tanri

 1. YouMyCure

  Tanrı ‘nın Kılıcı Atilla

  Tanrı 'nın Kılıcı Atilla Kitabı Özeti Çok zor şartlarda bile Türk 'ün kudretinin ortaya çıkmasını konu alan kitabın özetidir… Kitap da ki Kahramanlar;Atilla, Aybars,Greka,Aetius… Önemli Türk hükümdar olan Attila 'nın ve Hun devletini hayatını anlatıldığı bir eserdir.Hunlar ile Roma...
 2. A

  Tanrıyı Dini Reddeden Akımlar - Agnostisizm (Bilinmezcilik, Bilinemezcilik) İnanışlar

  Tanrıyı Dini Reddeden Akımlar - Agnostisizm (Bilinmezcilik, Bilinemezcilik) İnanışları Felsefi bir ekol olarak kayıtlara geçmesi 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelir, Batı felsefesindeki başlıca temsilcileri Herbert Spencer, William Hamilton ve Leslie Stephen'dir. Agnostisizm'in...
 3. ßaşak

  Önemli tanrılar, tanrıçalar ve kahramanlar

  Zamanın başlangıcından önce mutlak yaratıcı tanrı Ra-Atum kaos suları Nun'dan doğmuştu. Bundan sonra tanrı Shu (rüzgar) ve tanrıça Tefnut (su) yaratılarak iki çocukları olan erkek toprak Geb ve dişi hava Nut'u doğurdular. Onların birleşiminden Osiris İsis Seth ve Nepthys adlı dört tanrı ile...
Üst Alt