memo okuma

  1. C

    Memo okuma

    #memokuma on on *:notice:*:*: { if $nick == Memoserv { if (*nick'inden yeni bir notunuz var* iswm $1-) { set -e %memonick $1 $iif($window(@Memo),window -c @Memo) window -dk0po +let @Memo 200 170 490 85 .titlebar @Memo mesajınız var... var...
Üst Alt