Resûl-i ekrem’in (s.a.v.) mübarek sözleri

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
Mesajlar
43,152
Puanları
38
Yaş
41
Tepkime puanı
13
Peygamber Efendimizin (S.A.V) Güzel Ahlak İle İlgili Sözleri

Ebü Hüreyre radıyALLAHu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır."

(Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mace, Fiten 12)Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kişi: Yâ Resûlu'llah! Bana nasîhat buyur, temennîsinde bulundu. Resûl-i Ekrem: Gazablanma (titizlenme sakın.) buyurdu. Bunun üzerine o kişi, Resûl-i Ekrem'e tekrar tekrar nasîhat temennîsinde bulundu (her def'asında) Resûl-i Ekrem: Gazablanma, buyurdu.

Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de ALLAH'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana da sıla-ı rahim (dostluk) yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.

(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle.

(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)Her nerede olursan ol ALLAH'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.

(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328)"İnsanlara güzel ahlakla muamelede bulun.

(İbni Kesir, Sire, 4:194-195; Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.507)Peygamberimiz (sav), Yemen'e gönderdiği elçilerine şunları tavsiye etmiştir: "Sirke balı bozduğu gibi, kötü huy da ameli ifsad eder."

(İbn Hıbban; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111)Müminin şerefi dini, asaleti güzel ahlakı, mürüvveti de aklıdır.

(İbn Hıbban, Hakim; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111-112)Rıfk (yumuşaklık, mülayimlik) bir şeye girdi mi, onu mutlaka tezyin eder, bir seyden de çıkarıldı mı, onu mutlaka kusurlu kılar.

(Kütüb-i Sitte, Prof. Dr. İbrahim Canan, cilt 7, s. 292)“ ALLAH’a takva ve güzel ahlak.” (En ziyade neyin insanları cennete sokacağını soruyorlar.)

(Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt , sf. 329)Ruhumu kudret altında tutan ALLAH'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer.

Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.792Müminin mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, ALLAH Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder"

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 15/9İmanın kemali, güzel ahlakladır.

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 344/4Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi.

(Hz.İbni Abbas r.a.) Ramuz el-Hadis s.215"Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz, onları güzel yüz ve güzel huyla hoşnut edersiniz."

Bezzar, Ebu Yala, Taberani; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111"ALLAH Teala kolaylık gösteren ve güler yüzlü kişiyi sever."

Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998,, s.444


"Her nerede olursan ol ALLAH'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et."

(Hz. Ebu Zerr r.a. : Tirmizi, Birr 55 Kütüb-i sitte, 16. Cilt , sf. 328)
"Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız".

(Ibnu Amr Ibni'l-As r.a. : Nesai, Zekat 66 : Buhari, Libas 1, Kütüb-i sitte, 16. Cilt Sf. 361)


"(Şaka sırasında da olsa) haktan başka birşey söylemem."

(Musned-i Ahmed, 2,340 : Tirmizi, Birr 57 Kütüb-i Sitte, 16. Cilt)


...Abdullah ibn Umer şöyle demiştir: Bir kimse Peygamber (S)’e: Ben alışveriş işlerinde aldatılıyorum, dedi. Peygamber de ona: “Sen bir şey satın almak istediğin zaman: (İslam’da) aldatma yoktur, de” buyurdu. Bundan sonra artık o zat bu sözü söyler oldu.

(Sahih-i Buhari, Cilt 5, syf.2225)


...Enes bin Malik (RadiyALLAHü anh)’den:
Resulullah (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
“Sizin hiç biriniz kendi nefsi için arzuladığını (din) kardeşi için de – yahut buyurdu ki komşusu için de - istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz."

(İbni Mace/ 1. cilt/ syf.113)


... Cerir bin Abdillah el-Beceli (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir: "Kim yumuşaklıkla muamele etmekten mahrum olursa hayırdan mahrum olur.

(Mace Cilt 9, Syf.475)


“... Abdullah bin Amr bin el-As (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre; resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.
İslam dinine erdirilen, yetecek derecede rızkı verilen ve buna kanaatkar olan kimse muhakkak felah bulmuştur.”

(Mace Cilt10, Syf.415)


... Amr bin Şüayb’in dedesi (Abdullah bin Amr bin el-As) (r.a.)’den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir:
"Yeyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz, buna israf ve kibir karışmadıkça.”

