navarin deniz savaşı

  1. IkRa

    Navarin Deniz Savaşı (20 Ekim 1827)

    Savaşın Sebepleri 19. yüzyılFransız devriminin nihayetinde başlayan milliyetçilik akımının tek neticesi olarak balkanlardaki milletler ayaklanmalara başlamıştı bunların en kuvvetlisi olan yunan ayaklanmasıdır.Bu sıralar Osmanlı Devleti en zayıf süresini yaşamakta idi çağın cok gerisinde...
Üst Alt