osmanlı imparatorluğu

 1. B

  Osmanlı Sultanları ve Haremi’ne Dair 12 İlginç Bilgi

  1. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ı güzel olmasa bile, şirinliğiyle, öylesine büyülemişti ki, o öldükten sonra Kanuni’nin dul yaşadığı tahmin edilir. Kanuni Hürrem’e o kadar aşıktır ki, bir şiirinde mealen şöyle der: “Namaz kılarken Gece suresini okudum. Gece karanlığı aklıma simsiyah...
 2. Mylife

  Osmanlı İmparatorluğu Sömürgeci Bir Devlet Miydi?

  Sizce ortadoğunun gücsüz/etkisiz olmasının sebebi osmanlı hanedan lığı mıdır?
 3. IkRa

  Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

  Osmanlı Devleti Kayı beyi Osman Gazi doğrulusunda 1299 seneninde Söğüt beldesinde heyetmiş, gelişen senelerde süratle büyüyerek 200 sene içinde cihan devleti durumuna gelmiştir Türk tarihinin Osmanlı evresini açıklarken beklide en fazla yoğunlaşmamız lüzumlenen safha devletin tesis süreci olması...
 4. IkRa

  Bursa'nın Fethi

  Bursa'nın fethi 1326 seneninde Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, fetihten ardından Bursa bey sancağı ve devletin başkenti olmuştur Osmanlı beyliği ilk dönemlerinde bölgedeki komşuları ile iyi ilişkiler gütmüş, hudut komşuları olan Bizans tekfurlarıyla sulh ve karşılıklı menfaat ilişkileri...
 5. IkRa

  Osmanlı Devletinin Efsane Birliği Deliler Ordusu

  Osmanlı Devletinin Efsane Birliği Deliler Silahlı gücü Ile ilgili Enteresan Bulgular Osmanlı’nın askeri tek katagorisi olan Delilerin tarih sahnesine çıkışları 15. yy’a eşit gelir. Osmanlı Devletinin Efsane Birliği Zamanla ordunun ehemmiyetli tek parçası durumuna gelen Delilerin...
 6. IkRa

  1. Ahmet in Çocukları Kimlerdir?

  Sultan 1. Ahmet Han'ın çocukları kimlerdir? 1. Ahmet Şehzadeleri ve sultanların adları nelerdir? 2. Osman Kimin Oğludur? Mahpeyker Kösem Sultan'dan doğma çocuklar ve sultanlar kimlerdir? Sultan 1. Ahmet Han'ın çocukları... Sultan 1. Ahmed'e hanım olanların i'ki Mahfiruz Sultanvâlidedir. 2...
 7. IkRa

  Kösem Sultan Hayır İşleri

  Hayır işlerinde de liderlik etmeyi prensip edinen Kösem Sultan, çevresindeki fukaralara yardımlarda yer almıştır. Hayır işlerinde de liderlik etmey... Her sene Receb-i Şerif ayında tebdili kıyafetle arabaya binerek hapishanelere gitmiş; borcu sebebinden mapusa düşen mahkûmların borçlarını ödemiş...
 8. IkRa

  1. Murad Dönemi

  Murad (Murad Gazi) Rumeli fetihleri ile Balkanlar üstüne akınlar gerçekleştirmiş, Anadolu beylikleri üstünde tahakküm kurmuş, Bulgarları, Sırpları ve Bizansı vasallaştırmış, Gazi Hüdavendigar unvanını taşıyan nihai Osmanlı Hükümdarı meydana gelmiştir. 1. Murad (Murad Gazi) evvel ağabeyi...
 9. IkRa

  İzmit'in Fethi

  İzmit'in Fethi 1337 seneninde Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, bu fetihten ardından Bizans Anadolu'daki hakimiyetinden net olarak vazgeçmiştir Osmanlı Devleti, Batı Anadolu’da ki hâkimiyet alanını günden güne genişletiyor ve Bizans üstüne yaptığı akınlarla hem namını hem devletini...
 10. IkRa

  İznik'in Fethi

  İznik'in Fethi, 1331 seneninde Orhan Gazi eliyle gerçekleşmiş, bu fetihten ardından İzmit fethinin hazırlıklarına başlanmıştır Osman Gazi’nin garazı olan İznik, henüz öncede kuşatılmış fakat kaim surları aşılmaz olan bu kadim Bizans kenti fethedilememişti. Fetih için evvela Bizans ile...
 11. IkRa

  Padişah Eşlerinin Entrikaları

  Tahminen 600 senelik tek tarihe sahip Osmanlı imparatorluğunda devlet yönetiminde perde arkasından padişahlar kadar onların gözdeleri haseki sultanlar ve valide sultanlar da soz sahibiydi. Hürrem Sultan: Güzelliği ve zekasıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın ilgisini çekmeyi muvaffak olan Hürrem...
 12. IkRa

