PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Deyimler sözlüğü


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13

 1. yüzünü kızartmak
 2. yüzünün akıyla çıkmak
 3. yüzü sirke satmak
 4. yüzüstü bırakmak
 5. yüzü soğuk
 6. yüzü suyu hürmetine
 7. yüzü tutmamak
 8. yüzü yerde
 9. yüzü yok
 10. yüz vermek
 11. yüz yüze bakmak
 12. yüz yüze gelmek
 13. rüzgar gelecek delikleri tıkamak
 14. rüyasında bile görememek
 15. ruhunu teslim etmek
 16. ruhu bile duymamak
 17. rota değiştirmek
 18. rol oynamak
 19. rest çekmek
 20. resmiyete dökmek
 21. renk vermemek
 22. renkten renge girmek
 23. rengi atmak
 24. rekor kırmak
 25. rayına oturmak
 26. rast gitmek
 27. rast gelmek
 28. ramak kalmak
 29. rahmetli olmak
 30. rahat yüzü görmemek
 31. rahat batmak
 32. rahatına bakmak
 33. rahat durmamak
 34. rafa kaldırmak
 35. vücudunu ortadan kaldırmak
 36. vücuda getirmek
 37. vurucu güç
 38. vur patlasın çal oynasın
 39. vurdumduymaz kör Ayvaz
 40. vurduğu yerden ses getirmek
 41. vur dedikse öldür demedik ya
 42. vur abalıya
 43. volta atmak
 44. voli vurmak
 45. viraneye çevirmek
 46. vız gelmek
 47. vıdı vıdı etmek
 48. vıcık vıcık
 49. veryansın etmek
 50. verip veriştirmek
 51. velveleye vermek
 52. vebali boynunda olmak
 53. vay canına
 54. varlıkta darlık çekmek
 55. varlık göstermek
 56. vara yoğa karışmak
 57. vaktini şaşmamak
 58. vaktini öldürmek
 59. vaktini almak
 60. vakitli vakitsiz
 61. vakit kazanmak
 62. vakit geçirmek
 63. vadesi gelmek
 64. üzüm üzüm üzülmek
 65. üvey evlat gibi tutmak
 66. üstüne yürümek
 67. üstüne yıkmak
 68. üstüne varmak
 69. üstüne üstüne gitmek
 70. üstüne tuz biber ekmek
 71. üstüne toz kondurmamak
 72. üstüne titremek
 73. üstüne oturmak
 74. üstüne gül koklamak
 75. üstüne gelmek
 76. üstüne geçirmek
 77. üstüne fenalık gelmek
 78. üstüne düşmek
 79. üstüne bir bardak su içmek
 80. üstüne basmak
 81. üstüne atmak
 82. üstüne almak
 83. üstünden zaman geçmek
 84. üstünden dökülmek
 85. üstünden atmak
 86. üstünde kalmak
 87. üstünde durmak
 88. üstü kapalı konuşmak
 89. üstü başı dökülmek
 90. üst perdeden konuşmak
 91. üste vermek
 92. üstesinden gelmek
 93. üste çıkmak
 94. üst baş
 95. ün kazanmak
 96. ümitsizliğe düşmek
 97. ümidini kesmek
 98. üçe beşe bakmamak
 99. üç buçuk atmak
 100. üç aşağı beş yukarı
 101. uzun uzadıya
 102. uzun lafın kısası
 103. uzun hikaye
 104. uzun etmek
 105. uzun boylu
 106. uzaktan uzağa
 107. uzağı görmek
 108. uykuya dalmak
 109. uyku tulumu
 110. uykusunu almak
 111. uykusu kaçmak
 112. uyku gözünden akmak
 113. uyku çekmek
 114. uyku bastırmak
 115. utancından yere geçmek
 116. ununu elemiş eleğini asmış
 117. umrunda olmamak
 118. uma uma döndük muma
 119. ulu orta söz söylemek
 120. uç vermek
 121. uçkuruna sağlam
 122. uçsuz bucaksız
 123. uçan kuştan medet ummak
 124. uçan kuşa borcu olmak
 125. ucuz atlatmak
 126. ucu ucuna
 127. ucunda birşey olmak
