Neler yeni

Sales

YouMyCure

Yeni Üye
Selam arkadaşlar forum üzerinde aradım sales botu bulamadım bende birtane yapayım dedim,
Bot Komutları:
#################
# /panel komutu bot panelini açar.
# .opers veya .admin komutları oper/admin fiyat listesini verir.
# .founders , Kiralanan Kanal Listesini verir.
# .fekle #kanal FOUNDER SUCCESSOR , Listeye Kanal Ekler.
# .fsil NUMARA , Listeden Kanal Siler.
#################
-
EK ÖZELLİK İSTENİP KONU ALTINA YAZILIRSA GÜNCELLEYEBİLİRİM KODLARI.
-
Kaynak: https://www.ircforumlari.net/ircd-botlar/744535-sales-botu.htmlKod:
alias _konus return sw_sales privmsg %s_chan
alias _nick return $remove($gettok($1,1,33),:)
on *:sockopen:_sales:{
 if ($sockerr) { echo $color(info) -st bot bağlanamadı. | return }
 sw_sales NICK %s_nick
 sw_sales USER ~IRC@ * * :Coded by YouMyCure
 sockmark $sockname $s_nick
}
on *:sockread:_sales:{
 var %; | sockread %; | tokenize 32 %; 
 ;if !$window(@SalesBOT) { window -k0 @SalesBOT } | aline -p @SalesBOT $timestamp < $1-
 swalias $1-
}
alias sw_sales { if $sock(_sales) { sockwrite -n _sales $1- } }
alias swalias {
 if $sock(_sales) {
  var %: = echo $color(info) -st > Socket salesbot:
  if :VERSION iswm $4- { sw_sales NOTICE $gettok($gettok($1,1,33),1,58) : $+ $chr(1) $+ VERSION mIRC v6.35 Khaled Mardam-Bey $+ $chr(1) }
  if :FINGER iswm $4- { sw_sales NOTICE $gettok($gettok($1,1,33),1,58) : $+ $chr(1) $+ FINGER Recep Şentürk $+ $chr(1) }
  if $1 == PING { sw_sales PONG $2- }
  if $2 == 376 { sw_sales join 0 | sw_sales join %s_chan }
  if $2 == JOIN && $remove($3,:) == %s_chan && $_nick($1) != %s_nick {
   sw_sales notice $_nick($1) $+(4,%s_chan) 2Kanalımıza Hoş Geldiniz.
   sw_sales notice $_nick($1) 2Oper/Admin/Kanal Fiyatlarını Öğrenmek İçin 4.oper 2veya 2.kanal
   sw_sales notice $_nick($1) 2Kiralanmış Kanalları Listelemek İçin 4.founders
  }
  if $2 == PRIVMSG {
   if $3 == %s_chan {
    if $right($4,-1) == !fekle || $right($4,-1) == .fekle {
     if !$5 || !$6 || !$7 { sw_sales privmsg $3 2Hatalı Kullanım Lütfen 4.fekle #Kanal Founder Cofunder 2Şeklinde Kullanın. | return }
     write foundersc.txt 14[ 4Kanal:2 $5 14|4 Founder:2 $6 14|4 CoFounder:2 $7 14|4 Ekleyen:2 $_nick($1) 14]
     var %yenisifre = $r(10000000,99999999)
     sw_sales cs set $5 founder $6 | sw_sales cs set $5 successor $7 | sw_sales cs set $5 password %yenisifre
     sw_sales privmsg $6 $5 Kanalı Üzerinize Devredilmiştir. Yeni Şifreniz %yenisifre
     sw_sales ms send $5 Kanalı Size Devredilmiştir. Hayırlı Olsun. Yeni Şifresi; %yenisifre
     sw_sales privmsg $3 : $5 Kanalı Founders Listesine Eklenmiştir...
    }
    if $right($4,-1) == !founders || $right($4,-1) == .founders {
     if !$read(foundersc.txt,1) { $_konus 14Founder Kanal Listesinde Kanal Yoktur... | return }
     $_konus 2-= Founders Kanal Listesi =-
     $_konus 
     var %i 1
     while (%i <= $lines(foundersc.txt)) {
      sw_sales privmsg $3 : %i $+ .4) $read(foundersc.txt,%i)
      inc %i
     }
    }
    if $right($4,-1) == !fsil || $right($4,-1) == .fsil {
     write -dl $+ $5 foundersc.txt 
     sw_sales privmsg %s_chan $5 Numaralı Kanal Founders Listesinden Silindi. 
    }
    if $regex($4,/([.!]oper)/Si) || $regex($4,/([.!]admin)/Si) {
     $_konus 2 -= 14Oper/Admin 7Fiyat Listesi2 =-
     $_konus 
     $_konus 14* 4Root Admin2 -2 %root TL
     $_konus 14* 4Network Admin2 - %net TL
     $_konus 14* 4Services Admin2 - %services TL
     $_konus 14* 4Server Admin2 - %server TL
     $_konus 14* 4Co Admin2 - %co TL
     $_konus 14* 4IRC Operator2 - %ircop TL
     $_konus 14* 4Admin List Ekleme2 - %alist TL
     $_konus 14* 4Supass2 - %supass TL
     $_konus 
     $_konus 7Fiyatlarımız 14Aylık 7Cinsindendir.
    }
    if $regex($4,/([.!]kanal)/Si) {
     $_konus 2 -= 14Kanal 7Fiyat Listesi2 =-
     $_konus 
     $_konus 14*4 %k1
     $_konus 14*4 %k2
     $_konus 14*4 %k3
     $_konus 14*4 %k4
     $_konus 14*4 %k5
     $_konus 14*4 %k6
     $_konus 14*4 %k7
     $_konus 14*4 %k8
     $_konus 14*4 %k9
     $_konus 14*4 %k0
     $_konus 
     $_konus 7Fiyatlarımız 14Aylık 7Cinsindendir.
    }
   }
  }
 }
}
alias panel dialog -m salesbt salesbt
dialog salesbt {
 title "Sales Botu # YouMyCure #"
 size -1 -1 278 247
 option dbu
 box " Bot Genel Ayarları ", 1, 5 5 267 41
 edit "", 3, 70 14 50 10
 text "Botun Nicki:", 4, 39 15 32 8
 text "Kanal:", 2, 39 25 32 8
 edit "", 5, 70 25 50 10
 text "Sunucu:", 6, 125 15 32 8
 edit "", 7, 156 14 64 10
 text "Master N.", 8, 125 26 32 8
 edit "", 9, 156 25 64 10
 text "Root Admin Fiyatı:", 10, 12 84 55 8
 edit "", 11, 72 83 50 10
 edit "", 12, 72 92 50 10
 text "Network Admin Fiyatı:", 13, 12 93 55 8
 edit "", 14, 72 101 50 10
 text "Services Admin Fiyatı:", 15, 12 102 55 8
 edit "", 16, 72 110 50 10
 text "Server Admin Fiyatı:", 17, 12 111 55 8
 edit "", 18, 72 119 50 10
 text "Co Admin Fiyatı:", 19, 12 120 55 8
 edit "", 20, 72 128 50 10
 text "IRCOp Fiyatı:", 21, 12 129 55 8
 edit "", 22, 72 137 50 10
 edit "", 23, 72 146 50 10
 text "Admin Liste Ekleme:", 24, 12 138 55 8
 text "Supass Fiyatı:", 25, 12 147 55 8
 box " Adminlik Fiyat Ayarları ", 26, 5 49 127 114
 text "Kullanmak İstemediğiniz Özellik İçin Fiyat Kısmına - Koyunuz.", 27, 14 61 105 16, center
 edit "", 28, 167 57 77 10
 edit "", 29, 167 67 77 10
 edit "", 30, 167 77 77 10
 edit "", 31, 167 87 77 10
 edit "", 32, 167 97 77 10
 edit "", 33, 167 107 77 10
 edit "", 34, 167 117 77 10
 edit "", 35, 167 127 77 10
 edit "", 36, 167 137 77 10
 edit "", 37, 167 147 77 10
 box " Kanal Fiyat Ayarları ", 38, 145 49 127 114
 button "KAYDET !", 39, 7 172 127 33
 button "BAĞLAN / KOPART !", 40, 145 172 127 33
 edit "", 41, 7 213 265 23, read center
 link "YouMyCure - Mirc.PRO", 42, 208 237 66 8
}

