Neler yeni

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu

İptila

Bir şiir ayakta bira içebilir

Uzmanlık Alanı: Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Mail adresi: osman.kucukosmanoglu@uhg.com.tr

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu 1988 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Kardiyolojisi ihtisasını 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör kadrosuna atandı. İstanbul Tabip Odası, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu Derneği kurumlarına üye olan Küçükosmanoğlu halen Alman Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi bölümünde çalışmaktadır.