(Mace Cilt 9, Syf.385)
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
Mesajlar
43,152
Puanları
38
Yaş
41
Tepkime puanı
13
Peygamber Efendimiz (sav)'in İman ile İlgili Hadisleri

Peygamber Efendimiz (sav)'in İman ile İlgili Sözleri Sana, arşın altından, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi? Şöyle dersin: "La havle vela kuvvete İlla Billah" (ALLAH'tan başka ne men edecek ve ne de yapacak bir kuvvet vardır.) O zaman ALLAH buyurur ki: "Kulum teslim oldu ve selamet buldu."
(Ramuz el-Ehadis-1, s. 166/3)


ALLAH'tan başka ilah yoktur, o tektir, şeriksizdir. Arz ve semanın mülkü O'na aittir. Bütün hamdler O'nadır, O herşeye kadirdir." de... Taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın.
(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, s. 311)


Ebu Hüreyre radıyALLAHu anh'den rivayet edildiğine göre Resülullah sallALLAHu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım kudret elinde olan ALLAH'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!"
(Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et'ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11)


ALLAH sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
(Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539)


"İman, kalben bilip tasdik etme, dil ile söyleyip ikrar etme, beden uzuvlarıyla da amel etmektir."
(Hz. Ali r.a. Kütüb-i Sitte, 16. Cilt , Sf. 492)
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
Mesajlar
43,152
Puanları
38
Yaş
41
Tepkime puanı
13
Peygamber Efendimizin(S.A.V) Aile İle İlgili Sözleri

“... (Abdullah) bin Abbas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Sizin en hayırlı olanınız, ailesine en iyi olanınızdır. Ben de aileme iyi olanınızım.”

(Mace, Cilt5, Syf.461)


"ALLAH'tan korkun. Çocuklarınızın size itaatli olmalarını istediğiniz gibi siz de onların aralarında adaletle davranınız."

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 13/10


"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz."

Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s.512


"Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın..."

Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s.515

"En olgun imana sahip mümin huyu en güzel ve ailesine karşı en nazik, lütufkar olanıdır."

Nesai, Tirmizi ve Hakim'in de yaklaşık anlamda rivayetleri vardır.; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.105

"En hayırlınız, hanımlarına en hayırlı olanınızdır. Ben hanımlarına karşı sizlerin en iyisiyim."

Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.10
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
Mesajlar
43,152
Puanları
38
Yaş
41
Tepkime puanı
13
Peygamber Efendimiz (sav)'in İhlas ile İlgili Sözleri - Hadisleri

Peygamber Efendimiz (sav)'in İhlas ile İlgili Sözleri

“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. O’na zulmetmez onu yalnız bırakmaz, bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, ALLAH da ona yardım eder. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, ALLAH da kıyamet günü onun sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse din kardeşinin ayıbını örterse, ALLAH da kıyamet gününde onun ayıbını örter.”

(Tecri’di Sarih:7/360; Riyazüs-Salihin:1/284)

“Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın.”
(Müslim, Birr ve Sıla, 30) diye buyurmaktadır.

“Her kim bir müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse, ALLAH’u Teâlâ da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Her kim müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği birşeyini ortaya çıkarır ve dile verirse; ALLAH da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir. ”
(Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58; Tirmizî, Birr ve Sıla, 85)

Kim bir müslümanın ayıbını dilerse ALLAH da kıyamet gününde onun ayıbını örter. ”
(Ebû Dâvud, Edeb, 39)

“Kim bir ayıp görür de örterse sanki kabrine diri gömülmüş bir yavruya can vermiş gibi olur. ”
(Ebû Dâvud, Edeb, 38)

“Kendi ayıbı, insanların ayıbını görmekten alıkoyan kimseye müjdeler olsun. ”
(Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, II, 46)
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
Mesajlar
43,152
Puanları
38
Yaş
41
Tepkime puanı
13
Peygamber Efendimizin (S.A.V) Güzel Söz söylemek İle İlgili Sözleri

Ebu Hureyre, Peygamber (S)’den, “Güzel ve hoş söz sadakadır” buyurduğunu nakletmiştir.

(Sahih-i Buhari, Cilt 13, syf.6013)


... Adiyy ibn Hatim şöyle demiştir: Peygamber (S) ateşi zikretti de ondan ALLAH’a sığındı ve yüzünü ondan çevirdi. Sonra yine ateşi yani cehennemi zikretti, ondan sığındı ve yüzünü döndürüp çevirdi……..
- “Sizler tek hurmanın yarısı ile, bunu da bulamayan güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz” buyurdu.