on *:dialog:salesbt:*:*: {
 if $devent == edit {
  if $did == 28 { set %k1 $did(28) }
  if $did == 29 { set %k2 $did(29) }
  if $did == 30 { set %k3 $did(30) }
  if $did == 31 { set %k4 $did(31) }
  if $did == 32 { set %k5 $did(32) }
  if $did == 33 { set %k6 $did(33) }
  if $did == 34 { set %k7 $did(34) }
  if $did == 35 { set %k8 $did(35) }
  if $did == 36 { set %k9 $did(36) }
  if $did == 37 { set %k0 $did(37) }
  if $did == 7 { set %s_server $did(7) } 
  if $did == 9 { set %s_master $did(9) }
  if $did == 5 { set %s_chan $did(5) } 
  if $did == 3 { set %s_nick $did(3) }
  if $did == 11 { set %root $did(11) }
  if $did == 12 { set %net $did(12) }
  if $did == 14 { set %services $did(14) }
  if $did == 16 { set %server $did(16) }
  if $did == 18 { set %co $did(18) }
  if $did == 20 { set %ircop $did(20) }
  if $did == 22 { set %alist $did(22) }
  if $did == 23 { set %supass $did(23) }
 }
 if $devent == init {
  did -a $dname 28 %k1
  did -a $dname 29 %k2
  did -a $dname 30 %k3
  did -a $dname 31 %k4
  did -a $dname 32 %k5
  did -a $dname 33 %k6
  did -a $dname 34 %k7
  did -a $dname 35 %k8
  did -a $dname 36 %k9
  did -a $dname 37 %k0
  did -a $dname 7 %s_server
  did -a $dname 9 %s_master
  did -a $dname 5 %s_chan
  did -a $dname 3 %s_nick
  did -a $dname 11 %root
  did -a $dname 12 %net
  did -a $dname 14 %services
  did -a $dname 16 %server
  did -a $dname 18 %co
  did -a $dname 20 %ircop
  did -a $dname 22 %alist
  did -a $dname 23 %supass
  if $sock(_sales) { did -r $dname 41 | did -a $dname 41 AKTİF }
  elseif !$sock(_sales) { did -r $dname 41 | did -a $dname 41 DEAKTİF }
 }
 if $devent == sclick {
  if $did == 39 { dialog -x $dname $dname }
  if $did == 40 { 
   if $sock(_sales) { sockclose _sales | did -r $dname 41 | did -a $dname 41 DEAKTİF }
   elseif !$sock(_sales) { sockopen _sales %s_server 6667 | did -r $dname 41 | did -a $dname 41 AKTİF }
  }
 }
}
Koddaki Yeri Düzenleyip Çalıştırabilirsiniz:
Kod:
alias _server return irc.esohbet.net
 

Ekli dosyalar