PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Deyimler sözlüğü


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13

 1. pişkinliğe vurmak
 2. pis pis gülmek
 3. pis pis düşünmek
 4. pireyi deve yapmak
 5. pire için yorgan yakmak
 6. pılıyı pırtıyı toplamak
 7. peyda olmak
 8. peşkeş çekmek
 9. peşini bırakmamak
 10. pestilini çıkarmak
 11. pestil gibi olmak
 12. pes demek
 13. pay çıkarmak
 14. pergelleri açmak
 15. perdesi yırtık
 16. payidar olmak
 17. paye vermek
 18. payını almak
 19. pay biçmek
 20. patlak vermek
 21. patırtı çıkarmak
 22. pas geçmek
 23. pasaportunu vermek
 24. partiyi kaybetmek
 25. parsayı başkası toplamak
 26. parmaklarını yemek
 27. parmakla gösterilmek
 28. parmak kaldırmak
 29. parmak kadar
 30. parmak ısırmak
 31. parmak hesabı
 32. parmak basmak
 33. parmağını bile oynatmamak
 34. parmağında oynatmak
 35. parmağına dolamak
 36. parmağı ağzında kalmak
 37. para yemek
 38. para yedirmek
 39. para yapmak
 40. paraya para dememek
 41. paraya kıymak
 42. paraya çevirmek
 43. para tutmak
 44. para sızdırmak
 45. para kesmek
 46. parasını sokağa atmak
 47. para etmemek
 48. para dökmek
 49. para çekmek
 50. para canlısı
 51. para babası
 52. paniğe kapılmak
 53. pamuk ipliği ile bağlamak
 54. palavra atmak
 55. pahalıya mal olmak
 56. paha biçilmez
 57. paçayı kurtarmak
 58. paçavrasını çıkarmak
 59. paçayı kaptırmak
 60. paçası düşük
 61. paçaları sıvamak
 62. pabuç pahalı
 63. pabuç bırakmamak
 64. pabucunu ters giydirmek
 65. pabucu dama atılmak
 66. özü sözü bir
 67. özür dilemek
 68. özrü kabahatinden büyük
 69. özenip bezenmek
 70. ötesi çıkmaz sokak
 71. öteden beri
 72. örümcek kafalı
 73. örtbas etmek
 74. öpüp başına koymak
 75. önüne gelen
 76. öne düşmek
 77. ön ayak olmak
 78. ömür törpüsü
 79. ömür sürmek
 80. ömür çürütmek
 81. ömür adam
 82. ömrü vefa etmemek
 83. ömrüne bereket
 84. ömrü billah
 85. ölür müsün , öldürür müsün
 86. ölüp ölüp dirilmek
 87. ölümüne susamak
 88. ölümü göze almak
 89. ölüm Allah'ın emri
 90. ölü mevsim
 91. ölü fiyatına
 92. ölmek var dönmek yok
 93. ölme eşşeğim ölme
 94. ölçüyü kaçırmak
 95. öküz öldü ortaklık bozuldu
 96. öküzün altında buzağı aramak
 97. ödü patlamak
 98. öteki dünya
 99. Süngüsü düşük;
 100. Punduna getirmek;
 101. Papara yemek;
 102. Palas pandıras;
 103. Oldu olacak kırıldı nacak;
 104. Martaval atmak;
 105. Icığını cıcığını çıkarmak;
 106. Mal bulmuş mağribi gibi;
 107. Madik atmak;
 108. Lök gibi oturmak;
 109. Künyesi bozuk;
 110. Hüd dağı gibi şişmek;
 111. Habbeyi kubbe yapmak;
 112. Fütur getirmemek;
 113. Fincancı katırlarını ürkütmek;
 114. Fesat kumkuması;
 115. Fellik fellik aramak;
 116. Ezbere iş görmek;
 117. Etekleri zil çalmak;
 118. Eski çamlar bardak oldu;
 119. Eksik gedik;
 120. Eciş bücüş;
 121. Düşeş atmak;
 122. Düttürü Leylâ;
 123. Dört başı mamur;
 124. Dal budak salmak;
 125. Dağ doğura doğura fare doğurdu;
 126. Çömlek hesabı;
 127. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın;
 128. Çıfıt çarşısı;
 129. Çetele tutmak;
 130. Çehre züğürdü;
 131. Cemaziyülevvelini bilmek;
 132. Cambul cumbul;
 133. Deyimlerin Özü
 134. Bu ne perhiz, bu ne lâhana turşusu;
 135. Bit yeniği;
 136. Bir Köroğlu bir Ayvaz;
 137. Bir bardak suda fırtına koparmak;
 138. Ayvaz kasap hep bir hesap;
 139. Alacağına şahin, vereceğine karga;
 140. Akıntıya kürek çekmek;
 141. Aba altından değnek göstermek;
 142. Söz Gümüş Sükût Altın Atasözünün Anlamı
 143. Altın ateşte, insan mihnette belli olur
 144. İpten Almak Deyimi Nerden Geliyor?
