PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Fizik


Sayfa : [1] 2

 1. Paralel Evrenler
 2. Anlaşılır lise fiziği iddialı analatım
 3. Dalton Atom Modeli
 4. Thomson Atom Modeli
 5. Rutherford Atom Modeli
 6. Açısal Hız Nedir? Açısal Hızın görevleri nelerdir?
 7. Mercek Çeşitleri
 8. Elektromıknatıs Ve Yapısı
 9. Dielektrik Madde Nedir
 10. Isı ve Isının Yayılması
 11. Renk Çemberi - Renk Skalası
 12. Kalina Çevrimi
 13. Optik Fizik
 14. Gözün Kırıcı Ortamları
 15. İstatistik Mekanik
 16. Endüstriyel Mıknatıs Kullanımı
 17. Eylemsizlik Yarıçapı
 18. Sönümlü Poisson Denklemi
 19. Paschen Kuralı
 20. Güneş Tacı
 21. Güneş Püskürtüsü
 22. Klasik Mekanik
 23. Difüzyon - Biyofizik
 24. Enberi Nedir
 25. Moleküler Motor
 26. Osmotik Basınç - Biyofizik
 27. Quasispecies Model
 28. Fizik Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 29. Hareket Sorunu
 30. İndüksiyon Akımı
 31. Sinüzoid Dalga
 32. Aynaların Kullanım Alanları
 33. Klorofil Nedir ?
 34. Çevremizdeki Işık Kaynakları
 35. Belirmiş Özellikler
 36. Belirmiş Yapılar
 37. Belirmiş Sistemler
 38. Fizikte Belirme
 39. Günışığı Ampullerinin Avantajları
 40. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket Nasıl Sağlanır?
 41. Ana ve Ara Renkler Nelerdir?
 42. Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi
 43. Doğrudan Etanol Yakıt Hücresi
 44. Doğrudan Borhidrür Yakıt Hücresi
 45. Floresan Lambalar Nasıl Üretilir
 46. Telefonda Ses iletimi Nasıl Gerçekleşir?
 47. Elektrik Üretimi Nasıl Yapılır?
 48. Varlıkların hareket çeşitleri nelerdir?
 49. Kuvvetin cisimlerin hareketlerindeki etkileri nasıldır?
 50. Günlük yaşamda kuvvet nerelerde kullanılır?
 51. Hareket türleri hakkında bilgi
 52. Sıvılar hacimle nasıl ölçülür?
 53. Düzgün olmayan katıların hacmi ne ile ölçülür?
 54. Düzgün olmayan katıların hacimlerinin ölçülmesi ile ilgili soru ve cevaplar
 55. Şekli belli olmayan cisimlerin hacimleri nasıl ölçülür ?
 56. Dokunma ile elektriklenme nedir?
 57. Biyolojik Yakıt Hücresi
 58. Alkali Yakıt Hücresi
 59. Genleşmenin Olumsuz Etkileri
 60. ATOM Ağırlığı Nedir? Ne Demektir? Atom Ağırlığı Anlamı
 61. Klasik fizik ile kuantum fiziği arasındaki fark nedir ?
 62. Kuantum fiziği nedir, Kuantum fiziği hakkında bilgi
 63. Fizikte Modelleme
 64. Fiziğin Alt Dalları
 65. Bilim Ve Fizikte Büyüklükler
 66. Ortalama Değer, Ortalama Sapma, Yüzde Hata
 67. Galileo Galilei Buluşları - Galileo Galilei İcatları ve Bilimsel Çalışmaları
 68. Atomların Yarılanma Süresi
 69. Işınım Radyoaktivite Hakkında
 70. Adezyon ve Kohezyon Nedir
 71. Işığın Yansıması
 72. Mercekler Ve Aynalar
 73. Frekans
 74. Hareket
 75. Big Bang Teorisinin Temel Delilleri
 76. Termodinamiğin İkinci Kanunu
 77. "Zaman Süreksizdir" (Kuantum Kuramı)