(Sahih-i Buhari, Cilt 13 syf.6013)


…Ebu Hureyre, Rasulullah (S) şöyle buyururken işitmiştir: “Kul bazen içinde ne olduğu belli olmayan (yani kötülüğünü ve ne sabit olacağını düşünmeden) bir söz söyler de, o söz sebebiyle ateşin içinde, güneşin doğduğu yer ile battığı yer arasında daha uzak bir derinliğe kayıp gider!”.

(Sahih-i Buhari, Cilt 14, syf.6405)


“... Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir:
'Birinizin oruç günü olduğu zaman sakın çirkin söz söylemesin. Ve cehaletin gereklerinden bir şey işlemesin. Eğer bir kimse ona karşı cahilce davransa; Ben oruçlu bir adamım, desin.'”

(Mace Cilt4, Syf.592)


“... İbn-i Ömer (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu demiştir:
Bir (mü’min) kulun sırf ALLAH rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumundan ALLAH katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yoktur.”

(Mace, Cilt10, Syf.462)
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
Mesajlar
43,152
Puanları
38
Yaş
41
Tepkime puanı
13
Peygamberimizin ahlak ile ilgili hadisleri nelerdir?
“Güzel ahlâk, dinin yarısıdır” (Câmiu’s-sağîr)
“Sizin en hayırlınız, ahlâkça en güzel olanınızdır” (Buhari)
“Kıyamet gününde müminin amel terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz” (Tirmizi)
“Sizden cennette bana arkadaş olan kimse, dünyada güzel ahlâka sahip olanınızdır” (Münâvî)
“Bir mümin güzel ahlâk ile gece ibadet eden, gündüz oruç tutan kimselerin derecesine erişir” (Ebu Dâvud)
“Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar” (Müslim)
“Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlâk da ameli ve ibadeti bozup fenalaştırır” (Münâvî)
“Sizin en fenânız, ahlâkı kötü olanınızdır” (Münâvî)
“Nerede bulunursan bulun, Allah’tan kork! Bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki, o iyilik günahı gidersin İnsanlara güzel ahlâk ile muamele et” (Tirmizi)
“Allah’ım! Bana güzel ahlâk ihsan eyle, senden başka bana kimse güzel ahlâk ihsan edemez Beni kötü huylardan koru, senden başka beni kimse kötülüklerden koruyup uzaklaştıramaz” (Müslim)
 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
Mesajlar
43,152
Puanları
38
Yaş
41
Tepkime puanı
13
RESÛL-İ EKREM’İN (S.A.V.) MÜBAREK SÖZLERİ

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz yaratılıştan pek fasih idi. Yüksek maksatlarını açık açık, parlak bir surette ifâde ederdi. Huzûruna gelen elçilerin konuşmalarına pek beliğ bir tarzda cevap verirdi.

Onun mübarek sözleri arasında birçok mânaları toplayan öyle yüksekleri vardır ki, onlara cevâmi’u’l-kelim denir.

Yine onun mübarek sözleri arasında öyle hikmetlileri vardır ki bunlara bedâyi’u’l-hikem denilir.

Peygamberimizin mübarek sözlerinden:

“Hikmetin başı Allah korkusudur.”
“İnsanlar altın ve gümüş mâdenleri gibidir.”
“İnsanlar tarak dişleri gibi birbirine -hukuken- müsavidir.”
“Kendi hakkında istediğini senin hakkında istemeyen kimsenin arkadaşlığında hayır yoktur.”
“Kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe kişinin imanı kâmil olmaz.”
“Yalan yere yemin, yurtları harap eder.”
“Alışverişinde en ziyâde ziyan eden o kimsedir ki, başkasının dünyâsı uğrunda kendi âhiretini feda eder.”
“Kardeşinin uğradığı musibetten dolayı sevinç gösterme, sonra Hak Teâlâ onu kurtarır da sana belâ verir.”
“Cezası en çabuk olan şey zulümdür.”
“İnsanlara kendini sevdirmek aklın yarısıdır.”
“Kanâat tükenmez bir mal ve hazînedir.”
“Pişmanlık bir tevbedir.”
 
Üst