PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Deyimler sözlüğü


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

 1. hodri meydan
 2. hop oturup hop kalkmak
 3. hora tepmek
 4. hor görmek
 5. hor kullanmak
 6. hoş beş etmek
 7. hurdası çıkmak
 8. huyuna suyuna gitmek
 9. huyunu suyunu almak
 10. huzur vermek
 11. huzurunu kaçırmak
 12. hüküm giymek
 13. hüküm sürmek
 14. hükümet kapısı
 15. hür düşünüş
 16. hüsnü kuruntu
 17. hüd dağı gibi şişmek
 18. ıkınıp sıkılmak
 19. ıska geçmek
 20. ıskartaya çıkarmak
 21. ıslak tavuk
 22. ıslatmak
 23. ılıca ördeği
 24. ırağı yakın etmek
 25. ırgat gibi çalışmak
 26. ırgat pazarına döndürmek
 27. ısıtıp ısıtıp önüne koymak
 28. ışığı altında
 29. ışık tutmak
 30. ıvır zıvır
 31. ibret almak
 32. icabına bakmak
 33. iç çekmek
 34. iç etmek
 35. iç gıcıklamak
 36. içi açılmak
 37. içi cız etmek
 38. içi çekmek
 39. içi çıfıt çarşısı
 40. içi dışı bir
 41. içi dışına çıkmak
 42. içi erimek
 43. içi geçmek
 44. içi gitmek
 45. içi içine sığmamak
 46. içi kabarmak
 47. içi kan ağlamak
 48. içi kazınmak
 49. içinden gülmek
 50. içinden okumak
 51. içinden pazarlıklı
 52. içine atmak
 53. içine dert olmak
 54. içine doğmak
 55. içine işlemek
 56. içine çekilmek
 57. içine kurt düşmek
 58. içine sindirmek
 59. içine sinmemek
 60. içine sokacağı gelmek
 61. içine yedirememek
 62. içini dökmek
 63. içini kemirmek
 64. içini kurt yemek
 65. içi rahat etmek
 66. içi sızlamak
 67. içi titremek
 68. içi yanmak
 69. içler acısı
 70. içli dışlı olmak
 71. içtikleri su ayrı gitmemek
 72. idare etmek
 73. ifade vermek
 74. iflahını kesmek
 75. ifrit olmak
 76. iğne atsan yere düşmez
 77. iğne ile kuyu kazmak
 78. iğne ipliğe dönmek
 79. iğneli söz
 80. iki ahbap çavuşlar
 81. iki arada bir derede
 82. iki ayağını bir pabuca sokmak
 83. iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek
 84. iki cihanda yüzü ak olmak
 85. iki çift söz etmek
 86. iki eli kanda olsa
 87. iki eli yakasında olmak
 88. ikili oynamak
 89. iki paralık etmek
 90. iki rahmetten biri
 91. iki yakası bir araya gelmemek
 92. ileri geri konuşmak
 93. ileri gitmek
 94. ilk göz ağrısı
 95. imana gelmek
 96. ince eleyip sık dokumak
 97. in cin top oynamak
 98. incir çekirdeğini doldurmaz
 99. inme inmek
 100. insan eti yemek
 101. insanlıktan çıkmak
 102. insan sarrafı
 103. ipe çekmek
 104. ipe un sermek
 105. ipi koparmak
 106. ipin ucunu kaçırmak
 107. ipi sapı yok
 108. ipiyle kuyuya inilmez
 109. iple çekmek
 110. ipucu vermek
 111. isabet etmek
 112. iskele vermek
 113. ismi var cismi yok
 114. ister istemez
 115. istifini bozmamak
 116. iş ayağa düşmek
 117. iş başa düşmek
 118. iş çatallanmak
 119. iş çığırından çıkmak
 120. iş inada binmek
 121. işi düşmek
 122. işe koşmak
 123. işi ağırdan almak
 124. işi azıtmak
 125. işi başından aşmak
 126. işi bitmek
 127. işi duman olmak
 128. işinden olmak
 129. işi sıkı tutmak
 130. işi tıkırında olmak
 131. işi yokuşa sürmek
 132. işkembeden atmak
 133. iş sarpa sarmak
 134. işten el çektirmek
 135. iş yok
 136. ite kaka
 137. itibar kazanmak
 138. it sürüsü kadar
 139. iyi etmek
 140. iyi gözle bakmamak
 141. iyi gün dostu
 142. iyi saatte olsunlar
 143. izinden yürümek
 144. izi silinmek
 145. kabak başına patlamak
 146. kabak tadı vermek
 147. kabına sığmamak
 148. kabir azabı çekmek
 149. kabuğuna çekilmek
 150. kaçın kurası
 151. kafadan atmak
 152. kafadan kontak
 153. kafa dengi
 154. kafa patlatmak
 155. kafa tutmak
 156. kafası almamak
 157. kafası işlemek
 158. kafası kızmak
 159. kafasına dank etmek
 160. kafasına koymak
 161. kafası yerinde olmamak
 162. kafese girmek
 163. kafese koymak
 164. kağıda dökmek
 165. kağıt üzerinde kalmak
 166. kalbini kırmak
 167. kalburla su taşımak
 168. kalbur üstü
 169. kaldırım muhendisi
 170. kaale almamak
 171. kalem efendisi
 172. kalem oynatmak
 173. kaleyi içinden fethetmek
 174. kalıbını basmak
 175. kalıbının adamı olmamak
 176. kalıptan kalıba girmek
 177. kalp kazanmak
 178. kambersiz düğün olmaz
 179. kambur üstüne kambur
 180. kanadı altına almak
 181. kan ağlamak
 182. kana susamak
 183. kanat germek
 184. kan başına sıçramak
 185. kancayı takmak
 186. kan çıkmak
 187. kandilli temenna
 188. kan dökmek
 189. kan gövdeyi götürmek
 190. kan gütmek
 191. kanı ağır
 192. kanı bozuk
 193. kanı kaynamak
 194. kanına girmek
 195. kanına susamak
 196. kanını emmek
 197. kanı pahasına
 198. kanı sıcak
 199. kanıyla ödemek
 200. kan kusmak
 201. kan kusturmak
 202. kanlı bıçaklı olmak
 203. kanlı canlı
 204. kan ter içinde kalmak
 205. kan tutmak
 206. kapağı atmak
 207. kapalı kutu
 208. kapı dışarı etmek
 209. kapı kapı dolaşmak
 210. kapı komşu
 211. kapısında büyümek
 212. kapısını aşındırmak
 213. kapı yoldaşı
 214. kapıyı açmak
 215. kara borsa
 216. kara cahil
 217. kara çalı
 218. kara çalmak
 219. kara gün
 220. kara gün dostu
 221. kara haber
 222. karalar bağlamak
 223. kara liste
 224. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu
 225. karar kılmak
 226. karda gezip izini belli etmemek
 227. kargacık burgacık
 228. kardeş payı yapmak
 229. karga tulumba etmek
 230. karınca duası gibi
 231. karınca kararınca
 232. karman çorman
 233. karnı geniş
 234. karnı karnına geçmek
 235. karnım tok
 236. karnı tok sırtı pek
 237. karnı zil çalmak
 238. karşı çıkmak
 239. karşı durmak
 240. karşı koymak
 241. kasıp kavurmak
 242. kaş göz etmek
 243. kaşla göz arasında
 244. kaşlarını çatmak
 245. kaş yapayım derken göz çıkarmak
 246. katı yürekli
 247. kayıtsız kalmak
 248. kazan kaldırmak
 249. kazık yutmuş gibi
 250. keçileri kaçırmak