URODAY 3G SAŞE

Özlem

Yönetici
Co Admin
Katılım
Ekim 30, 2014
Mesajlar
23,913
Puanları
93
Konum
Kapadokya
Tepkime puanı
3,252
URODAY 3 g saşe Ağız yolu ile alınır.
• Etkin madde: Her bir saşe etkin madde olarak 3 g fosfomisine eşdeğer 5.631 mg fosfomisin trometamol içerir.
• Yardımcı madde (ler): Şeker, sakkarin, portakal aroması, mandalina aroması içerir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. URODA Y nedir ve ne için kullanılır?
2. URODA Y'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. URODA Y nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. URODA Y'in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1, URODAY nedir ve ne için kullanılır?
URODAY'in etkin maddesi, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan fosfomisin trometamoldür. URODAY, PE /Alüminyum/Kuşe Kağıt ambalajda 1 ve 2 Saşe karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
URODAY idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi için tek doz olarak kullanılır.
2. URODAY'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler URODAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Fosfomisine ya da URODAY'in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
• Böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Nefrit, pyelonefrit gibi üst idrar sistem enfeksiyonunuz varsa.
URODAY'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• ilacmızın kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelirse, ishal önleyici ilaçlar almayınız ve derhal doktorunuza bildiriniz.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
URODAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
URODAY'i aç kamına alınız (yemeklerden 2-3 saat sonra).
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
URODAY gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Sadece doktor kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüse verilecek zarardan daha fazla olması halinde kullanılabilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
URODAY'i emzirme sırasmda kullanmaymız.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
URODAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
URODAY içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
URODAY ile birlikte mide bağırsak kanal hareketliğini artıran ilaçlar kullanıldığında sindirim hızlanır, URODAY'in etkinliği düşer.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. URODAY nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
18 yaş ve üstü kadınlarda, idrar yolu enfeksiyonlarında günde 1 kez 1 saşe uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:
Bir bardağın içine saşe boşaltılır ve yarısına kadar su ile doldurulur. Sıcak su kullanılmaz. Karıştırılarak çözülür. Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
URODAY'i kullandıktan sonra idrara en az 3 saat kadar çıkmayınız. Bu yüzden geceleri yatmadan idrara son kez çıkıldıktan sonra URODAY'i kullanınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
12 yaş ve altındaki çocuklarda fosfomisinin etkinlik ve güvenilirliği ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü klinik çalışma bulunmadığından kullanmayınız.
Yaşlılarda kullanımı:
Erişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
URODAY böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Eğer URODAY'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla URODAY kullandıysanız:
URODAY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Fazladan doz alımı tedaviyi hızlandırmaz, yan etkileri artırır.
URODAYM kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
URODAY ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
URODAY tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışmız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, URODAY'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, URODAY'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Aleijik belirtiler oluşması ve aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüze ait şişme, düşük tansiyon, nefes darlığı, deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınimanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağidakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Çok yaygm görülen yan etkiler
• Adet düzensizliği
• Vajina iltihabı
• Ateş
• İshal
Yaygm görülen yan etkiler
• Migren
• Enfeksiyon
• İşitme bozuklukları
• Kanlı idrar ve ağrılı idrar yapma
Seyrek görülen yan etkiler
• Astım
• Sanlık
• Karaciğer harabiyeti
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağidakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Çok yaygın görülen yan etkiler
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Burun akıntısı
• Mide bulantısı
• Karın ağrısı
• Hazımsızlık
• Yutak iltihabı
• Sırt ağnsı
• Ağrı
• Bitkinlik
Yaygın görülen yan etkiler
• Kusma
• Kabızlık
• Gaz
• Adet bozuklukları
• İştahın azalması ya da kaybolması
• Ağız kuruluğu
• Uyuklama
• Uykusuzluk
• Sinirlilik
• Dokunma, ağrı veya titreşim uyarılarının algılanmasında bozukluk
• Cilt bozukluklan
• Kaşıntı
• Döküntü
• Kas ağrısı
Bunlar URODAY'in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. URODAY'in saklanması
URODAY'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra URODA Y'i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, URODAY'i kullanmayınız.
Novitas İlaç San. Tic. Ltd. Şti General Ali Rıza Gürcan Caddesi
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:8 Güngören/İSTANBUL
Ruhsat Sahibi,

Ülkesi: Türkiye
Telefon: 0 212 481 7641
Faks: O 212 481 76 41
e-mail: [email protected]
 
Üst