tanzimat fermanı

  1. IkRa

    Tanzimat Fermanı ve Getirdiği Yenilikler

    Gülhane Hatt-ı Hümâyunu ya da Tanzimat Fermanı olarak tarihe geride bıraktığımız ferman 3 Kasım 1839 da Mustafa Reşit Paşa doğrulusunda okunarak yürürlüğe girmiştir. Söz hususu ferman anayasal tek vesika insan hakları deklarasyonu ferman ya da yanlızca şartnâme başka bir deyişle egemenliği...
Üst Alt