PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Muhasebe


Sayfa : [1] 2

  1. Anneye 1.015 TL Kreş Desteği ve yararlanma şartları
  2. SGK Online Teşvik Dilekçe Başvurusu
  3. 7143 Sayılı Yasadan Yararlanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?
  4. 2018 yılı fatura düzenleme sınırı ne kadar ?
  5. İşten çıkış ihbar süreleri ne kadardır ?
  6. İşe izinsiz gelmeme ve iş geç gelme tazminatsız işten çıkarma nedeni midir ?
  7. Yıllık izin hakkı ve süreleri
  8. Şirket Ortaklarına Huzur Hakkı Ödenmesi
  9. Muhasebe Staj Dosyası Örneği (2008 )
  10. Eşi vefat eden kişi firmadan eşinin kıdem tazminatını alabilir mi?
  11. Yıllık Ücretli İzin Kaç gün? Yıllık İzin Kıdemleri
  12. 2016 Gayrimenkul İstisna Tutarı
  13. 2016 Asgari Geçim İndirimi Tutarları, 2016 Agi Tutarları
  14. 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı
  15. 640 İştiraklerden temettü Gelirleri Hesabı
  16. 2015 Doğum Yardımı ne kadar ? Nasıl alınır ?
  17. Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
  18. 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  19. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  20. 630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  21. 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  22. 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  23. 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  24. 620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  25. 612 Diğer İndirimler Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  26. 611 Satış İndirimleri (İskontoları) Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  27. 610 Satıştan İadeler Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  28. 602 Diğer Gelirler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  29. 601 Yurt Dışı Satışlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  30. 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  31. 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  32. 590 Dönem Net Karı Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  33. 580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  34. 570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  35. 549 Özel Fonlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  36. 548 Diğer Kar Yedekleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  37. 542 Olağanüstü Yedekler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  38. 541 Statü Yedekleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  39. 540 Yasal Yedekler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  40. 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  41. 524 Maliyet Artışları Fonu Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  42. 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  43. 522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  44. 521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  45. 520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  46. 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  47. 500 Sermaye Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  48. 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı nedir ?
  49. 493 Tesise Katılma Payları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  50. 492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv Hesabı nedir ?
  51. 481 Gider Tahakkukları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  52. 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  53. 479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  54. 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  55. 449 Alınan Diğer Avansları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  56. 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  57. 438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı
  58. 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  59. 436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  60. 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  61. 432 İştiraklere Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  62. 431 Ortaklara Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  63. 429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  64. 426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  65. 422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  66. 421 Borç Senetleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  67. 420 Satıcılar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  68. 409 Diğer Mali Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  69. 408 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  70. 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  71. 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  72. 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı (-) nedir ?
  73. 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  74. 400 Banka Kredileri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  75. 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  76. 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  77. 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  78. 392 Diğer KDV Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  79. 391 Hesaplanan KDV Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  80. 381 Gider Tahakkukları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  81. 380 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  82. 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  83. 373 Maliyet Giderleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  84. 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  85. 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-)
  86. 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
  87. 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  88. 368 Vadesi Geçmiş,Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hes.
  89. 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  90. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  91. 350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı nedir ?
  92. 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  93. 340 Alınan Sipariş Avansları nedir ? Nasıl çalışır ?
  94. 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  95. 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  96. 335 Personel Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  97. 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  98. 332 İştiraklere Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  99. 331 Ortaklara Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  100. 329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  101. 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  102. 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  103. 321 Borç Senetleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  104. 320 Satıcılar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  105. 309 Diğer Mali Borçlar nedir ? Nasıl çalışır ?
  106. 308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  107. 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  108. 305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  109. 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  110. 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı nedir ?
  111. 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı (-) Nedir ?
  112. 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  113. 300 Banka Kredileri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  114. 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Nasıl çalışır ?
  115. 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  116. 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  117. 295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  118. 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  119. 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  120. 292 Diğer KDV Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  121. 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı nedir ? Nasıl çalışır =
  122. 281 Gelir Tahakkukları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  123. 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  124. 279 Verilen Avanslar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  125. 278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  126. 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  127. 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  128. 271 Araştırma Giderleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  129. 269 Verilen Sipariş Avansları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  130. 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  131. 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  132. 264 Özel Maliyetler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  133. 263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  134. 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  135. 261 Şerefiye Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  136. 260 Haklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  137. 259 Verilen Avanslar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  138. 258 Yapılmakta olan yatırımlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  139. 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  140. 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  141. 255 Demirbaşlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  142. 254 Taşıtlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  143. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  144. 252 Binalar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  145. 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı nedir ? Nasıl Çalışır ?
  146. 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) nedir ?
  147. 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  148. 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
  149. 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  150. 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  151. 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) nedir ?
