hristiyan dini

 1. IkRa

  Katolik Ortodoks Protestan Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Katolik Mezhebinin Özellikleri • Bu mezhebe bağımlı olan şahıslar bu arada Katolik kilisesine de bağlıdır. • Katolik mezhebinde dini öncü olan Papa’nın HZ. İsa’nın vekili olduğuna inanılır. • Papa doğrulusunda alınan kararların bütün bu mezhebe üye olan şahıslar arasında dini yasa...
 2. IkRa

  Hristiyanlıkta İsa

  Hristiyanlık veyahut Hıristiyanlık Orta Doğu orijinli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki öğretilerine dayanan İbrahimi din. İsa'nın yerine atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de adı verilir. Bu inanca sahip şahıslara Hristiyan adı verilir. Hristiyanlığın mukaddes kitabı Kitab-ı...
 3. IkRa

  İslam Dininde İsa

  Kur'an'da İsa'dan, İsa'nın validesi ve Harun'un kız kardeşi olarak Meryem'den, Meryem'in annesinden, Meryem'in babası olarak İmran'dan bahsedilir. İslam'da İsa hürmet duyulan tek peygamberdir. Kur'an'da İsa'nın biyolojik tek babası olmadan, Allah'ın buyruğu ile mucizevî şeklinde doğduğu...
 4. IkRa

  Hristiyanlıkta Teslis inancı

  Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki teslis inancının üçüncü ayağı. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı'nın ruhu olduğuna inanılır. " Mukaddes Ruh"un Arapçası Ruhu'l-Kudüs'tür. Etimoloji Yunanca Pneuma kelimesi ruh anl***** gelir ve Yeni Ahit'te tahminen 400 kere tüketilir. Bu kelime Yunancada bazı...
 5. IkRa

  Hristiyanlık Din ve İnanç

  Hristiyanlık pek tanrılı tek din inancıdır. İncil’de ve başka kutsal kitaplarda bu fikiri destekleyen ifadeler mevcuttur. Ancak yeniden aynısı metinlerde ve kilisenin realistik kabul ettiği İncil metinlerinde İsa Peygamber için “Tanrının oğluâ€, Tanrı için de “Baba†terimlerinin...
Üst Alt