 78. Alternatif Akıma Güç
 79. Aktuel Fizik
 80. Esir Hipotezi
 81. Süper Cisimler Ve Esir
 82. Fizikte Paradokslar
 83. Düşünce Deneyleri
 84. Rosen Köprüsü-Einstein
 85. Kuarkların Dünyası
 86. String Teorisi
 87. Ses (Fizik) - Sound
 88. Bakışım
 89. Bilim Adamlarının Fizikteki Buluşları
 90. Evrendeki Cisimlerin Uzaklığı Nasıl Ölçülüyor?
 91. Vektörler
 92. Bell Teoremi (Bell Eşitsizliği)
 93. EPR Deneyi
 94. Heisenberg ve Matrisler
 95. Holografik Evren
 96. Zihin Süreçlerinin Kuantum Boyutu
 97. e=mc²
 98. Aura nedir Ve Katmanları Nelerdir
 99. Fantom Ağrısı ve Kirlian Yöntemi
 100. Kimyasal Bağlar Ve Özellikleri Kısaca
 101. Işık Kırılması - Işığın Kırılması Konu Anlatımı
 102. Işık Kırılması Nedir Ne Demek Tanımı Anlamı
 103. Işık Kırılma Şekilleri
 104. Işık Kırılması Nasıl Olur
 105. Işık Kırılma Şartları
 106. Joule Kanunu
 107. Kuantum Mekaniği
 108. Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır
 109. Paralel Kenar Yöntemi Konu Anlatımı
 110. Dik Bileşenlere Ayırma Yöntemi
 111. Fizik Terimler Sözlüğü
 112. Elektrik Brim ve Formülleri
 113. Archimedes (Arşimet) Prensibi
 114. Hız Ve Zaman Grafikleri
 115. Fizik Olimpiyat Soruları (UFO) Ve Çözümleri
 116. Yıldırım nedir ve Yıldırım Nasıl Oluşur.?
 117. Dünya'dan Ay'a Uzanabilen Işık Mucizesi: Lazer
 118. Moment - Denge
 119. Yüzey Alanı Hacim İlişkisi
 120. Kuvvetler
 121. Sesin Yayılma Hızı
 122. Karadeliklerin Yapısı
 123. Boşluklar Niçin Var
 124. Fiziğin Diğer Bilimlerle İlişkisi
 125. Kolloidal Gümüş
 126. Akım Şiddeti Sembolleri
 127. Atom Modellerinin Serüveni
 128. Plazma
 129. Kılcallık
 130. Gölge Olayı Ders Notu
 131. Hacim Nedir
 132. Atomların Kısa Tarihi
 133. Atom - Periyodik Dizge
 134. Bolometre
 135. Sürat Nedir
 136. Yaşamımızda Sürat
 137. Mercekler
 138. Alan kuramı
 139. Elektriksel Alan
 140. Priz Nedir
 141. Saf Sıvı Maddeler Nelerdir
 142. Alfa Beta Gama Işınları Nedir
 143. Elektrik akımı ve ölçülmesi
 144. Bir noktadaki elektromanyetik enerji miktarı nelere bağlıdır?
 145. Nükleer kaza durumunda iyot tabletleri niçin, ne zaman, nasıl kullanılır?
 146. Nükleer santral sökülmesi teknolojisi mevcut mudur ve maliyeti nedir?
 147. Doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirleyen nedenler nelerdir?
 148. “Bir Newton” nasıl açıklanır?
