kronoloji

  1. IkRa

    Osmanlı tarihi (kronoloji)

    1299 - 1300 Osmanlı tarihinin başlaması 1299 İlk müzik vakası (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) 1302 Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi 1302 III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü 1312 Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü 1317...
Üst Alt