izmir escort escort izmir porno porno izle
üç aylar" - Sayfa 2 - IRCForumları - IRC ve mIRC Yardım ve Destek Platformu
User Tag List

Standart #11
Üyelik Tarihi: 10 Şubat 2015
Nereden: Kutsal Topraklardan
Mesajlar: 4.212
Aldığı Beğeni: 228
Beğendikleri: 142
29 Mart 2017 , 22:41
Alıntı ile Cevapla
Daha fazla yazi gorebilmek icin UYE OLmalisin.
Recep
ayı bereketli geçecek inşallah
umutluyum
__________________
bad-el harab-ül basra

Standart #12
Üyelik Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesajlar: 7.806
Aldığı Beğeni: 268
Beğendikleri: 11
17 Mayıs 2017 , 02:54
Alıntı ile Cevapla
Daha fazla yazi gorebilmek icin UYE OLmalisin.
Soru:

Hadîs ulemasının şu hadîs hakkındaki görüşü nedir: 'Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır.' Ayrıca, 'Allah'ım, güçsüzlüğümü, za'fımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi sana şikayet ediyorum.' hadîsi sahîh midir?

Cevap:

Birincisi: 'Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır.' hadîsi mevdû'/uydurma bir hadîstir. İsnâdında Ebû Bekr b. el-Hasen en-Nakkâş vardır ki bu, [yalancılıkla] itham edilmiş bir râvîdir. Yine isnâdında meçhul bir râvî olan el-Kesâî vardır. el Leâli el-Masnua fil-Ehâdîs el-Mevdua isimli kitabın sâhibi bu hadîsi [uydurma hadîsler arasında] zikretmiştir.

Kendini Peygamber'i seven gösteren sahtekar ve sahte ehli sünnet geçinenlere duyurulur. Peygamber sevgisi uydurma hadisleri gerçek diye paylaşarak olmaz. Bu Peygambere iftiradır. Ravi zincirinde bu hadisi uyduran kişi bile belli iken halen böyle iddialara girişmek komik.. İnsanlar lütfen biraz uydurma-sahih, ayırma kınusunda bilinçli olsunlar.. Sabah akşam Peygamber'e, Allah'a iftira ederek dini alanda ileri gidilmez. Muteber bir dindarlık olunmaz.

Allah'ın ayı mı olur ya? Tüm aylar Allah katında hayırlıdır. İyi işler yaparsan..
Ramazan ayı ise sadece Kuran'ın inmesi nedeniyle kutsal ve müberaktir.

Hadi bunu paylaşan arkadaş tasavvuf ehli onlar da bu tarz hadis uydurmak, uydurma hadisleri gerçek diye sunmak gibi şeyler normaldir. Hatta sevap sayılır. Peki ya yorum yapanlar?
Arkadaşlar lütfen biraz neye yorum yaptığınızı bilin lütfen..

Tüm hadisçilerin ittifak ile uydurma dediği bir hadisi adamın biri çıkıp paylaşıyor ve siz Peygamber'e bu sözü nasıl isnat edersin diye tepki göstermek yerine hayır ve bereket duasına girmişsiniz.

Kusura bakmayın da dinin içine yalan ve hurafe karışırsa o dinden hayır ve bereket beklemeyiniz.
Standart #13
Üyelik Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesajlar: 7.806
Aldığı Beğeni: 268
Beğendikleri: 11
17 Mayıs 2017 , 03:01
Alıntı ile Cevapla
Daha fazla yazi gorebilmek icin UYE OLmalisin.
Peygamberin sünnetine uymak gerçek sahih hadislere inanmak ve ona göre davranmakla olur. Gerçek müslümanlıkta gerçek Ehl-i Sünnette budur. Çakmalar sizin hoşunuza gidebilir ama benim hoşuma gitmiyor. Yalanları, yalan oldupunu bildiğimiz halde neden din diye benimseyelim?

Hiç mi aklınız yok? Hiç mi Peygambere saygınız yok?

Allah Rasûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kesinlikle benim ağzımdan yalan uydurmak, herhangi birinin ağzından yalan uydurmaya benzemez." [21]

"Her kim bile bile benim ağzımdan yalan uydurursa, cehennemdeki yerine hazırlansın." [22]

"Her kim de bile bile, benim ağzımdan uydurulmuş, bana ait olmayan bir sözü ben söylemişim gibi anlatır ve aktarırsa o da o sözü uyduran iki kişiden biridir." [23]

21. Buhârî, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddime 4 (4).

22. Buhârî, İlim 38, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddime 2, 3, 4. Ayrıca bkz. Ebû Davud, İlim 4; İbn Mâce, Mukaddime 4; Tirmizî, İlim 8; Menâkıb 20; Dârimî, Mukaddime 25, 50.

