Lâm. Râ.
.
“Kitabün uhkimet ayatühü”, bu Kur’anı kerim öyle bir kitaptır ki, onun ayetleri, onun tazammun ettiği bütün lafızlar, Kur’anı kerimin içindeki bütün sözler, Allahü teâlânın siyaneti altındadır. Cenab-ı Hakkın korumasıyla her türlü fesat, bozukluk, tenakuz ve tezaddan muhafaza edilmiştir, sağlamlaştırılmıştır. Onun ayetleri muhkemdir. Allah katından olduğunda zerre kadar şüphe ve tereddüt yoktur.
“Sümme fussılet”, ayeti kerimelerde Cenab-ı Hakkın büyüklük ve azametini anlatan, peygamberlerin hak olduğunu ispat eden nice deliller ortaya konulmuş, serdedilmiş, bunun dışında kulların bir çok vazifeleri ber tefsil, açık ve vazıh olarak bildirilmiştir. Sonra Onun ayetleri, mücmel olarak, yani kısa ve özlü ifadeler, çeşitli ayeti kerimelerde vuzuha kavuşturulmuş, açıklanmış, tafsil edilmiştir.
“Min ledün hakimin habir”, herşeyi bilen ve bütün sözleri, bütün emirleri hikmetle dolu olan Allah katından gelmiş ve Cenab-ı Hak tarafından açıklanmıştır.
.
Bütün bunları anlıyanlar, Allahın büyüklük ve azametini kavrıyacak ve sadece, yalnız Ona ibadet etmesi icab ettiğini bilecektir. Böyle olmasının sebebi, anlayıp, Allaha ibadet etmeleri içindir. Ben size Allah tarafından şerli ve kötü işler yapanların tehlikeli akibetini haber veren, Allaha itaat yolunda olanların da Cenab-ı Hakkın lütuf ve ni’metlerine kavuşacaklarını müjdeleyen bir peygamberim.
.
“Ve enistağfiru rabbeküm”, Rabbınıza tövbe ediniz. Allahü tealaya işlediğiniz suçlardan, günahlardan, isyanlardan dolayı pişmanlık göstererek, nedamet izhar ederek, Cenab-ı Hakkın affını taleb ediniz.
“Sümme tubu ileyhi”, Alahü tealaya istiğfar ettikten sonra, o yaptığınız günahlardan tamamen el çekiniz. Onlardan kesinlikle vazgeçtiğinizi ortaya koyunuz.
“Yümetti’küm meta’en hasenen”, size çok güzel imkanlar, büyük ni’metler bahşedecektir.
“ila ecelin müsemmen”, sizin için tayin edilmiş, ömrünüzün sonuna kadar Cenab-ı Hak size dünyada fevkalade rahat ve rehavetle, fevkalade büyük bir refah içinde yaşama imkanı sağlar. Size dünya hayatında da rahatlık ihsan eder. .
“Ve yü’ti külle zi fadlın fadleh”, Cenab-ı Hak fazilet sahiplerine, Allah yolunda güzel ahlak, itaat ve fazilet üzere bulunan kimselere de, lütfunu, keremini, ni’metlerini ihsan eder.
“Ve in tevellev”, eğer Allahın emirlerine saygı göstermez, peygamberleri vasıtasıyla size yaptığı nasihatları dinlemez, onlara itibar etmezseniz,
“Fe inni ehafü aleyküm azabe yevmin kebir”, o dehşetli günün azabından sizin adınıza ben çok korkarım.
.
Dönüşünüz, sonunda Allahü teâlâ'yadır. O'nun her şeye gücü yeter 11/1-4
o
Sen ne kadar şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman edecek değildir.
Bu Kur'ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edenler için Allahü teâlânın rahmeti ilahiyyesine kavuşmalarına sebep olacak muazzam bir kitaptır bu kitap buyuruyor Cenab-ı Hak. 12/111
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 1)

Üst