iskenderiye kütüphanesi

  1. YouMyCure

    İskenderiye Kütüphanesi

    MÖ 3. yy ilk haftalarında heyetmiş antik gezegenin en devasa kütüphanesi. 150 bin cilt el yazmasıyla o dönemlerin en devasa derlemesine sahipti. Aynı vakitte yayınevi fonksiyonu görür, Mısır’a giren her kitap evvel buraya getirilir, tek kopyalanır, sahibine verilir; esas nüsha kütüphanede...
Üst Alt