  Osmanlı Padişahlarının Mezarları Nerede

  Osman Gazi Türbesi - Bursa Tophane Osman Gazi (1281-1326) Orhan Gazi Türbesi - Bursa Tophane Orhan Gazi (1326-1359) Bursa Muradiye 1. Murat Hüdavendigar Camii ve Türbesi Murat Hüdavendigar (1359-1389) Yıldırım Beyazıt Han Camii - Yıldırım Bursa Beyazıt Han...
 13. IkRa

  Osmanlı Padişahlarının Ölüm Sebepleri Nelerdir Nasıl Öldürülmüşlerdir

  Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri 6 Osmanlı padişahının 27'si muhtelif hastalıklar neticesi vefat eder iken, 1'i muhabere meydanında şehit olmuş, 4'ü öldürülmüş, 1'i zehirle intihar etmiş, 1'i zehirlenmiştir. 2 padişahın ecelleriyle mi can verdiği, yok ise öldürüldükleri mi hâlâ...
 14. IkRa

  Osmanlıda Merhamet

  Merhamet tüm canlılaraOsmanlının dünyada farklı tek yerde görülmeyen merhameti yanlızca insanlarla hudutlu değildi. Osmanlıda şefkat ve acıma tüm hayvanlara hem de bitkilere kadar uzanmıştır. Hayvanları ve nebatları himayede tüm Osmanlılar, sanki bu konuda heyetmiş müesseselerin gönüllü...
 15. IkRa

  Osmanlı'da Ehl-i Beyt Sevgisi

  Ehl-i Beyt'e sahip çıkmanın ehemmiyeti Nikâbet Teşkilâtı ve nakîbü'l-eşraflık Osmanlı'da Nikâbet Teşkilâtı Nakîbü'l-eşrâfların özellikleri Osmanlı'da Ehl-i Beyt Sevgisi Hakkında Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Veda Hutbesi'nde mü'minler'e; "Size iki emanet bırakıyorum. Onlara...
 16. IkRa

  Osmanlı Türkçesi Tarihi Hakkında-Osmanlı Alfabesi Nedir

  Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca Osmanlı Devleti döneminde (XIII-XX yüzyıllar arası) kullanılan Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmış Türk diline verilen addır[1] Alfabe olarak Arap alfabesi'nin Farsça ve Türkçe'ye uyarlanmış bir biçimi kullanılır (Osmanlı Türkçesi: لسان عثمانى...
 17. IkRa

  Vahdettin Dosyası 2 ; Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı

  Mevlanzade Rıfat'ın 1929'da"Kurtuluş Savaşı'nı Vahdettin'in başlattığını"ileri sürmesinden ardından "dinci sağ" derhal harekete geçerek"kurmaca tek tarih"yazmaya başlamıştır. Bu kurmaca tarihe şu şekilde birkaç misal vermek mümkündür: Necip Fazıl Kısakürek,"Milli şahlanış hareketinin fikirde...
 18. IkRa

  Vahdettin Dosyası 1 ; İşte Çakma Kahraman Vahdettin Gerçeği

  Yakın tarihin en fazla "tartışılan" ve "çarpıtılan" figürlerinden biri nihai padişah Vahdettin' dir."Vahdettin yurt haini midir?"sorusu, yakım tarihin "en kışkırtıcı" sorularından bir tanesidir, işte Vahdettin Dosyası, bu kışkırtıcı suale "belgelerle" yanıt vermek için hazırlanmıştır. Kurtuluş...
 19. IkRa

  Vahdettin Dosyası 3 ; İngilizlere Yalvaran Bir Osmanlı Padişahı

  "Kurtuluş Muhabereyi konusunda İngiliz Belgeleri" isimli kitabın yazarı Gotthard Jaeschke, VI. Sultan Mehmet Vahdettin'in İngiliz dostluğunu kazanmak için"İngilizlere yalvarıp yakardığını"belirtmiştir. Sina Aksin de, "İstanbul Hükümetleri ve Ulusal Mücadele" isimli kitabında Vahdettin'in...
 20. IkRa

  Vahdettin Dosyası 4 ; Vahdettin'in Türkiye'yi İngilizlere Bırakma Önerisi

  Vahdettinci yazarlar ve onların takipçisi liberal tarihçiler,“Canım hiç tek padişah kendisi ülkesini satmak ister mi?â€diye mantıksal tek çıkarım yaparak“Padişah Vahdettin’in Türkiye’yi İngilizlere bırakmak istediğiâ€tezine karşı çıkmaktadırlar. Aslına bakılacak olursa, mantıksal yönden...
Üst Alt