irc

 1. bLaCk`SouL

  Kısa yoldan ban temizleme

  on *:TEXT:!bansil:#?:{ var %ban 1 While ( %ban <= $ibl($chan,0) ) { mode $chan -b $ibl($chan,%ban) inc %ban } Kullanımı : !bansil Kısa yoldan banları temizleyebilrisiniz.
 2. bLaCk`SouL

  !duyuru bilgilendirme remotesi

  on *:text:*:#KANAL: { if ($1 == !duyuru) { if !$hget(duyuru,$nick) { .hadd -msu120 duyuru $nick 1 msg #Kanal MESAJINIZ msg #Kanal MESAJINIZ return } else { .notice $nick 2 dk içerisinde bir defa duyuru komutunu kullanabilirsiniz . } } }...
 3. bLaCk`SouL

  Belirlediğiniz host'u muaf etmek

  on @*:join:#:{ if (host isin $address($nick,2)) { halt } if $ialchan($wildsite,#,0) > 3 { mode # +b $wildsite var %_ = 1 while $ialchan($wildsite,#,%_) { kick # $v1 Clone | inc %_ } } } Host Yazan kısma istediğiniz host'u ekleyiniz.
 4. bLaCk`SouL

  İp adresinin atılma sebebini kanala yansıtma

  on *:input:#opers:{ if $1 == !sebep && $2 { .enable #x set %ip $2 stats g } } #x off raw *:*:{ if $numeric = 223 { haltdef var %& = $remove($3,@,*) if %ip == %& { hadd -m g $replace($7-,$chr(32),$chr(61)) } } if $numeric = 219 { haltdef if...
 5. bLaCk`SouL

  Belirlediğiniz ident'e otomatik voice

  on *:join:#KANAL: { if $gettok($gettok($address($nick,5),1,64),2,33) == X { ym $nick } } alias ym { var %bakiyor = 1 while $nick(#z,%bakiyor) { if !$regex($nick(#z,$ifmatch).pnick,/^(@|&|~)/) { mode #z +v $1 msg $$1 #Z kanalında tarafımdan 013voice yapıldınız...
 6. bLaCk`SouL

  mIRC'iniz için ufak çaplı otomatik komutlar

  #otokomut on on *:input:*: { if ($1 == !kick) { /kick # $2 4 $me İyi Yolculuklar Diler. } if ($1 == !ban) { /ban -u600 $2 } if ($1 == !kb) { /ban -u600 $2 | /kick # $2 4 $me İyi Yolculuklar Diler. } if ($1 == !gel) { /msg # 2 $2 4Getiriliyor... | /sajoin $2 # } if ($1 == !git) { /msg #...
 7. bLaCk`SouL

  İdent Limit'i Aşılırsa Oto kill Atma

  on *:snotice:*: { if (*client conn* iswm $1-) { var %i = $gettok($remove($10,$chr(40)),1,64) if ($hget(ident,%i) >= 6) kill $9 KILL SEBEBİ. else hinc -m ident %i 1 } if (*client exiting* iswm $1-) { var %ii = $gettok($remove($7,$chr(40)),1,64)...
 8. bLaCk`SouL

  /exit yazdığınızda çıkmadan oto /ame göndermek

  alias exit { inc -e %e if (%e = 1 && $status = connected) { ame MESAJINIZI GİRİNİZ . } else exit -n }
 9. bLaCk`SouL

  Random olarak kullanıcıyı kanallara sajoinlemek.

  on !*:join:#Kanal:{ var %q = #kanal1 #kanal2 #kanal3 #kanal4 #kanal5,%t = $calc($numtok(%q,32)+1) inc -e %r $iif(%r != %t,sajoin $nick $gettok(%q,%r,32),unset %r) } Seçmiş olduğunuz kanala giriş yapan kullanıcıyı belirlediğiniz kanallara Random olarak sajoin edebilirsiniz .
 10. bLaCk`SouL

  +qaohve modelerini alma verme

  on *:input:#:{ if ($regex($1,^(!preferix|!deprefefrx)$)) { mode # $iif($left($1,3) = !de,-,+) $+ qaohve $str($+($me,$chr(32)),6) } } Kodun amacı bir kanalda !preferix yazdınığınızda size otomatik olarak bu modeleri verir. Veye !depreferix yazdığınızda sizden bu modeleri tekrar geri alır.
 11. bLaCk`SouL