 149. Güneş enerjisiyle ısıtma sistemi
 150. Bir makineden elde edilen kullanışlı iş daima verilen işten daha küçüktür. Niçin?
 151. Nükleer santralin yatırım süresi ve maliyeti ne kadardır?
 152. Nükleer reaktörler enerji dışında bir şey üretir mi?
 153. Fiziğin amacı nedir?
 154. Açık Hava Basıncı
 155. Komputerize Edilen Hareketler
 156. Nükleer Fiziğin Uygulamaları
 157. Kütlesel Çekim
 158. Eylemsizlik prensibi
 159. Fiziğin kavram ve ilkeleri
 160. Genel Görelilik Kuramı
 161. Elektrik Santralleri
 162. Soğurma ve Isıtma
 163. Kalorimetre
 164. Sığa
 165. Atomların Kısa Tarihi
 166. Yeni Atom Teorisi
 167. Atomun Fiziksel yapısı
 168. Atom - Periyodik Dizge
 169. Fizik Bilimi
 170. Fiziğin Tarihçesi
 171. Işığın Madde Haline Geçişi
 172. X- IŞinlarinin KeŞfi
 173. Polimer Hakkında Bilgi
 174. Paralel Evrenler
 175. Yön Tayini
 176. Filtre Devreleri
 177. Çeyrek Kuvvet Kuramı
 178. Sesin fiziksel özellikleri
 179. Dünya çekirdeğinin değişimi
 180. İzafiyet Teorisi (E=mc2)
 181. Fizik araştırma alanları
 182. Basınç Ölçümü ,Basınç birimleri
 183. Telefondaki Sesin Hızı
 184. Isınan Maddelerde Genleşme
 185. Açısal Momentum
 186. Foton ve Foton Kuşağı
 187. Coriolis Kuvveti
 188. En Güçsüz Kuvvet
 189. Elektron Mikroskobu
 190. Spektrum Renklerini Okumak
 191. Kâinatın Yaratılışında Esrarlı Fizik
 192. Makro Âlemin Anahtarı Atom
 193. Ortalama Hız
 194. Enerjinin Korunumu
 195. Evde kullandığımız tartı (baskül) nasıl çalışır?
 196. Isının Yayılması
 197. Dalga Enerjisi
 198. Dalgaların hızı
 199. Atomaltı Parçacıklar
 200. Özel Görelililik Kuramı
 201. Newton'un Hareket Kanunları
 202. Dalga Hareketii
 203. Newton'ın Top Güllesi
 204. Sürtünmeli Eğik Düzlem
 205. Fiber Optik Kablolar
 206. YÜkseltgenme-İndİrgenme reaksİyonlari
 207. Süperiletken nedir? konusu
 208. Optik nedir Işık nedir ? Nasıl Yayılır? konusu
 209. Gölge ve Yarı Gölge konusu
 210. X Işınlarının Bulunuşu konusu
 211. Enerji nedir enerji çeşitleri nelerdir
 212. Aydınlanma
 213. Gölge
 214. Düzlem ayna
 215. Küresel Aynalar
 216. Işiğin kirilmasi
 217. Mercekler
 218. Vektör- Kuvvet
 219. Kuvvet-Denge
 220. Kütle Merkezi
 221. Paralel Kuvvetler ve Ağırlık Merkezi
 222. Isı ve Sıcaklık Deneyi
 223. Kütle Çekim Kuvveti Hakkında Soru ve Cevaplar
 224. Dengelenmemiş Ve Dengelenmiş Kuvvetler
 225. Kuvvet ve Hareket nedir
 226. Kuvvet ve hareket ünitesi
 227. Fizik Doğası nedir, Fizik Doğası konu anlatımı
 228. Radyoaktiflik Nedir
 229. İş - Güç - Enerji (9. Sınıf)
 230. Potansiyel Fark Konu Anlatımı
 231. Elektrostatik Konu Anlatımı
 232. Kuvvet nedir,kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri nelerdir
 233. Işığın Kırılması Konu Anlatımı
 234. Yansıma ve Kırılma Konu Anlatımı
 235. Doğru Akım Devreleri Konu Anlatımı
 236. Kuvvetin Harekete Etkileri Konu Anlatımı
 237. Elektrik,elektriklenme çeşitleri
 238. Hareket ve Kuvvet İlişkisi Konu Anlatımı
 239. Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı
 240. Fizik dersinden istediğiniz konular varmı arkadaşlar...
 241. FİZİK 10.Sınıf Madde ve Özellikleri Ünitesi Konu Anlatım !!
 242. Fiziksel Varlığın Sınırı: Kuarklar
 243. Denge delili
 244. Canlılardaki kusursuz simetri
 245. İntizam delili
 246. Dünya'nın Isısı
 247. Dev Yıldız Patlamaları Süpernovalar
 248. Kütlenin Korunumu konu anlatımı
 249. Lise 1 fizik soruları - cevapları
 250. 12. Sınıf Fizik Dersi Yıllık Planı