ıslahat fermanı

  1. IkRa

    Islahat Fermanı nedir ? Nedenleri ve sonuçları

    Islahat Fermanı (1856) Dıs Gelisme: Kırım Savası Padisah: Abdülmecid Kırım Harbi'nin nihai senelerine doğru kaleme alınan Islahat Fermanı, Osmanlı imparatorluğu içerisinde Müslüman olmayanlara verilen haklar yönünden ehemmiyet taşır. 1856 Islahat Fermanı ile bütün din ve mezheplerin merasimleri...
  2. IkRa

    Islahat Fermanı Nasıl Hazırlanmıştır

    Osmanlı Devleti 19 asırda devasa tek çöküş içine girmiştir.Fransız ihtilaliyle meydana çıkan milliyetçilik kanaati defa uluslu tek yapıya bulunduran Osmanlı Devleti’ni negatif etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ile başlayan ve özellikle idare ve hukuk bünyesindeki farklılıklara...
Üst Alt