  Tek Seferde Sqline Listesini Temizleme

  alias Sqlinedell { .set -u3 %:sqline on | echo -a Sqline listesi siliniyor. | os sqline list } on *:notice:*:?:{ if %:sqline == on { if ($nick == OperServ) && (SQLINE listesinden silindi !isin $strip($1-)) { if (Aktüel liste: isin $1-) { return } os sqline del $1 } } }...
 12. bLaCk`SouL

  Op veya Deop olduğunuzda haber almak

  on 1:op:#: { if ($opnick != $me) { halt } else { /echo -a 11,1 - 15,1 Dikkat! 11,1 - 11,1 - 0,1 # 15Kanalında $nick tarafından 0op 15oldunuz. 11,1 - | halt } } on 1:deop:#: { if ($opnick != $me) { halt } else { /echo -a 11,1 - 15,1 Dikkat! 11,1 - 11,1 - 0,1 # 15Kanalında $nick tarafından...
 13. bLaCk`SouL

  Spamfiltere takılan cümleleri kanaldan banlamak

  on *^:snotice:*: { if (*[Spamfilter]* iswm $1-) { if (*küfür* iswm $1-) { .mode $10 +b $gettok($4,2,64) } } }
 14. bLaCk`SouL

  Özelde versiyon ve ping saldırısı önleme .

  ctcp 1:*:*:{ inc -u5 %ctcp.flood if (%ctcp.flood > 3) { if ($nick == $me) { halt } ignore -tu30 $nick .echo -a $nick Özelinize flood yaptı. Otomatik ignore ettiniz. .msg $nick Özelime flood'dan dolayı , ignore edildiniz. } }
 15. bLaCk`SouL

  Server yetkililerini karşılama

  on *:join:#:{ if *Kelebek.ORG* iswm $address($nick,0) { msg $chan Server görevlisi $nick # kanalına giriş yaptı.. } } Sunucuya giriş yapan Server yetkililerini karşılamak için kullanabileceğimiz bir Remote'dir.
 16. bLaCk`SouL

  Oper Pass giriş tespit

  on *^:snotice:*: { if (*is*now*an*operator* iswm $1-) && (@ isin $1-) { var %kimin_pass $gettok($left($4,$calc($pos($4,!) – 1 )),1,40) var %kim_bu $gettok($left($4,$calc($pos($4,!) – 1 )),2,40) .msg #yönetim 4 UYARI 4 %kim_bu 1 iRCOP Girisi Yapti.. .msg #yönetim 4 BiLGi : 1...
 17. bLaCk`SouL

  Script Üzerinden Access Ekleme

  Kullanımı ; .Op Nick op eklemeniz için .Sop Nick sop eklemeniz için .Del Nick access silme işlemi için + bilgilendirme mesajı gönderir. .csop nick .cssop nick access seviyesi .csdel nick Kod: Kodu kopyalamak için üzerine çi on *:input:#KANAL:{ if $1 == .op { chanserv access $chan add...
 18. bLaCk`SouL

  Nick Tablayana Notice ile Süre ve Mesaj Göndermek

  Merhaba 3 yıldır kullandıgım bir remoteyi sizlerle paylaşmak istedim. işinize yarıcaktır . Sunucu üzerinde size seslenen bir Nick olduğunda karşı tarafa Notice away mesajınızı ve ne kadar süredir away iseniz bildirim gönderen bir code. on *:text:*:*:{ if ($me isin $strip($1-)) &&...
 19. bLaCk`SouL

  Kanala girişte UYARI

  Genellikle #operhelp ve #help kanalları için kullanılır. İşleme göre kendinize ayarlayabilirsiniz . on ^&*:JOIN:#:{ if ($chan = #KANAL) { if (*Network* !iswm $remove($gettok($address($nick,0),1,64),*,!)) { if (*Services* !iswm $remove($gettok($address($nick,0),1,64),*,!)) {...
 20. bLaCk`SouL

  Gecici Aliases ekleme

  Code Sahibi Jeun Üstad Zamında aldıgım bir kod . ALIAS alias { if -u* iswmcs $1 && $gettok($1,2,117) isnum && $2-3- { !.alias $2- echo 3 *** $2 Aliases'ı eklemesi başarılı.. $+($gettok($1,2,117),sn.) sonra deaktif olucaktır. .timer $+ $2 1 $gettok($1,2,117) !.alias $2...
Üst Alt