PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Deyimler sözlüğü


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13

 1. takke düştü kel göründü
 2. takıp takıştırmak
 3. takım taklavat
 4. tahtası eksik
 5. tahtalı köy
 6. tadı tuzu kalmamak
 7. tadını kaçırmak
 8. tadını çıkarmak
 9. tadını almak
 10. tadında bırakmak
 11. tadına varamamak
 12. tadına bakmak
 13. tadı damağında kalmak
 14. taburcu olmak
 15. tabanvayla gitmek
 16. taban tepmek
 17. taban tabana zıt
 18. tabanları yağlamak
 19. tabanları kaldırmak
 20. tabana kuvvet
 21. şüphe kurdu
 22. şunun şurası
 23. şunu bunu bilmemek
 24. şundan bundan
 25. şöyle böyle
 26. şöyle bir
 27. şirazesinden çıkmak
 28. şimşekleri üzerine çekmek
 29. şimdiden tezi yok
 30. şifayı kapmak
 31. şıp diye geçmek
 32. şeytanın yattığı yeri bilmek
 33. şeytan kuağına kurşun
 34. şeytanın ayağını kırmak
 35. şeytanın art bacağı
 36. şeytan görsün yüzünü
 37. şeytan dürtmek
 38. şeytan diyor ki
 39. şeytana uymak
 40. şeyhin kerameti kendinden menkul
 41. şeşi beş görmek
 42. şerefini korumak
 43. şeref vermek
 44. şart koşmak
 45. şapa oturmak
 46. şamata koparmak
 47. şamar oğlanı
 48. şakaya vurmak
 49. şakaya getirmek
 50. şakası yok
 51. şaka maka derken
 52. şaka kaldırmak
 53. şaka götürmemek
 54. şaka gibi gelmek
 55. şaha kalkmak
 56. şafak sökmek
 57. şafak atmak
 58. şad olmak
 59. sütü bozuk
 60. süt liman olmak
 61. süt kuzusu
 62. süt dökmüş kedi gibi
 63. sürüden ayrılmak
 64. sürüncemede kalmak
 65. süngüsü düşük
 66. sünger çekmek
 67. sükutla geçiştirmek
 68. süklüm püklüm
 69. su yüzüne çıkmak
 70. su yüzü görmemiş
 71. suyunun suyu
 72. suyunu çekmek
 73. suyu nereden geliyor
 74. suyunca gitmek
 75. suyun başı
 76. suyu mu çıktı
 77. suyu kaynamak
 78. suyu bulandırmak
 79. suya sabuna dokunmamak
 80. sus payı
 81. suratını ekşitmek
 82. surat bir karış
 83. surat asmak
 84. sululuk etmek
 85. su koyvermek
 86. su katılmamış
 87. su içinde kalmak
 88. su götürür olmak
 89. su götürmez
 90. su gibi gitmek
 91. su gibi ezberlemek
 92. su gibi bilmek
 93. su gibi akmak
 94. su dökünmek
 95. sudan ucuz
 96. sudan cevap
 97. sucuk gibi ıslanmak
 98. sözünü yabana atmamak
 99. sözünü tutmak
 100. sözünün eri olmak
 101. sözünü geri almak
 102. sözünü esirgememek
 103. sözünü balla kestim
 104. sözüne gelmek
 105. sözünden çıkmamak
 106. sözünde durmak
 107. sözüm ona
 108. sözüm meclisten dışarı
 109. sözü kesmek
 110. sözü (bir şeye) getirmek
 111. sözü çiğnemek
 112. sözü bağlamak
 113. sözü ağzında bırakmak
 114. söz sahibi olmak
 115. söz kesmek
 116. söz kaldırmamak
 117. söz (laf) işitmek
 118. söz götürmez
 119. söz gelmek
 120. söz geçirmek
 121. söz dinlemek
 122. sözde kalmak
 123. söz çıkmak
 124. söz birliği etmek
 125. söz bir Allah bir
 126. söz ayağa düşmek
 127. söz altında kalmamak
