niğbolu savaşı

  1. IkRa

    Niğbolu Savaşı (Zaferi)

    Niğbolu önünde Osmanlı ve Haçlı silahlı güçleri arasında, 25 Eylül 1396 tarihinde uygulanan alan muhabereyi. Osmanlı Devletinin, Avrupa kıtasındaki fetihleri, ilk olarak Papa olmak suretiyle tüm Hıristiyan devletlerini telaşlandırıyordu. Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Sırbistan’ı...
Üst Alt