islam

 1. Od

  Dövme yaptırmak doğru mudur? Dövmeyi çıkarmak gerekir mi? Dövme, gusül, abdest ve diğer ibadetlere engel midir?

  Dövme, insan cildinde boya maddesiyle yapılan kalıcı şekil demektir. İnsanlar, çok eski zamanlardan beri vücutlarının çeşitli yerlerine dövme yaptırmışlardır. Bugün bu âdet, yer yer sürdürülüyor. Avrupa ve Amerika'da bazı gençler bunu bir "süs" şeklinde yaparken, yurdumuzda da birtakım havai...
 2. A

  Râbia el-Adeviyye (r.a.) kimdir?

  95 (714) veya 99 (718) yılında Basra’da doğdu. Fakir bir ailenin dördüncü kızı olduğu için “Râbia” ismi verilmiştir. Kays b. Adî kabilesinin âzatlı kölesi olduğundan Adeviyye veya Kaysiyye nisbeleriyle anılmıştır. Künyesi Ümmü’l-hayr’dır. Aynı dönemde üç ayrı Râbia’nın bulunması Râbia...
 3. A

  Dâvûd (a.s.) Peygamber

  İbrânîce’de “en çok sevilen kişi, göz bebeği” anlamına gelen (Pirot, II, 292) bu ismin Kitâb-ı Mukaddes’te Dâvid veya Dâvîd şeklinde geçtiği ve sadece Hz. Dâvûd’a ad olarak verildiği görülmektedir. Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde Hz. Dâvûd’un çeşitli özellikleri belirtilmekle beraber gerek soy...
 4. A

  Ksenoglosi (Bilmediğin bir dili konuşma/yazma)

  Ksenoglosi, parapsikolojide kişinin bilmediği, öğrenmediği bir lisanda konuşması veya bu lisanda yazı yazmasına verilen addır. Paranormal herhangi bir aktiflikten sonra, farklı bir dilde aniden konuşabilme demektir. Kimileri, daha önce maruz kalınan dilin bilinç üstüne çıkması durumu olarak...
 5. AlpereN

  M. Kemal atatürk’ün islâm tarihi anlayişi

  Mustafa Kemal Atatürk, İslâm tarihini okumuş, öğrenmiş ve değerlendirmiştir. Gerek Nutuk”ta gerekse “Söylev ve Demeçleri”nde İslâm tarihine dair görüşlerini ifade etmiştir. Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra, “Teşkilat-i Esasîye Kanunu” ve “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”, doğrultusunda...
 6. YouMyCure

  Islam Soru Botu [mIRC Socket Editon]

  Orjinali Eggdrop olan islam oyun botunun mirc (socket) çevirisidir. Soru Dosyasındaki Soruları Değiştirip İstediğiniz Oyun Botuna Çevirebilirsiniz. Komutlar: [.!]ba[şŞs]la : Botun Başlamasını sağlar [.!]dur : Botu Durdurur [.!]top10 : top 10 puan listesini listeler Değişmesi...
Üst Alt