 128. söz almak
 129. söz açmak
 130. sökün etmek
 131. soyup soğana çevirmek
 132. sorguya çekmek
 133. sonradan görme
 134. son kozunu oynamak
 135. soluk soluğa
 136. soluk aldırmamak
 137. soluğu kesilmek
 138. sokak süpürgesi
 139. sokağa düşmek
 140. soğuk nevale
 141. soğuk kanlı
 142. soğuk duş etkisi yapmak
 143. soğuk almak
 144. sivri akıllı
 145. sipsivri kalmak
 146. sinirlerini bozmak
 147. sinirleri yatışmak
 148. sinirleri boşanmak
 149. sinirleri altüst olmak
 150. sineye çekmek
 151. sinekten yağ çıkarmak
 152. sinek avlamak
 153. silip süpürmek
 154. sil baştan
 155. sıygaya çekmek
 156. sırtını yere getirmek
 157. sırtını dayamak
 158. sırtından geçinmek
 159. sırtı kaşınmak
 160. sırım gibi
 161. sırra kadem basmak
 162. sır olmak
 163. sıkı tutmak
 164. sıkıntıya gelememek
 165. sıkıntı çekmek
 166. sıkıntı basmak
 167. sıkı fıkı
 168. sıkı durmak
 169. sık boğaz etmek
 170. sıfırı tüketmek
 171. sıfıra sıfır elde var sıfır
 172. sıdkı sıyrılmak
 173. sıcak yüz göstermek
 174. sıcak kanlı
 175. sıcağı sıcağına
 176. seyirci kalmak
 177. ses vermemek
 178. ses seda çıkmamak
 179. sesini kesmek
 180. ses çıkarmamak
 181. ser verip sır vermemek
 182. sermayeyi kediye yüklemek
 183. sere serpe
 184. sepet havası çalmak
 185. sen sağ ben selamet
 186. senli benli olmak
 187. seninki can da benim ki patlıcan mı ?
 188. sen giderken ben geliyordum
 189. senet vermek
 190. selam verip borçlu çıkmak
 191. selamı sabahı kesmek
 192. seferber olmak
 193. sedyelik olmak
 194. sayıp dökmek
 195. satıp savmak
 196. sarpa sarmak
 197. sarmaş dolaş olmak
 198. sarı çizmeli Mehmet ağa
 199. saman gibi
 200. saman altından su yürütmek
 201. sallantıda kalmak
 202. salkım saçak
 203. sakız gibi yapışmak
 204. sakalı ele vermek
 205. sahip çıkmak
 206. sağmal inek
 207. sağlık olsun
 208. sağlam ayakkabı değil
 209. sağlam kazığa bağlamak
 210. sağı solu belli olmamak
 211. sağır sultan bile duydu
 212. sağ gözünü sol gözünden sakınmak
 213. sağa sola bakmamak
 214. safra bastırmak
 215. saç sakal birbirlerine karışmak
 216. saç saça baş başa
 217. saçını süpürge etmek
 218. saçını başını yolmak
 219. saçına başına bakmadan
 220. saçına ak düşmek
 221. saçı bitmedik
 222. saç ağartmak
 223. sabrı taşmak
 224. sabır taşı
 225. sabahın köründe
 226. sabahı etmek
 227. sabaha çıkamamak
 228. saati saatine uymamak
 229. saat bu saat
 230. püsküllü bela
 231. püf noktası
 232. put gibi
 233. pusuya düşmek
 234. pusulayı şaşırmak
 235. pusu kurmak
 236. pupa yelken
 237. puan tutturmak
 238. puan almak
 239. prangaya vurmak
 240. pösteki saymak
 241. pot kırmak
 242. postu sermek
 243. postu kurtarmak
 244. post kavgası
 245. post elden gitmek
 246. postayı kesmek
 247. posta koymak
 248. posasını çıkarmak
 249. pişmiş kelle gibi sırıtmak
 250. pişmiş aşa su katmak