  152. 243 İştiraklere Sermaye Taahhüteri Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  153. 242 İştirakler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  154. 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü karşılığı hesabı (-) Nedir ? Nasıl çalışır
  155. 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  156. 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  157. 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  158. 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  159. 235 Personelden Alacaklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  160. 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  161. 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  162. 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  163. 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) nedir ? Nasıl çalışır ?
  164. 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  165. 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  166. 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) Nedir ? Nasıl çalışır ?
  167. 221 Alacak Senetleri Hesabı nedir ? Nasıl Çalışır ?
  168. 220 Alıcılar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  169. 199 Diğer Dönen varlıklar Karşılığı Hesabı (-) Nedir ? Nasıl çalışır ?
  170. 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  171. 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  172. 196 Personel Avansları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  173. 195 İş Avansları Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  174. 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  175. 192 Diğer KDV Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  176. 191 İndirilecek KDV Hesabı nedir ? Nasıl çalışır ?
  177. 190 Devren Kdv Hesabı nedir ? Nasıl Çalışır ?
  178. Damga Vergisi Mükellefleri
  179. 181 Gelir Tahakkukları Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  180. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  181. 179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  182. 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  183. 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  184. 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) nedir,nasıl çalışır ?
  185. 157 Diğer Stoklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  186. 153 Ticari Mallar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  187. Muhasebe'de envanter yöntemleri nelerdir ? Sürekli envanter ve Aralıklı envanter
  188. 152 Mamüller Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  189. 151 Yarı Mamüller Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  190. 150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  191. 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) nedir,nasıl çalışır ?
  192. 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  193. 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) nedir,nasıl çalışır ?
  194. 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  195. 135 Personelden Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  196. 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  197. 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  198. 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  199. 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  200. 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  201. 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  202. 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  203. 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  204. 121 Alacak Senetleri Resskontu (-)Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  205. 121.Alacak Senetleri Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  206. 120 Alıcılar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  207. 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  208. 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  209. 111 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  210. 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  211. 110 Hisse Senetleri Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  212. Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı Anlatımları
  213. 108 Hazır Değerler Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  214. 103 Verilen Çekler Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  215. 102 Bankalar Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  216. 101 Alınan Çekler Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  217. 100 Kasa Hesabı nedir,nasıl çalışır ?
  218. Netsis muhasebe programı fatura modülü anlatımı
  219. Netsis muhasebe programı stok modülü anlatımı
  220. Netsis muhasebe programı cari modülü anlatımı
  221. Netsis muhasebe programı kasa modülü anlatımı
  222. Netsis muhasebe programı kullanımı
  223. Netsis muhasebe programında kullanılan kavramlar
  224. 2015 yılı SMMM Sınav takvimleri
  225. SMMM Sınavları ve değerlendirmeleri
  226. SMMM Staj bitirme notu en az kaçtır ? SMMM Staj bitirme notu hakkında bilgi
  227. SMMM Sınavını kazananlar ve Zorunlu eğitim programları
  228. SMMM Staja başlama sınavında yer alan konular nelerdir ?
  229. SMMM Staj süreleri ne kadar ?
  230. SMMM Stajını kazananlar için staj başlatması için gerekli evraklar
  231. SMMM Stajına kimler başvurabilir ? SMMM Staj başvuru şartları nelerdir ?
  232. Anonim Şirketlerde Kar dağıtımı ve muhasebe kayıt örneği
  233. Anonim Şirketlerde Sermaye azaltımıve muhasebe kayıt örnekleri
  234. Anonim Şirketlerde Sermaye arttırımı ve muhasebe kayıt örnekleri
  235. Limited Şirketler kuruluş muhasebe kayıtı nasıl olur ?
  236. Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri nasıl yapılır ?
  237. Limited Şirket nedir ? Limited şirketin özellikleri nelerdir ?
  238. Anonim şirket kuruluş muhasebe kayıtı nasıl olur ?
  239. Anonim şirket nasıl kurulur ? Anonim şirket sözleşmesi nasıl hazırlanır ?
  240. Anonim şirket nedir ? Anonim şirket özellikleri nelerdir ?
  241. Sermaye şirketleri kaça ayrılır ? Sermaye şirket türleri nelerdir ?
  242. Şahıs şirketleri nedir ? Şahıs şirketleri nasıl kurulur ?
  243. Ticaret şirket türleri nelerdir ? Ticaret şirket özellikleri ?
  244. Adi Şirket nedir ? Adi Şirketlerin özellikleri nelerdir ?
  245. İşletme çeşitleri nelerdir ? Şirketlerin özellikleri nedir ?
  246. TTK'ya Göre Tacirin Sorumlulukları
  247. Tacirin Bölge Çalışma Müdürlüğüne Karşı Sorumlulukları
  248. Tacirin Bağ-Kur'a Karşı Sorumlulukları
  249. Tacirin Belediye'ye Karşı Sorumlulukları
  250. Tacirlerin Maliye'ye karşı sorumlulukları nelerdir ?