 145. Almadığın hayvanın kuyruğunu tutma
 146. Ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın
 147. Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
 148. Et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır
 149. Acı patlıcanı kırağı çalmaz
 150. Laf ebeliği
 151. Laf torbaya girmez
 152. Gözünü çıkarmak
 153. Akla karayı seçmek
 154. Kürek çekmek
 155. Muhakeme yürütmek
 156. Açığını aramak
 157. Arif olan anlasın (veya anlar)
 158. Açık kapı politikası
 159. Münasebetsiz
 160. Aksi şeytan
 161. Günahı kadar sevmemek
 162. Etek öpmek
 163. Akıl para ile satılmaz
 164. Ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz
 165. Ağaca balta vurmuşlar `sapı bedenimden` demiş
 166. Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar
 167. Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur
 168. Ana Kızına Taht Kurar, Kız Bahtı Kocadan Arar
 169. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz
 170. Arkadan Arkaya Deyiminin Anlamı
 171. Arka Kapıdan Çıkmak Deyiminin Anlamı
 172. Arkadan Söylemek Deyiminin Anlamı
 173. Arka Çıkmak Deyiminin Anlamı
 174. Arkada Bırakmak Deyiminin Anlamı
 175. Arkadan Vurmak Deyiminin Anlamı
 176. Arkası Pek Deyiminin Anlamı
 177. Arkası Mihrapta Olmak Deyiminin Anlamı
 178. Arkası Yufka Deyiminin Anlamı
 179. Arkasında Dolaşmak Deyiminin Anlamı
 180. At ile avrat yiğidin bahtına
 181. Aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek
 182. Kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasın
 183. Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar
 184. Kırk gün taban eti, bir gün av eti
 185. Anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım
 186. Alim unutmuş, kalem unutmamış
 187. Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir
 188. Baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır
 189. Boyunduruğa atmak (veya almak)
 190. Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır
 191. Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
 192. Ayı gördüm, yıldıza itibarım (veya minnetim) yok
 193. Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar
 194. Akarsuya inanma, eloğluna dayanma
 195. Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını çalar
 196. Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış
 197. Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
 198. Ara Bulmak Deyiminin Anlamı
 199. Aradan Çıkarmak Deyiminin Anlamı
 200. Arada Bir Deyiminin Anlamı
 201. Arada Dağlar Kadar Fark Olmak Deyiminin Anlamı
 202. Araları Yağ Bal Olmak Deyiminin Anlamı
 203. Aralarından Kara Kedi Geçmek Deyiminin Anlamı
 204. Araları Şeker Renk Olmak Deyiminin Anlamı
 205. Deyimler Sözlüğü ''Y''
 206. Yangına körükle gitmek
 207. Yan gelip yatmak
 208. Yandan çarklı
 209. Yan çizmek
 210. Yan basmak
 211. Yan bakmak
 212. Yalvar yakar olmak
 213. Yalpa vurmak
 214. Yalayıp yutmak
 215. Yalayıp yutmak
 216. Yalan yere
 217. Yalan dolan
 218. Yalancısı olmak
 219. Yalancı pehlivan
 220. Yakışık almamak
 221. Yakınlık duymak
 222. Yakayı ele vermek
 223. Yakayı sıyırmak
 224. Yakasını kaptırmak
 225. Yakasını bırakmamak
 226. Yakasına yapışmak
 227. Yakasına sarılmak
 228. Yakası açılmadık
 229. Yaka paça
 230. Yahudi pazarlığı
 231. Ya herrü (herro) ya merrü (merro)
 232. Yağ tulumu
 233. Yağmur yağarken küpünü doldurmak
 234. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak
 235. Yağma yok
 236. Yağma Hasan`ın böreği
 237. Yağma gitmek
 238. Yağlı müşteri
 239. Yağlı kuyruk
 240. Yağlı kapı
 241. Yağlı ballı olmak
 242. Yağcılık etmek
 243. Yağ bal olsun
 244. Yağ bağlamak
 245. Yâd etmek
 246. Yad eller
 247. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe
 248. Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli
 249. Yabancılık çekmek
 250. Yabana atmak