PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Deyimler sözlüğü


Sayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1. bozuntuya vermemek
 2. bulanık suda balık avlamak
 3. buldukça bunamak
 4. buluttan nem kapmak
 5. bunda bir iş var
 6. bundan iyisi can sağlığı
 7. burnu bile kanamamak
 8. burnu büyümek
 9. burnu havada olmak
 10. burnu kaf dağında olmak
 11. burnundan gelmek
 12. burnundan düşen bin parça
 13. burnundan kıl aldırmamak
 14. burnundan solumak
 15. burnunu çekmek
 16. burnunun dikine gitmek
 17. burnunun direği sızlamak
 18. burnunu sokmak
 19. burnu sürtülmek
 20. burun buruna gelmek
 21. burun kıvırmak
 22. buyur etmek
 23. buyrun cenaze namazına
 24. buz kesilmek
 25. buzlar çözülmek
 26. buz tutmak
 27. buz üstüne yazı yazmak
 28. büyük oynamak
 29. büyük söylemek
 30. büyük sözüme tövbe
 31. büyüklük göstermek
 32. büyümüş de küçülmüş
 33. cadı kazanı
 34. caka satmak
 35. cana can katmak
 36. can alacak yer
 37. cana minnet
 38. can atmak
 39. can borcunu ödemek
 40. cana yakın
 41. can baş üstüne
 42. can çekişmek
 43. can damarı
 44. can damarına basmak
 45. can dayanmamak
 46. can düşmanı
 47. can evi
 48. can evinden vurmak
 49. can havli ile
 50. canı burnuna gelmek
 51. canı çekmek
 52. canı çıkmak
 53. canı gitmek
 54. canına değmek
 55. canına kıymak
 56. canına okumak
 57. canına tak demek
 58. canına yandığım
 59. canına yetmek
 60. canından bezmek
 61. canını almak
 62. canını dişine takmak
 63. canını sokakta bulmak
 64. canının içine sokacağı gelmek
 65. canını vermek
 66. canını yakmak
 67. canı tatlı
 68. canı tez
 69. canı yanmak
 70. can kalmamak
 71. can kaygısına düşmek
 72. can kulağıyla dinlemek
 73. canla başla
 74. canlı cenaze
 75. canlı yayın
 76. can pazarı
 77. can sağlığı
 78. can sıkıntısı
 79. can vermek
 80. can yakmak
 81. can yoldaşı
 82. cart curt etmek
 83. cart kaba kağıt
 84. cebi delik
 85. cebini doldurmak
 86. cehennem azabı
 87. cehennem olmak
 88. cemaziyülevvelini bilmek
 89. cendereye sokmak
 90. cevabı yapıştırmak
 91. ciğeri beş para etmemek
 92. ciğerimin köşesi
 93. ciğerini okumak
 94. ciğerini sökmek
 95. cin çarpmışa dönmek
 96. cin fikirli
 97. cinler top oynamak
 98. cinleri başına toplamak
 99. curcunaya çevirmek
 100. cümbür cemaat
 101. cümle kapısı
 102. cüret etmek
 103. cürmü meşhut halinde yakalamak
 104. çabalama kaptan ben gidemem
 105. çağ açmak
 106. çakar almaz
 107. çakı gibi
 108. çalımından geçilmemek
 109. çalım satmak
 110. çalıp çırpmak
 111. çam devirmek
 112. çam yarması
 113. çanak tutmak
 114. çanak yalayıcı
 115. çan çan etmek
 116. çanına ot tıkamak
 117. çantada keklik
 118. çaptan düşmek
 119. çar çur etmek
 120. çarıklı erkanıharp
 121. çark etmek
 122. çarkına okumak
 123. çarşamba pazarı
 124. çarşaf gibi
 125. çat kapı
 126. çat pat
 127. çayı görmeden paçaları sıvamak
 128. çehre züğürdü
 129. çekeceği olmak
 130. çekidüzen vermek
 131. çekip çevirmek
 132. çekip gitmek
 133. çekirdekten yetişme
 134. çekişe çekişe pazarlık etmek
 135. çelme takmak
 136. çene çalmak
 137. çenesi düşük
 138. çenesi kuvvetli
 139. çene yarıştırmak
 140. çetin ceviz
 141. çevir kazı yanmasın
 142. çıban başı
 143. çığır açmak
 144. çığırından çıkmak
 145. çıkar yol
 146. çıkış yapmak
 147. çıkmaza girmek
 148. çıngar çıkarmak
 149. çıt çıkarmamak
 150. çiçeği burnunda
 151. çifte kumrular
 152. çiğlik etmek
 153. çiğ süt emmiş olmak
 154. çiğ yemedim ki karnım ağrısın
 155. çile çekmek
 156. çile çıkarmak
 157. çileden çıkmak
 158. çil yavrusu gibi dağılmak
 159. çirkefe taş atmak
 160. çivi kesmek
 161. çizmeden yukarı çıkmak
 162. çocuk oyuncağı
 163. çocuk oyuncağı haline getirmek
 164. çoğu gitti azı kaldı
 165. çok görmek
 166. çoluk çocuk elinde kalmak
 167. çoluk çocuğa karışmak
 168. çorap söküğü gibi gitmek
 169. çorbada tuzu bulunmak
 170. çuval gibi
 171. çürüğe çıkmak
 172. çürük tahtaya basmak
 173. dağa çıkmak
 174. dağa kaldırmak
 175. darağacına atmak
 176. dağdan gelip bağdakini kovmak
 177. dağ doğura doğura fare doğurdu
 178. dağlara düşmek
 179. dağları çevirmek
 180. dalevere çevirmek
 181. dal budak salmak
 182. daldan dala konmak
 183. dalına basmak
 184. dallanıp budaklanmak
 185. damdan düşer gibi
 186. damgasını vurmak
 187. damoklesin kılıcı
 188. dananın kuyruğu kopmak
 189. danışıklı dövüş
 190. dara düşmek
 191. dara getirmek
 192. dar hayat
 193. darda kalmak
 194. dar gelirli
 195. darısı başına
 196. davul çalmak
 197. defe koymak
 198. defterden silmek
 199. defteri dürülmek
 200. defteri kapamak
 201. deli divane olmak
 202. deli fişek
 203. deliksiz uyku
 204. demir atmak
 205. dem tutmak
 206. denizden çıkmış balığa dönmek
 207. derdine düşmek
 208. dert ortağı
 209. destan olmak
 210. devede kulak
 211. deve kini
 212. deveye hendek atlatmak
 213. devlet kuşu
 214. dışı seni yakar içi beni
 215. diken üstünde oturmak
 216. dikine gitmek
 217. dikiş tutturamamak
 218. dikiz etmek
 219. dilden dile dolaşmak
 220. dil dökmek
 221. dil ebesi
 222. dile düşmek
 223. dile gelmek
 224. dile getirmek
 225. dile kolay
 226. dili açılmak
 227. dili dolaşmak
 228. dili dönmemek
 229. dilinden kurtulamamak
 230. dilinde tüy bitmek
 231. diline dolamak
 232. dilinin altında birşey olmak
 233. dilinin ucuna gelmek
 234. dilini tutmak
 235. dilini yutmak
 236. dilin kemiği yok
 237. dili olsa da söylese
 238. dili tutulmak
 239. dili uzun
 240. dili varmamak
 241. dillerde dolaşmak
 242. dillere destan olmak
 243. diline pelesenk etmek
 244. dil uzatmak
 245. dil yarası
 246. dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak
 247. dinden imandan çıkmak
 248. dinden imandan olmak
 249. dini bir uğruna
 250. dini bütün