23. Müslim, Mukaddime 8, 19; Tirmizî, İlim 9; İbn Mâce, Mukaddime 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 255; V, 14, 19.
#14
Üyelik Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesajlar: 7.806
Aldığı Beğeni: 268
Beğendikleri: 11
17 Mayıs 2017 , 03:29
Alıntı ile Cevapla
Daha fazla yazi gorebilmek icin UYE OLmalisin.
Alıntı: karesi beyliği Nickli Üyeden Alıntı
Mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ki, Âdem aleyhisselamdan beri kıymetli idi...

Sual: Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen aylar hangileridir ve bunların özelliği, kıymeti nedir?
Cevap: Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ki, Âdem aleyhisselamdan beri kıymetli idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Receb, muhterem, kıymetli demektir. Hadis-i şeriflerde; (Receb, Allahü teâlânın ayıdır. Receb ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder) ve (Receb-i şerifin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruç tutana, Receb-i şerifin hepsini tutmuşçasına, Hak teâlâ ihsanda bulunur) buyuruldu.
Üç aylardan ikincisi Şaban ayıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Şaban-ı şerif, benim kendime mahsus bir aydır. Hak teâlâ Arş-ı a'lânın meleklerine azamet-i şâniyle buyurur ki: Ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım sevgilimin ayına nasıl hürmet ediyorlar. İzzim, celâlim hakkı için ben de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim.)
(Her kim Şaban-ı şerifte üç gün oruç tutarsa, Hak teâlâ, Cennet-i a'lâda ona bir yer hazırlar.)
Üç ayların üçüncüsü ise Ramazan ayıdır. Hadis-i şerifte;
(Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır) buyuruldu.
Halk arasında yaygın olan “üç aylar” anlayışının kaynağı olabilecek hadislerden birisi de şudur:
رجب شهر االله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي
“Receb Allah’ın ayı, şâban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayı- dır”36
Bu cümle İbnü’l-Cevzî’nin (597/1201) Mevzûât’ında uzunca bir hadisin baş kısmında yer alır. İbnü’l-Cevzî hadisin ‘mevzu’ olduğunu belirtmiştir. Senetteki el-Kisâî tanınmayan bir kişidir. en-Nakkaş ise hadis uydurmakla itham edilmiştir.37
Suyûtî (911/1505), bu hadisin ‘zayıf’ olduğunu belirtmiş ve Ebü’l-Feth b. Ebi’l-Fevâris’in (412/1021) Emâlî’sinde Hasan-ı Basrî’den mürsel olarak rivâyet edildiğini belirtmiştir. Irakî (806/1403), bu hadis hakkında şöyle de- mektedir: “Çok zayıf bir hadistir. Hasan-ı Basrî’nin mürsellerinden birisidir. Onun mürsellerine hadisçiler değer vermez. Dolayısıyla receb ayının faziletiyle ilgili ‘sahih’ hadis yoktur.”38

34 Münâvî, Fevzü’l-kadîr, IV, 18.
35 İbn Receb el-Hanbelî, Letâif, s.234; Nablusî, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm, s. 29.
36 Suyûtî, el-Câmiu’s-sagîr, II, 22; Elbânî, Zaîfu “el-Câmiu’s-Sagır”, I, 455; Deylemî, el-Firdevs, II, 275,
(Hadis no: 3276); Aliyyü’l-Kârî, el-Esrârul-merfûa, s. 460.
37 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 205. Hadisin senedi şöyledir: Muhammed b. Abdülbâkî b. Ahmed—Ahmed
b. el-Hasen b. Hayrûn—Ebü’l-Kasım Abdurrahman b. Ubeyd el-Hırafî—Ebû Bekr Muhammed b. Hasen en-Nakk⺗Ebû Amr Ahmed b. el-Abbâs et-Taberî—el-Kisâî—Ebû Muâviye—el-A‘meş—İbrahim— Alkame—Ebû Saîd el-Hudrî.
38 Münâvî, Feyzü’l-kadîr, IV, 18.

Beni bugün eleştirmişsin. Ona buna şey diyor diye ben kimsenin imanı hakında konuşmuyorum. Kimşi ne olduğunu en iyi Allah bilir. Yalnız sen uydurma olduğu bilinen ve uyduran kişinin de belli olduğu hadisleri gerçek diye paylaşıyorsun..

Dini konularda beni eleştirmeden önce kendinize bakınız.
Unutmayın din Allah'a karşı Resul'üne karşı samimiyettir. Doğruluktur.

Hem hakkıma giriyorsun hem de bu kadar yanlış yapıyorsun.. Allah biliyor ve görüyor unutma.
Standart #15
Üyelik Tarihi: 25 Temmuz 2015
Mesajlar: 4.373
Aldığı Beğeni: 1
Beğendikleri: 0
22 Mayıs 2017 , 17:39
Alıntı ile Cevapla
Daha fazla yazi gorebilmek icin UYE OLmalisin.
http://www.forumsal.net/dini-makalel...s-yoktur1.html

« Önceki Konu Sonraki Konu »

Şu an bu konuyu okuyan kişi sayısı: 1 (0 üye ve 1 misafir)