minyan cemaati

  1. IkRa

    Minyan - Musevilik

    Minyan: Musevilik'de tek dini törenin icra edilebilmesi için, Bar Mitsva törenini yapan, başka bir deyişle 13 yaşını doldurmuş ve tek gün almış minimum 10 Yahudi erkeğe gereksinim bulunmaktadır. Bu özellikleri taşıyan minimum 10 kişilik cemaate minyan denir. Minyan'ın bulunmadığı hallerde dini...
Üst Alt