anlatımı

  1. B

    Islam Tarihindeki Ilk Türk.

    Bir çok farklı görüş olsa da Türkler, İslâm dininden önce çok tanrılı bir din olan "Gök Tanrı" inancına sahiptiler. Gök Tanrı inancına göre Tengri tek tanrı değil, (haşa) en büyük tanrı idi. Yine bu inanca göre Tengri dışında bir sürü tanrıça var idi. Bunlara kısaca değinecek olursak; Umay...
Üst Alt