mohenjo

  1. YouMyCure

    Mohenjo-Daro

    On bin sene evvelki nükleer muhabere ve bunun destanı Mahabharat! Destanda anlatılanlara delil olarak Mohenjo-Daro şehiri gösteriliyor. Pakistandaki bu ilerlemiş antik şehir 1922de meydana çıkarıldı. Mohenjo-Daro, ızgara biçiminde tasarılanmış ve su sistemi günümüz çağdaş sistemlere benziyor...
Üst Alt