 128. ucu ortası belli olmamak
 129. ucunu kaçırmak
 130. ucu dokunmak
 131. ucu bucağı olmamak
 132. tüyü düzmek
 133. tüyleri diken diken olmak
 134. tüy dikmek
 135. tütünü tepesinden çıkmak
 136. türkü yakmak
 137. türküsünü çağırmak
 138. tümen tümen
 139. tükürdüğünü yalamak
 140. tuzluya mal olmak
 141. tuzlayayım da kokma
 142. tuzla buz olmak
 143. tuz biber ekmek
 144. tutunacak dalı olmamak
 145. tuttuğunu koparmak
 146. tuttuğu dal elinde kalmak
 147. tut kelin perçeminden
 148. turşusunu kurmak
 149. turşusu çıkmak
 150. turşu gibi olmak
 151. turp gibi
 152. turnayı gözünden vurmak
 153. tur atmak
 154. tozu dumana katmak
 155. toz pembe görmek
 156. toz olmak
 157. toz kondurmamak
 158. topu topu
 159. toprağı bol olsun
 160. topun ağzında
 161. topa tutmak
 162. top atmak
 163. tongaya basmak
 164. tok sözlü
 165. tok gözlü
 166. tokat aşketmek
 167. tok evin aç kedisi
 168. tohuma kaçmak
 169. tırpan atmak
 170. tırnak göstermek
 171. tıraş etmek
 172. tıpış tıpış yürümek
 173. tımarhane kaçkını
 174. tıka basa yemek
 175. tıka basa doldurmak
 176. tezkeresini eline vermek
 177. tezgahı kurmak
 178. tez elden
 179. tez canlı
 180. tetikte olmak
 181. teşrif etmek
 182. teslim olmak
 183. teslim bayrağını çekmek
 184. teselli bulmak
 185. teselli etmek
 186. ters yüz geri dönmek
 187. ters yüz etmek
 188. ters tarafından kalkmak
 189. tersi dönmek
 190. tereyağından kıl çeker gibi
 191. tereciye tere satmak
 192. ter dökmek
 193. tercüman olmak
 194. terbiyesini vermek
 195. tepe tepe kullanmak
 196. tepe üstü
 197. tepesine binmek
 198. tepesinden kaynar su dökülmek
 199. tepesinde havan dövmek
 200. tepesi atmak
 201. tepeden tırnağa
 202. tepeden inme
 203. tepeden bakmak
 204. tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş
 205. tencere dibin kara seninki benden kara
 206. tencerede pişirip kapağında yemek
 207. temiz para
 208. temize çıkmak
 209. temize çekmek
 210. temel taşı
 211. temel atmak
 212. temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp koymak
 213. telleyif pullanmak
 214. tel çekmek
 215. telaşa düşmek
 216. tekin değil
 217. tekerine çomak sokmak
 218. tekbir getirmek
 219. tefe koymak
 220. tedbil gezmek
 221. tebelleş olmak
 222. tazıya dönmek
 223. tavşan yürekli
 224. tavşanın suyunun suyu
 225. tavşana kaç tazıya tut
 226. tavır almak
 227. tava gelmek
 228. tavına getirmek
 229. tava getirmek
 230. tatlıya bağlamak
 231. tatlı su firengi
 232. tatlı sert
 233. tatlı dil
 234. taş yürekli
 235. taş üstünde taş bırakmamak
 236. taş kesilmek
 237. taşı sıksa suyunu çıkarmak
 238. taşı gediğine koymak
 239. taş çıkartmak
 240. taş çatlasa
 241. taşa tutmak
 242. taş attı da kolu mu yoruldu ?
 243. taş atmak
 244. tası tarağı toplamak
 245. tarihe karışmak
 246. taraf tutmak
 247. Tanrı misafiri
 248. tam üstüne basmak
 249. tam takır kuru bakır
 250. tam adamını bulmak